K Božej blízkosti do dnešného dňa odoslaný môj pozdrav duševný.

K Božej blízkosti do dnešného dňa odoslaný môj pozdrav duševný.

K Božej blízkosti do dnešného dňa odoslaný môj pozdrav duševný.

HOSANA BOŽE OTČE MÔJ LÁSKAVÝ

Aleluja Tvojej Božej tvári odoslaná z duše mojej,

Aleluja Tvojemu celému Božiemu kráľovstvu,

Aleluja odoslaná v prosbe duše mojej za spásu tejto zeme, dostaním zľutovania Božieho nad zlobou, v ktorej pohltení celý duševný národ tohoto sveta drieme,nepoznajúc dobrotu a všemoc láskavého Boha v Jeho omilostení od zárodkov každej duševnej špiny hriechom nazvaným,

Hosana na večnom nebeskom Božom kráľovstve bude vždy patriť vlastníctvom jedinému len Tebe môj dobrotivý Bože až naveky vekov celej tejto zeme až do doby jej navždy záchrany Tebou láskavý Bože od moci pekelného sveta navždy pádom satanského kráľa zvaného satana do pekelných hlbín, v ktorých pohltení viac už nikdy svoju pekelnú nohu na zemský povrch nepostaví dotykom, lebo kto dušiam celej tejto zemi všetkým vládnuť panovaním spravodlivým bude, budeš len Ty všemocný a všeláskavý jediným kráľom na tejto skazenej pozemskej zemi Ty Bože dobrotivý, ktorého dobrotivú Božiu Tvár v tejto chvíli láskavou svojou dušou bozkom tým najsladším a najláskavejším obdaruvávam, aby prejavila zhovievavosť nad skazenosťou celého tohoto duševného pozemského sveta. Amen.

 

Katarína

Poznám túto modlitbu, keď bola zverejnená ešte dávnejšie. 
Milujem túto modlitbu, pretože oslavuje a pozdravuje Boha a satana posiela späť do pekelných hlbín. Hosana na večnom nebeskom Božom kráľovstve bude patriť len jedine Bohu a nikomu inému !!! Pane Bože prosíme Ťa v tejto modlitbe, aby si prejavil svoju zhovievavosť a neodvracal sa od nás v tejto ťažkej dobe. Ďakujem za túto peknú modlitbu." vasekova@upcmail.sk

Poznám túto modlitbu, keď bola zverejnená ešte dávnejšie.
Milujem túto modlitbu, pretože oslavuje a pozdravuje Boha a satana posiela späť do pekelných hlbín. Hosana na večnom nebeskom Božom kráľovstve bude patriť len jedine Bohu a nikomu inému !!! Pane Bože prosíme Ťa v tejto modlitbe, aby si prejavil svoju zhovievavosť a neodvracal sa od nás v tejto ťažkej dobe. Ďakujem za túto peknú modlitbu.