Pomáham ľuďom požehnaným darom od Pána Boha vo všetkých oblastiach života. Prijímam do písma Božie liečebné receptúry na všetky ochorenia tela, na ktoré medicína už nedokáže pomôcť, ak je v Božej vôli uzdraviť daného jedinca a tiež prijímam do písma liečebné rady, ponaučenia a smerovania pre každú konkrétnu dušu od Pána Boha na jej životný problém. (rodinné problémy, vzťahy a láska, pracovné otázky, kliatby, súdne spory....) Len Jediný láskavý a všemohúci Pán Boh pozná liek na vaše choré telo a ubolenú dušu a pošle vám ho ak o prijatie Božej liečebnej pomoci požiadate. Milujte Pána Boha, proste Ho každý deň v modlitbách o pomoc, požehnanie dňa a o ochranu svojej duše aj tela a verte, že Božiu pomoc vašej duši s láskou poskytne ak to bude Jeho Božia vôľa.

Odkaz od Boha pre žiadateľov o Božiu pomoc:
Odoslanie od Boha liečebnej pomoci do naplnenosti jej liečivých výsledných účinkov dostanú k Božiemu požehnaniu len tie duše, nepopierajúce moju Božiu existenciu, do ktorej nevnášajú ani najmenšie svoje v duši spochybnenie. Amen.

Objednanie pacientov

Vaše súkromné údaje nebudú nikdy zverejnené.