Božia milosrdná pomoc, ktorú pýtam dobrotivý a láskavý Bože pre dušu mojeho milovaného zomrelého manžela.

25.10.2023 00:34

Slová tejto modlitby som prijala od láskavého Pána Boha po smrti môjho milovaného manžela Vladimíra s prosbou k Bohu o pomoc za záchranu jeho duše v tom svete, v ktorom teraz prebýva a ten svet nie je žiadna fantázia ale skutočnosť, ktorá na nás všetkých do jedného po telesnej smrti čaká. Táto modlitba pomáha požehnaním od Pána Boha nielen jeho duši, ale aj duši mojej, lebo keď sa ju modlím sa mi nesmierne uľavuje v tom presvedčení, že jeho duši touto modlitbou veľmi pomáham a počas jej odriekania sa mi nedá neplakať. Veľmi mi chýba a je mi za ním tak silno smutno, že sa môj bôľ v duši nedá slovami opísať. Pochopiť to dokáže každý jeden človek, ktorý v živote stratil najbližšieho človeka, ktorého mal dušou rád. Pán Boh mi odovzdal informáciu, čo ma upokojilo a to dosť, že moje modlitby manželova duša cíti a vďaka nim je spokojnou a šťastnou dušou ktorá už netrpí tak, ako trpela na zemi ťažkou chorobou pre ktorú sa môj manžel dušou nesmierne trápil. Jediná útecha pre mňa je tá, že je oslobodený od duševného aj telesného utrpenia ktoré trvalo veľmi dlho. Kto z vás stratil manžela, manželku, matku, otca alebo niekoho veľmi blízkeho ktorý vám v živote nesmierne chýba a je vám za ním moc smutno, môžete sa modliť za jeho dušu túto modlitbu, v ktorej slovách je obsiahnuté všetko, čo duša potrebuje k tomu, aby bola na druhej strane spokojná, šťastná a oslobodená Božím odpustením jej hriechov napáchaných počas pozemského života z ich ťarchy. Žiadna duša po smrti nepotrebuje ku svojmu šťastiu matériu, ale jediným šťastím a záchranou pre ňu sa stávajú modlitby od blízkych k Bohu za jej oslobodenie od hriechov Božím ich odpustením. Každou vašou odrieknutou modlitbou za dušu zomrelého človeka, Boh jej vyslyšaním stiahne časť hriechov z jeho duše ktoré ju ťažia a môže sa viac priblížiť k Bohu. Len jediné úprimné modlitby k Pánu Bohu za dušu zomrelého človeka sú pravostnou a najúčinnejšou pomocou, tým najsilnejším liekom pre každú jednu trpiacu dušu na druhej strane. Nič iné duše na druhom brehu ako pomoc, okrem sily potrebných láskavých modlitieb k Pánu Bohu za ich Božie oslobodenie a omilostenie nepotrebujú. Laura

 

Božia milosrdná pomoc, ktorú pýtam dobrotivý a láskavý Bože pre dušu mojeho milovaného zomrelého manžela.

Bože Otče môj láskavý, staň sa duši mojeho manžela tým najsilnejším Svetlom, ktoré jeho dušu Tvojou láskou prežiari a svojou blízkosťou Božou dostaň duši jeho navždy večný pokoj v odpustenosti všetkých hriechov, ktoré napáchala žitím pozemským dávnou dobou aj v tom živote, ktorý na tejto zemi posledným žil. Odnes všetku ťarchu nánosov napáchaných jeho dušou hriechov a daj jej cítiť večný a kľudný v nepoznanej duševnej zemi pokoj a neustále prúdiace Tvoje Božie Svetlo, od ktorého dotyku sa jeho duša bude vo večnom duševnom svete cítiť šťastne a veľmi spokojne blaženosťou svojou. Dostaň dobrotivý Otče môj nebeský v svojej sile všemocnej odovzdaný pokoj večný jeho duši, aby nikdy viac už ako na tejto zemi v svojom žití netrpel a najviac sa tešil z neustálej Tvojej Božej blízkosti, z ktorej sily nikdy už viac nebude smutný a utrápený v dôsledku smrteľnej svojej choroby žitím na zemi, nakoľko ten svet v ktorom sa duša jeho nachádza z láskavosti a milosti Boha nepozná ani najmenšieho utrpenia a bôľu, lebo Boží jas neustále prúdiaci v lúčoch Božieho Svetla k jeho duši, bude neustále radostnú od šťastia eufóriu v nej vytvárať a zabúdať bude na to trápenie, ktoré ju v pozemskom svete sprevádzalo do navždy telesnej smrti a pochovaním odprevadilo do sveta večného duševného žitia v Božej navždy blízkosti. Svetlo Božie nech vo večnom duševnom svete žiari navždy v jeho duši a lásku Božiu nech neustále cíti v Tvojej Božej náruči. Amen.

