Ctite a dodržiavajte I. Božie prikázanie.

Ja som Pán, Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.

Môj Boh je samotný Pán Boh, Stvoriteľ celého vesmíru a celého živého a neživého sveta. Ježiš Kristus je v mojom ponímaní človek, Boží prorok a nikdy ho nebudem uctievať ako Boha. Len Teba jediného bude moja duša po celý svoj život láskavý Bože velebiť a milovať, len jediné Tvoje všemocné Božie meno budem po celý svoj život uctievať, len Tebe jedinému sa budem celý svoj život klaňať a len Tebe jedinému bude moja duša slúžiť po celý svoj život až do jeho konca verne, pokorne a so skromnosťou duše. Amen.

 

Moje meno je liečiteľka Laura.

Úvodom tejto mojej stránky chcem všetkým ľuďom ktorí ju budú čítať povedať, že som obyčajná žena so stredoškolským vzdelaním. Neštudovala som medicínu, neabsolvovala som žiadne kurzy prírodného liečiteľstva, alternatívnej medicíny ani nič podobné. Som obyčajný človek ako každý iný. Jediné a to uvádzam v naprostej skromnosti a pokore v čom sa líšim od druhých je, že som Bohom obdarená schopnosťou pomáhať ľuďom v ich životnom trápení. Podotýkam, že som si tento dar nepýtala, ani nijako inak sa ho nesnažila získať. Mám schopnosť prijať od Boha pomoc a radu pre každého človeka v jeho duševnom, telesnom alebo inom životnom trápení. To znamená, že dokážem od láskavého Pána Boha prijať do písma liečebnú receptúru na každú chorobu aj  lekárskou vedou nevyliečiteľnú pokiaľ to bude Božia vôľa uzdraviť Vaše telo od choroby, s pomocou Pána Boha dokážem Vašim dušiam odkryť príčinu narušených medziľudských a rodinných vzťahov a prijať pomoc alebo radu ako ich urovnať, s pomocou Pána Boha odkrývam duševné schybenia ľudí ktoré sú príčinou ich neliečiteľných telesných chorôb a ktoré by mali napraviť v svojom živote, aby sa dokázali s pomocou Boha uzdraviť. Každú liečebnú pomoc a radu mi posiela Pán Boh do vnútorného duševného počutia a videnia, ktorú zachytávam a podrobne slovo po slove zapisujem na papier. Tieto duševné výklady zapísané pre duše ľudí žiadajúcich o Božiu pomoc posielam e-mailom do ich pošty. Z dlhoročnej praxe a kladnej odozvy ľudí môžem zodpovedne povedať, že zatiaľ sa pomohlo každému človeku bez výnimky, ktorý napĺňal Božie rady a liečebné receptúry do týchto duševných výkladov pre nich mojou dušou od Boha zapísané. Jediná podmienka úspešného zbavenia sa ľudského trápenia je viera v existenciu jediného Pána Boha a duševná dôvera v Jeho láskavú, všemocnú a milosrdnú pomoc pre Vašu dušu. Keď sa mi ľudia ďakujú za svoje uzdravenie, každému poviem poďakujte sa Pánu Bohu, On vám pomohol nie ja. Nie na svoju chválu, ale na chválu Božiu z dlhoročnej praxe tvrdím, že Boh cez moju dušu uzdravil aj tak ťažko chorých ľudí, čo im lekári už nevedeli pomôcť a dávali im len niekoľko týždňov života. Pokiaľ dáte dôveru Všemocnému a láskavému Pánu Bohu, presvedčíte sa sami na sebe svojim uzdravením. Dôverujte tomu, že keď Vašej duši odovzdám liečebnú receptúru na Váš problém, odovzdáva Vám ju láskavý Pán Boh cez moju dušu sám a nie ja. Milujte svojeho Pána Boha najviac ako len dokážete, dôverujte Jeho Božej pomoci a proste Ho každý deň v svojich modlitbách o pomoc v každom životnom trápení. Laura

