Božia láskavá pomoc dostaná duši mojej, do odstránenosti všetkej vstrebanej zloby od mojich nepriateľov.

22.10.2023 01:39

Božia láskavá pomoc dostaná duši mojej do odstránenosti všetkej vstrebanej zloby od mojich nepriateľov.

Odovzdávam Otče Bože môj láskavý, zasiahnuté celé moje duševné vnútro duševnou zlobou všetkých mojich nepriateľov, do ochrannej Tvojej Božej náruče a pokorne Tvoju milostivú pomoc pýtam, aby to veľké nehasnúce zlo, ktoré neustále deň po dni útočí svojou zlovestnou mocou odnášanosťou cíteného šťastia, strácaného zdravia a životnej spokojnosti cieľom, navždy z mojej duševnej blízkosti zastavil si Ty Bože dobrotivý navždy, zapálenosťou jeho satanskej sily do tej premeny ničotného prašného popola, odvrátením každého jedného popolného zrnka do pekelných diaľav, ktoré nikdy v svojej spopolnenej pozostalosti neopustí navrátenosťou späť k mojej duši, do ktorej môj láskavý Otče Bože zošli toľko svojej Božej liečivej sily, že narastať začne okamžikom tohoto Božieho dotyku celá moja duševná a telesná sila každým jedným dňom, keď všetci tí moji falošní priatelia, ktorým moja duša nezištne a s citom veľkej lásky k nim pomáhala v ich trápení, moju dušu záťažou svojich zloprianí na holú zem zrazili úderom svojich zlých slov, ktorých naplnenosťou cítim v svojom žití každým dňom, bolestným svojim životom, lebo sila zloby ich duševnej moju dušu nadobro do nesňateľných obručí uväznila a nedovolí jej dýchať tak ako potrebuje v stratenej slobode svojej, do ktorej strádanosti moja duša aj telo nesmierne trpí strastiplnosťou svojeho neustále nešťastného života, prenasledovaného trápenosťou tak obrovskou, že sa moja tvár zabudla na svet usmievať, lebo duša moja sa stala väzňom satana, ktorý drží pevne v svojich pekelných opratách život môj, ktorého šťastie cítené zanikne skôr ako zapadne slnečný svit a preto Ťa vrúcne Otče Bože prosím láskou svojou, spáľ do posledného slovka vyrieknutého ústami každého mojeho skrytého aj poznaného nepriateľa veľkosťou nesmiernej Božej sily tento ťažobný duševný náklad navždy, od ktorého straty získam opäť svoj ďalší život cítený ako šťastný,  čoho dôsledkom sa aj moje telo uzdraví z každej bolesti, do príchodu ktorej nebude mať už peklo silu duševné vnútro aj telo jatriť ranami zloprianí od mojich nepriateľov, o ktorých spravodlivé potrestanie sa postaraj Ty sám vo svojej Božej vôli, aby navždy boli v svojej zlobe voči mne zastavení krutým ťažkým životom nadeleným Tvojou Božou spravodlivou rukou, aký pripravili mojej duši svojou zlobou. Nech Bože Tvoj trest pocítia v takej obrovskej bolesti duše a tela, z ktorej sa nikdy nevymania a budú trpieť až kým svoju hriešnosť voči Božím prikázaniam v ich porušení pred samotným Bohom neoľutujú, ale ortieľ svojeho budúceho osudu si naprogramovali až po svoj skon sami, neutíchajúcou životnou trápenosťou v bolesti duše aj tela, v prichádzajúcich nečakaných chorobách, hoc aj prejavenou ľútosťou, v ktorej žiť budú celý svoj pozemský život. Zober Otče môj nebeský moju dušu do svojich láskavých Božích dlaní a nakŕm moje duševné vnútro zapálením iskierok tlejúceho žiaľu v ňom do takej premeny, že začnem cítiť v Tvojej Božej pomoci svoj celý ďalší život šťastný a spokojný, bez prichádzajúcich chorôb, žitý v radosti. Amen.

 

Komentáre:

  1. Lucia | 06.11.2023
    Nádherná modlitba. Pane Bože, otecko náš milujem Ťa z celého srdca a veľmi ďakujem za tieto modlitby ktoré sú pohladením pre naše duše. Pani Laura ďakujem aj Vám z celého srdca za vašu prácu ktorú robíte pre nás. Nech Vás pán Boh ochraňuje. S láskou Lucia

  2. Julia.L | 23.10.2023
    Veľke vrúcne Ďakujem Môj Láskavy Bože za prekrásnu modlitbu užastnu lebo zloba v dušiach ľudi je strašná a tie zlopriania zo závisti hotova katastrofa dal si mi to ukázať a je to strašne.Ďakujem Ti Láskavy Môj Jediny Bože si Užastny zázrak zázračny .Milujem Ťa a vždy budem ja tvoja verna duša.Neviem tu bez Teba Bože žiť a kračať a nikdy ani nechcem a neviem bez Teba Pane nič urobiť.Ďakujem Vám Drahá p.Laura za prijatie modlitby pre naše duše .Ľubim Vás.Amen

Pridať komentár