Modlitba k Bohu za odstránenie prekážok vycestovať do Kanady a žiť v nej.

08.10.2023 03:35

Modlitba k Bohu za odstránenie prekážok vycestovať do Kanady a žiť v nej.

Slovom tejto prosby Ťa Bože svojou láskou duše o pomoc zastavenia všetkých prekážok koreňami zla smerovaných do nenaplnenia svojej cesty do Kanady prosím, ktorej smer sám si duši mojej poslal cítením ako správny a Tebou určený do budúceho šťastia v živote ktorý tam žiť budem. Spáľ silou svojou každú prekážku skôr, ako by stopiť cieľ naplnenia tejto cesty mohla do jej neúspechu realizácie. Staň sa Bože smerovateľom krokov mojich do takých úradných záležitostí vybavovaných ako nutných k blízkosti ľudí, čo dokážu smer tejto cesty čo najrýchlejšie a najspoľahlivejšie naplniť do skorého odchodu môjho z tejto zeme. Svojou láskou najväčšou Ťa Bože o Tvoju ochranu a pomoc pýtam, lebo len Tebe jedinému dokážem svoj život celý s pokorou obetovať a odovzdať a Tvojim cieľom nech sú akékoľvek mojej duši nepochopiteľné, sa priečiť nikdy nebudem, lebo sa stávam poznaniu takému dostaný, že Tvoje smerovanie života môjho je len to najlepšie pre moju dušu, aby sa neutopila v žiali ktorý cíti skrz silu zla. Staň sa Bože smerovateľom duše mojej do tejto Kanady Ty sám a svojou poslušnosťou duše Ťa nasledovať vždy  pokorne budem, hoc sa myslenie moje, ťažko Tvojej pravde duši mojej odkazovanej cíteniami približovať bude. Amen.