Prihováram sa k Vám všetkým, ktorí hľadáte pomoc od liečiteľov a nedokážete si pomôcť vlastnou snahou. Som liečiteľka ktorá má dar požehnaný od Boha. Veľmi ťažko sa mojej duši budú pre Vás odovzdávať odkazy, lebo svet náš Bohu neverí a dôveruje viac cirkvi ako svojemu Pánu Bohu. Pýtala som sa Boha, keď som katolíčka prečo ma neposiela do kostola? Odpoveď od Boha znela týmto slovom: Boh a cirkev sú dve odlišné veci, cirkev si dala veľa falošných postulátov do svojich zákonov ktorými odďaľuje lásku duší od  lásky k Bohu. Boh mojej duši vysvetlil takú vec, že katolícka cirkev je to najnesprávnejšie na tomto svete, hoc aj niektorí kňazi sú dobrí ale cirkevné bohoslužby sú farizejstvo a o ničom. Kristus bol prorok ale zradil Boha, zaprel jeho meno. Pre Vás sú to silné slová. Nikdy  by Boh nedopustil to, aby Kristus zomrel na kríži v takých bolestiach keď mu slúžil a nebol by ho zradil. Kristus Boha ku koncu zradil a schybil a preto ho Boh takto potrestal. O týchto veciach ale ľudstvo nevie vďaka cirkvi, ktorá ho klame vo svoj mocenský prospech. Kristus nikdy nebol, nie je a ani nebude Bohom. Boh je len jeden a to je náš Pán Stvoriteľ celého vesmíru, slnka, zeme a všetkého živého aj neživého. Len jediného Pána Boha môžme nazvať Bohom. Stvoril niečo z tohoto Kristus, Mária a všetci svätí? Rozmýšľajte!!! Všetci z nás máme v svojom živote veľa utrpenia. Nestojí nám za to obrátiť svoje prosby k Bohu aby nás tohoto utrpenia zbavil? Stojí nás to iba pár minút denne sa k nemu v modlitbách utiekať o Jeho Božiu pomoc a dôverovať mu. Nemusíte chodiť do kostola, klaňať sa farárom a dávať im milodary a peniaze za pomoc, ktorú Vám oni nikdy neposkytnú, ale Pán Boh áno. Boh Vaše peniaze nepotrebuje, len Vašu lásku a každodenné modlitby. Milujte Boha, On je ten jediný najsilnejší kráľ ku komu sa môžete prosbami svojimi utiekať a ktorý Vám vždy dokáže pomôže v každom trápení. Vždy v každom svojom trápení či duševnom alebo zdravotnom povedzte v svojich prosebných slovách len láskavému svojemu Pánu Bohu čo Vás trápi, proste Boha o pomoc každý deň, dôverujte Jeho Božej nekonečnej všemocnej sile a On Vám určite pomôže odstrániť Váš ťaživý a bolestný každý jeden problém ak bude počuť Váš duševný plač smerovaný k Božej blízkosti volaním o Božiu milosrdnú pomoc. Všetko trápenie je za niečo a pre niečo, na  to treba  pamätať. Každý telesný alebo duševný problém človeka spočíva v či už karmickom, kliatobnom alebo v tomto živote iným schybením duše. Pokiaľ to včas ona sama pochopí, prizná a úprimne oľutuje pred samotným Bohom všetky svoje schybenia, tak jej problém zanikne Božou láskavou pomocou poslanou priamo z náruče Boha. Milujte každý deň svojeho žitia jediného len láskavého a všemocného Boha, preukazujte denne úctu a velebenie len jedinej Jeho Božej existencie, klaňajte sa len jedinej Božej tvári a nikdy nie modlám ako Vaše duše falošná katolícka cirkev učí a slúžte po celý svoj život odovzdanosťou celého svojeho bytia len jedinému svojemu láskavému Pánu Bohu verne, pokorne a so skromnosťou duše a verte tomu, že Vaše duše ani jednu z Vás nikdy neopustí svojou blízkosťou za Vašu lásku k Jeho Božej existencii prejavovanú a odosielanú každým dňom v slovách modlitieb prosebných. Aleluja Bože a Tvoje je kráľovstvo až na veky vekov. Amen. Milujem Ťa láskavý Otče môj nebeský a  celý svoj život Ti budem dušou slúžiť  tak ako si predurčil mojej duši v svojej Božej vôli a všetky tie duše, ktoré Tvoje Božie meno ešte nepoznajú, budem smerovať na ich životnej ceste len k Tvojej Božej láske a chrániť ich všetky pred útočnosťou zla. To Ti sľubujem môj láskavý Bože ja Laura, lebo Ťa nekonečne milujem a nikdy Tvojej Božej vôli slúžiť neprestanem, nikdy nezastavím svoj duševný krok do Tvojich cieľov s mojou dušou pre celý tento náš svet, hoc by sa celé peklo predo mňa na čele so satanom do jeho zástavy postavilo, nezľaknem sa ho lebo pri mojej duši stojíš každý deň Ty Bože sám v stráži svojej a prikázal si mi zachraňovať všetky tie duše, ktoré zlo vytrhnúť chce z Tvojej Božej náruče, čo aj odvážne činiť budem a všetkým dušiam na celom svete cestu k Tvojej Božej láske celý svoj život ukazovať budem a naučím každú jednu, aby Ťa ľúbila a velebila ako toho najsilnejšieho a najspravodlivejšieho kráľa vládnuceho nad celým svetom. To Ti Bože sľubujem a milujem Ťa tak preveľmi, akou láskou Ty ľúbiš všetky naše duše žijúce na celej tejto pozemskej zemi. Tvoja Laura, s láskou len pre Teba jediného láskavý a nekonečne dobrotivý môj BOŽE.

