Milí čitatelia. Do tejto stránky budem vkladať iné nezaradené špecifické modlitby na rôzne problémy ľudí. Možno sa niekomu z Vás bude niektorá modlitba hodiť na konkrétny problém pre ktorý je určená.