Ctite a dodržiavajte I. Božie prikázanie: Ja som Pán, Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.

Môj Boh je samotný Pán Boh, Stvoriteľ celého vesmíru a celého živého a neživého sveta. Ježiš Kristus bol Boží prorok ale nikdy nie všemohúci a jediný Boh. Len Teba jediného bude moja duša po celý svoj život láskavý Bože najviac na celom svete velebiť a milovať, len jediné Tvoje všemocné Božie meno budem po celý svoj život uctievať, len Tebe jedinému sa budem celý svoj život klaňať a len Tebe jedinému bude moja duša slúžiť po celý svoj život až do jeho konca, verne, pokorne a so skromnosťou duše. 

 

KĽÚČE K POKLADOM NEBIES A ZEME.
Okrem Boha nie je nikto hodný uctievania.
Boh všemocný je najväčší.
Boh je slávny a hodný chvály a ja žiadam Bože za odpustenie.
Nie je žiadnej moci ktorá by činila dobro a žiadnej sily ktorá by zachránila od zla ak neni z milosti Boha.
On je prvý a posledný.
On je zjavený i ukrytý.
On je vždy žijúci a ten kto nikdy nezomrie.
On dáva i berie život.
U Boha všemocného existuje požehnanie.
On je vládcom nad všetkým. Amen.

 

O mojej práci.

Úvodom tejto mojej stránky chcem všetkým ľuďom ktorí ju budú čítať povedať, že som obyčajná žena so stredoškolským vzdelaním. Neštudovala som medicínu, neabsolvovala som žiadne kurzy prírodného liečiteľstva, alternatívnej medicíny ani nič podobné. Som obyčajný človek ako každý iný. Jediné a to uvádzam v naprostej skromnosti a pokore, že som Bohom obdarená schopnosťou pomáhať ľuďom v ich životnom trápení zapísovaním liečebných rád pre chorých ľudí a trápené duše životom do písma. Podotýkam, že som si tento dar nepýtala, ani nijako inak sa ho nesnažila získať, lebo som ho dostala od samotného Boha z Jeho Božej vôle. Mám schopnosť prijať od Boha pomoc a radu pre každého človeka v jeho duševnom, telesnom alebo inom životnom trápení. To znamená, že dokážem od láskavého Pána Boha prijať do písma liečebnú receptúru na každú chorobu aj  lekárskou vedou nevyliečiteľnú, pokiaľ to bude Božia vôľa uzdraviť Vaše telo z choroby, s pomocou a požehnaním Pána Boha dokážem Vašim dušiam odkryť príčinu narušených medziľudských a rodinných vzťahov a prijať pomoc alebo radu ako ich urovnať, s pomocou Pána Boha odkrývam duševné schybenia ľudí, ktoré sú príčinou ich neliečiteľných telesných chorôb a ktoré by mali napraviť v svojom živote, aby sa dokázali s pomocou Boha uzdraviť. Každú liečebnú pomoc a radu mi posiela Pán Boh do vnútorného duševného počutia a videnia, ktorú zachytávam a podrobne slovo po slove zapisujem na papier. Z dlhoročnej praxe a kladnej odozvy ľudí môžem zodpovedne povedať, že zatiaľ sa pomohlo každému človeku bez výnimky, ktorý napĺňal Božie rady a liečebné receptúry do týchto duševných výkladov pre nich mojou dušou od Boha zapísané. Jediná podmienka úspešného zbavenia sa ľudského trápenia je viera v existenciu jediného Pána Boha a duševná dôvera v Jeho láskavú, všemocnú a milosrdnú pomoc pre Vašu dušu. Keď sa mi ľudia ďakujú za svoje uzdravenie, každému poviem poďakujte sa Pánu Bohu, On vám pomohol nie ja. Nie na svoju chválu, ale na chválu Božiu z dlhoročnej praxe tvrdím, že Boh cez moju dušu uzdravil aj tak ťažko chorých ľudí, čo im lekári už nevedeli pomôcť. Pokiaľ dáte dôveru Všemocnému a láskavému Pánu Bohu, presvedčíte sa sami na sebe svojim uzdravením Božou silou. Dôverujte tomu, že keď Vašej duši odovzdám liečebnú receptúru na Váš problém, odovzdáva Vám ju láskavý Pán Boh cez moju dušu sám a nie ja. Milujte svojeho Pána Boha najviac ako len dokážete, dôverujte Jeho Božej pomoci a proste Ho každý deň v svojich modlitbách o pomoc v každom životnom trápení.