Láskavosť Božej Milosti mojej duši darom svojej moci požehnala vám všetkým duševným trpiteľom schopnosť priamosťou cesty od samotného Boha prijímať všetky liečebné receptúry k vašim chorým telám do ktorých uzdravenia medicína znanie nepozná a s láskou od Boha dušiam všetkým odovzdá do navrátenosti vašeho strateného zdravia. Božou mocou dostávam všetky pekelné temné ciele satanom do trápenosti duší nesené do navždy ich zániku ich pekelného pachu odoslaním priamou cestou s Božou pomocou do ďalekých pekiel nenavrátnosťou nikdy späť k duši trápenej ich snahou spálenou na popol Božím spravodlivým nádelom. Amen.

Boh do potrebnosti cirkvi dostaný v svojom zložení z troch rodinných súčastí.

Božia moja navždy živúca existenčnosť neni utvorená spoločenstvom žiadnych ďalších osôb, ktoré do mojeho Božieho vnútra vstúpili, aby osamoteného Boha do jeho všemocnej sily doplnili a povzbudili k jeho riadiacej Božej práci pre celý váš nevedomý svet a čo vytvorilo moju trojjedinečnosť bola vaša katolícka nikdy od dávnych čias nepoučiteľná cirkev, ktorá keby pre získanosť svojej moci dokázala urobiť ešte viac šarapaty ako narobila s cítenosťou viery v Boha v dušiach nevedomých ľudí, tak by sama odstúpila najradšej zo zemského povrchu a prevtelila sa do mojej Božej existencie „ach keby to len bolo možné“ sníva od dávnych dôb. Tá by dokázala vychovať celý svet podľa svojich mocenských zákonov a majetky nepotrebovala by tak honobiť, lebo keby bola v samotnom Bohu patrila by jej celá zem aj s jej zemskou kôrou a takto neustále hladno po mamone a lačno po krutovládnej svojej moci katolícka celosvetová cirkev neustále túži keď Boh úmysly ich duševnej skrytosti vidí. Ušpinenosť duší cirkvi katolíckej je tak obrovská, že náleznosť miesta po ich telesnej smrti bude musieť Boh pre ich duševný pobyt zväčšovať, keď narastajúca túžba k ich vlastníckej moci, prekvitajúca pýcha v ich čiernych katolíckych dušiach a nespočítateľný mamon ktorý vlastnia nehľadiac na chudobu celého sveta, ba naopak, ako majú zo svojeho koláča ukrojiť radšej vyzývajú bohatých a nesú im vysvetlenosť ako to s láskou v srdci pre pomoc druhých urobiť ako vy všetky duše v slengu pozemskom tvrdíte „ nech sa nedajú vysmiať.“ Kopytami pekelných bytostí budú mnohé duše katolíckych cirkevných hodnostárov rozprášené po celom pekle do ktorého budú mojou Božou spravodlivosťou zasadené do tmy večnej, keď jediné svetlo pre ich oči duševné bude večne nehasnúci a pálivosti narastajúci pekelný oheň, žiar ktorého ich temným dušiam bude vysvetľovať duševné ich zblúdenie na zemi pozemskej. Do zloženia Boha sa nesnažte ani jedna z vás vkladať dušu nikoho, čo vašim predstavám celoživotne vtlačila katolícka cirkev do nesprávneho toho vašeho myslenia, že