 

Komentáre:

 1. daniela | 01.11.2023
  Draha Laurinka,
  S láskou si spomínam na Vášho Vladka a preto v tejto chvíli mu venujem túto krásnu modlitbu a sviečka, ktorú zapaľujem je z vďaky, že tu pre nás bol.
  Myslím na Vás a hoci to nemám zažité, viem že je to ťažké a boľavé.
  Lúbim Vás

 2. Peter | 26.10.2023
  Tak ako píše láskavá pani Laura, nik z nás si nedokáže bolestnú stratu blízkeho alebo najbližšieho človeka predstaviť. Každá modlitba odoslaná k Bohu úprimne je vyslyšaná. Každé volanie Boh počúva, je veľmi dôležité aby sme sa zo všetkými trápeniami a prosbami odovzdávali Pánu Bohu. Tu je na mieste modliť sa i za pani Lauru, aby mala silu zvládnuť toto jej najťažšie obdobie života. Cez to všetko, bojuje a ide dopredu ako lev, keď cíti a vidí že sa deje niečo zlé, okamžite bez zaváhania ide a pracuje! Taká silná duša to je. Všetka česť pred jej prácou i keď s obrovským vypätím síl. Ani si to nedokážeme predstaviť. Ľúbime Vás a budeme tu pre Vás vždy naša láskavá pani Laura.
  Otče Bože ďakujeme Ti za všetky modlitby, odkazy, varovania a liečby ktoré máme z Tvojej Božej láskavosti. Opoj svojou láskou pani Lauru, ďakujeme Ti za ňu a prosíme ťa o zmiernenie jej smútku, ktorý ťaží jej dušičku.
  S láskou a úctou Peter.

 3. Gabriela a Jozef J. | 26.10.2023
  Ďakujeme Ti Láskavý Bože za túto modlitbu, ktorú môžeme použiť aj pre duše našich blízkych. Zároveň Ťa Bože prosíme o zmiernenie trápenia a smútku duše pani Laury, aby dokázala napĺňať Tvoju Božiu vôľu. S láskou a zo
  ♥️ G. a J.

 4. Julia.L | 26.10.2023
  Láskavy Môj Bože, Ďakujem Ti láskou z celého srdca za túto modlitbu. Ďakujem že ju môžeme použiť aj pre duše našich blízkych, priateľov čo sme mali na zemi radi. Láskavy Môj Bože, iba Ty Jediný vieš pochopiť smútok a trápenosť duše človeka, ktorý žiali za milujúcim človekom ktorého Ty povolaš v daný čas na drúhú stranu. Veľmi pekne Ťa Bože Láskavy prosím, pomôž Drahej pani Laure bôľ, smútok, trápenie z jej duše, srdca zmierniť a pomôž jej v najťažšej etape života ísť ďalej, aby dokázala naplniť Tvoju Božiu vôľu v plnej sile aj cez prekážky, skúšky ktoré jej život dáva. Dá sa to zvládnuť ale iba s Tebou Láskavy Bože. Milujem Ťa Otecko Láskavy Amen.

 5. Erika | 25.10.2023
  Citiť ,že Vaš manžel Vám nesmierne chýba milá pani Laura,a táto modlidba za zomrelého manžela je krásna.Ja sa ju budem tiež modliť, aj keď si neviem predstaviť tú bolesť za stratou milovanej osoby,ktorú cítia tý ,ktorý prišli o svojho manžela ktorého ľúbili.Iba jediný Pán Boh ,zosiela modlidby aj pre dušičky ktoré sú už neni medzi nami.S láskou Erika

Pridať komentár