Prihováram sa k Vám všetkým, ktorí hľadáte pomoc od liečiteľov a nedokážete si pomôcť vlastnou snahou. Som liečiteľka, ktorá má dar požehnaný od Boha. Boh je len jeden a to je náš Pán a kráľ, Stvoriteľ celého vesmíru, slnka, zeme a všetkého živého aj neživého. Len jediného Pána Boha môžme nazvať Bohom. Stvoril niečo z tohoto Kristus, Mária a všetci svätí? Rozmýšľajte! Všetci z nás máme v svojom živote veľa utrpenia. Nestojí nám za to obrátiť svoje prosby k Bohu aby nás tohoto utrpenia zbavil? Stojí nás to iba pár minút denne sa k Nemu v modlitbách utiekať o Jeho Božiu pomoc a dôverovať mu. Pán Boh láskavý potrebuje cítiť Vašu lásku k Nemu a počuť Vaše modlitby k Nemu. Milujte Boha, On je ten jediný najsilnejší kráľ ku komu sa môžete prosbami svojimi utiekať a ktorý Vám vždy dokáže pomôcť v každom trápení. Vždy v každom svojom trápení či duševnom alebo telesnom, povedzte v svojich prosebných slovách len láskavému svojemu Pánu Bohu čo Vás trápi, proste Boha o pomoc každý deň, dôverujte Jeho Božej nekonečnej všemocnej sile a On Vám určite pomôže odstrániť Váš ťaživý a bolestný každý jeden problém, ak bude počuť Váš duševný plač smerovaný k Božej blízkosti volaním o Božiu milosrdnú pomoc. Všetko trápenie je za niečo a pre niečo, na  to treba  pamätať. Každý telesný alebo duševný problém človeka spočíva v karmickom alebo kliatobnom zaťažení duše, alebo v tomto živote iným schybením duše jej hriešnosťou, porušením Božích desatoro prikázaní. Pokiaľ vaša duša včas pochopí, prizná a úprimne oľutuje pred samotným Bohom všetky svoje schybenia, tak jej Pán Boh láskavou svojou pomocou ťaživý problém pomôže odstrániť. Milujte každý deň svojeho žitia jediného len láskavého a všemocného Pána Boha, preukazujte denne úctu a velebenie len jedinej Jeho Božej existencie, klaňajte sa len jedinému Pánu Bohu, slúžte dušou po celý svoj život odovzdanosťou celého svojeho bytia len jedinému svojemu láskavému Pánu Bohu verne, pokorne a so skromnosťou duše a verte tomu, že Vaše duše ani jednu z Vás nikdy neopustí svojou blízkosťou za Vašu lásku k Jeho Božej existencii prejavovanú a odosielanú každým dňom v slovách prosebných modlitieb. Aleluja Bože a Tvoje je kráľovstvo až na veky vekov. Amen. Milujem Ťa láskavý Otče môj nebeský a  celý svoj život Ti budem dušou slúžiť  tak ako si predurčil mojej duši v svojej Božej vôli a všetky tie duše, ktoré Tvoje Božie meno ešte nepoznajú, budem smerovať na ich životnej ceste len k Tvojej Božej láske a chrániť ich všetky pred útočnosťou zla. To Ti sľubujem môj láskavý Bože ja Laura, lebo Ťa nekonečne milujem a nikdy Tvojej Božej vôli slúžiť neprestanem, nikdy nezastavím svoj duševný krok do Tvojich cieľov s mojou dušou pre celý tento náš svet, hoc by sa celé peklo predo mňa na čele so satanom do jeho zástavy postavilo, nezľaknem sa ho, lebo pri mojej duši stojíš každý deň Ty Bože sám v stráži svojej a prikázal si mi zachraňovať všetky tie duše, ktoré zlo chce vytrhnúť z Tvojej Božej náruče, čo aj odvážne napĺňať budem a všetkým dušiam na celom svete cestu k Tvojej Božej láske celý svoj život ukazovať budem a naučím každú jednu, aby Ťa ľúbila a velebila ako toho najsilnejšieho a najspravodlivejšieho kráľa, vládnuceho nad celým našim svetom. To Ti Bože sľubujem a milujem Ťa tak preveľmi, akou láskou Ty ľúbiš všetky naše hriešne duše žijúce na celej tejto pozemskej zemi. Tvoja Laura, s láskou len pre Teba jediného láskavý a nekonečne dobrotivý môj BOŽE. 

Láskavosť Božej Milosti, mojej duši darom svojej moci, požehnala vám všetkým duševným trpiteľom schopnosť, priamosťou cesty od samotného Boha prijímať všetky liečebné receptúry k vašim chorým telám, do ktorých uzdravenia medicína znanie nepozná a s láskou od Boha dušiam všetkým odovzdá do navrátenosti vašeho strateného zdravia. Božou mocou, dostávam všetky pekelné temné ciele satanom do trápenosti duší nesené, do navždy ich zániku ich pekelného pachu, odoslaním priamou cestou s Božou pomocou do ďalekých pekiel, nenávratnosťou nikdy späť k duši trápenej ich snahou, spálenou na popol Božím spravodlivým nádelom. Amen.