Váš svet nepotrebuje cirkev, ale jediného Pána Boha a Jeho Božiu lásku k Vašim dušiam. Amen.

BOŽSKÉ BLAHOREČENIE K JEDINEČNEJ EXISTENCII BOHA.

Buď chvála Bohu,

pánovi všetkého,

láskavému a milosrdnému,

mocnárovi súdneho dňa!

Teba pane ctíme a o pomoc prosíme.

Veď nás cestou pravou,

cestou tých, ktorých si obdaril svojou milosťou,

nie však cestou tých

na ktorých sa hneváš a tých čo blúdia. Amen.

Modlitba na vyjadrenie lásky k Bohu a prejavenie vďaky za pomoc v živote.

Bože, slovami veľkej vďaky Ti dušou svojou lásku najväčšiu odosielam, keď sa Tvojou ochranou každý deň stávam šťastnou dušou, ktorá cíti že Tvojou láskou sa v tomto živote nikdy nestratí. Do každého dňa Ti odosielam svoju vďaku za každý okamih života, ktorý sa Tvojou vôľou riadi tak, aby sa šťastie z neho nestrácalo. Bože tak veľmi Ťa milujem, že svojou láskou cesta k Tebe sa cesta do vesmíru krátkou vzdialenosťou ukazuje oproti veľkosti lásky ktorú k Tebe cítim. Do tejto vďaky za Tvoju lásku k duši mojej ktorou sa chráni každý deň od nešťastí a trápení, ktoré jej život prináša Ti Bože sľubujem, že do každého dňa sa Tebe dušou oddanou stanem, ktorá sa Tvojim prikázaniam svojou cestou života nikdy nevzdiali a svoju vernosť Ti ukazovať vždy budem svojou láskou k Tebe a celému svetu, ktorý sa stvoril do žitia našich duší. Len Tebe svoj život celý odovzdávam do vôle Tvojho riadenia, ktorý sa pokorne učiť znášať budem skrz pochopenie každého trápenia, ktoré od života dostávať budem, lebo sa duša moja týmto trápením do hlbokého poznania jeho potrebnosti pre môj život dostala. Svojou láskou najväčšou len k Tebe dušou cítenou môj láskavý Bože sa stane život môj do Tvojej lásky žitý skutkami dobrej pomoci, činenými do odľahčovania trápenia ľudí. Amen.

Milujte svojeho láskavého Pána Boha viac ako svoju rodinu, manžela, či deti. Boh si vašu lásku zaslúži a odmenou pre vaše duše bude Božia láska a ochrana duševná od Boha daná. Amen.

 

BOŽIA LEKÁREŇ

24.04.2017 19:04

Odovzdanosť obrovskej liečivej sily z rozmarínu.

 

 

CIRKEVNÉ DELÍRIUM

20.04.2017 14:26

ZREJME PRVÝ PÁPEŽ.

 

 

Súvisiaci obrázok

ĎAKUJEME TI BOŽE

18.04.2017 20:43

Poďakovanie Pánu Bohu za novú prácu Jaroslav B.

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zlato

BOH VÁM RADÍ

18.04.2017 18:40

Dostanosť zdravia získanosťou zlata do celej schránky telesnej.