Modlitba k Bohu za vyliečenie astmy spôsobenej krvným zápalom.

30.09.2023 00:17

Modlitba k Bohu za vyliečenie astmy spôsobenej krvným zápalom.

Bože do láskavej Tvojej milosrdnej pomoci nesiem slová tieto prosebné, ktorých Tvojim vyslyšaním stratiť krvný zápal z môjho tela potrebujem, dôsledkom ktorého sa ťažoba dýchania ukazuje tak veľká mojim pľúcam, že všetka radosť zo života sa strácať mojej duši začína. Staň sa Ty sám láskavý Bože lekárom tela môjho svojou všemohúcnosťou, ktorej nekonečná sila svojou jedinečnosťou moci dokáže toto moje telesné ochorenie zastaviť a do spätného zdravia späť navrátiť. Bojuj láskavý Bože Ty sám svojou silou do krvného zápalu tela môjho, ktorého ničivosť sa jeho odnesením nikdy viac nebude prenášať do ťažkého dýchania mojich pľúc. Slovo toto prosebné dobrotivý Bože Tvojej blízkosti odosielam s dôverou v Tvoje nekonečné milosrdenstvo dostávané každej duši tázajúcej Tvoju pomoc. Amen.

Pridať komentár