Božia láskavá odoslaná pomoc do duše môjho manžela, aby ma miloval a pekne sa ku mne správal.

30.09.2023 11:32

Manžel sa ku mne správa veľmi zle.

Príčina:
Bolo toto spôsobené duševným preťažením tohoto človeka, keď sa stáva hlboko zraňovaný svojimi problémami v práci ktorú vykonáva. Touto zlobou ukazovanej svojej manželke sa duša jeho odľahčuje od trápenia ktoré ťažko zvláda. Do tohoto zlého správania sa priblížila aj jeho matka, ktorá sa snaží chrániť svojho syna pred nebezpečím, ktoré dušou ako matka cíti u neho, ale nesprávne ho smeruje svojou pomocou jej obviňovaním. Táto krútňava ťažôb duší navzájom Bohom spojených do svojej blízkosti sa stala bolestnou najmä žene, ktorej dávajú za vinu svoje trápenie. Amen.
Bolo by dobre, keby sa tejto zlobe ich duší chránila slovami tejto modlitby:

 

Božia láskavá odoslaná pomoc do duše mojeho manžela, aby ma miloval a pekne sa ku mne správal.

Bože stíš svojou láskou trápenie duše môjho manžela, ktorého bolesť duše sa stala tak silná, že sa začal chrániť silou zloby posielanej do mojej blízkosti. Zastav každý hnev jeho smerovaný ku mne a stop ho silou svojou do cítenej ľútosti duše, ktorou sa dokáže zastaviť svojim zlým správaním ku mne a bude sa trápenie jeho premieňať na silu lásky cítenej k mojej duši každý deň. Toľko Svetla svojeho do hĺbky jeho duše pošli, koľko duševného trápenia sa zapríčinilo do jeho zlého správania ku mne. Touto prosbou Ťa Bože svojou láskou vrúcne prosím o pomoc, ktorú len Ty jediný dokážeš poslať mojej duši svojou láskou z nebeských výšin. Staň sa Ty sám ochrancom našej lásky vzájomnej, ktorá sa Tvojou pomocou nestane nikdy zahubená. Amen.

Do tejto pomoci sa stane silou slov tejto modlitby každá zloba z duše jej manžela odstránená. Stane sa opäť vrúcne milujúcim manželom svojej ženy. Amen.

Pridať komentár