ja Boh jediná existencia pozostávam tvorený zo syna Ježiša Krista a z vymysleného ich pomúteným navždy katolíckym rozumom ducha svätého. Nič z týchto ich výrokov cirkevných sa nestáva pravda a kto mňa Boha bude už v tomto poučení duše aj naďalej považovať za trojboha ako cirkev káže, zapíše si po smrti svoje miesto pre svoju dušu do takej sféry, v ktorej Boh svojou blízkosťou lásky a ochrany pre duše nepoučiteľné nebude a ktoré sa budú učiť v nesmiernej čiernej tme v preplnenom pekle hľadať Boha vo svojom vnútri a v nesmiernom osamotení, v ktorom bude veľkosťou sily ohlušujúcej počuť len plač a dunivosť kopýt od pekelných bytostí. Čo myslíte, že potrebujem byť zložený zo syna ktorého som nikdy nemal, z neviditeľného ducha, ktorý radí mojej dokonalosti a všemúdrosti? Preberte sa všetky vy duše katolíckou cirkvou oklamané a silno podvedené do prestavby jej mocenských zákonov vašou poslušnosťou a oddanosťou ich bielym talárom navždy a pochopte to, že váš Boh bol,  bude a aj existuje vždy len samotný jeden, nepozostávajúci vytvorením zo žiadneho komunitného rodinného spoločenstva a vedzte tomu, že kedykoľvek upriamite svoj pohľad ku mne vašemu láskavému Bohu, že keď kedykoľvek zvoláte Bože stoj pri mne a nikdy moju dušu neopusť, lebo len Tvoju jedinú Božiu existenciu milujem a vždy milovať po celý svoj pozemský život budem, keď budem počuť váš duševný plač zodvihnem vás na svojich rukách zo zeme a opäť vstavím postavením na rovné a silné nohy v ďalšom ich životnom a odvážnom kráčaní. Žiadnu dušu nestratím zo svojeho ochranného Božieho pohľadu, ktorá svojeho Boha miluje a zaslepene nepočúva a nedodržiava cirkevné manipulačné kreácie do cieľa ich moci a jej večného zatratenia. Veď vy sa ako spravodlivého hnevu svojeho Boha a stratenosti jeho lásky k vašim dušiam oveľa viac obávate svojej katolíckej cirkvi, ako Boha samotného, aspoň vidíte ako sa v svojich mocenských cieľoch dlhými rokmi v svojom učení klamať duše nevedomé a pripravovať ich na duševné isté zatratenie zdokonaľuje. Len Boha jediného ctite v svojej láske, Boha jediného sa bojte keď chybujete, lebo len On jediný trestá a len On jediný trestá spravodlivo. Len pred Bohom jediným plačte a ľutujte hriechy všetky svoje, lebo len On jediný dokáže v svojej moci dostať ich navždy odpustenie a do zákonov katolíckej cirkvi kopnite navždy svojim nezáujmom navštevovať ich krásne chrámy, v ktorých Boha hania a zatláčajú za všetky modly postavené v chráme! Zabudnite na ich farizejské bohorúhačské cirkevné obrady a rituály navždy, lebo cez ich návštevy získate odmenou svojej nevedomosti navždy nie vykúpenie ale zatratenie duše navždy večné v navždy nehasnúcom horiacom pekle! Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.