Citáty od Boha.

Dostala som od našeho láskavého Pána Boha informáciu, aby som publikovala Božie odkazy na tejto stránke, ktoré budú niekedy obsiahlejšie a inokedy stručné, podľa Božej vôle. Budú to takzvané Božie postuláty alebo Božie citácie ako duševné poučenia pre ľudí tohoto sveta. Pán Boh ich nazval „BOŽIE KRÉDA.“