Modlitba k Bohu proti alkoholizmu manžela spôsobeného duševnou kliatbou.

02.10.2023 20:29

Milí čitatelia. Odovzdávam Vám túto liečivú modlitbu, ktorú mojej duši nadiktoval do počutia láskavý Pán Boh a ktorá je určená na pomoc najmä tým ženám, ktorých manželia pijú a nedokážu si pomôcť. V mnohých prípadoch z mojej praxe je alkoholizmus spôsobený kliatobnou záťažou duše. Buď kliatbou manželky, aby sa trápila pre pitie svojho manžela, ktorý sa stáva nástrojom napĺňania kliatobných želaní alebo kliatbou manžela, ktorej cieľom je aby tento človek bol v svojom živote nešťastný a to tým, že bude piť a doslova si prepije svoje šťastie v živote, lásku manželky a nakoniec aj svoje zdravie. Pokiaľ je manžel prekliaty, tak sa môžu ženy modliť túto modlitbu k Bohu za to, aby jeho duši Pán Boh pomohol. Určite všetci dobre viete, že alkoholizmus v mnohých prípadoch nedokážu vyliečiť ani opakované protialkoholické liečenia. Z dlhoročnej praxe viem, že alkoholizmus má svoju príčinnosť v ochorení duše, ktorej liečivú a tú najúčinnejšiu pomoc dokáže dať len náš všemohúci láskavý Pán Boh. Verím, že silou účinkov tejto modlitby sa mnohým ženám od trápenia s manželovým alkoholizmom pomôže.

 

Modlitba k Bohu proti alkoholizmu manžela spôsobeného duševnou kliatbou.

Láskavý môj milostivý Bože, nesiem svojou dušou k blízkosti Tvojej Prozreteľnosti tieto moje slová prosebné k ich Tvojmu Božiemu vyslyšaniu, ktorými tvoju láskavú Božiu pomoc do straty túžobnej chuti na alkohol pre dušu svojho manžela pýtam, ktorého duševná kliatobná tiaha navždy slobodu jeho slobodného uvažovania a konania uväznila do poslušnosti kliatobného vysloveného príkazu k obom našim dušiam, ktorého napĺňanosti však najviac bezmocnosti brániť sa podľahla duša môjho láskavého manžela, veľkosť ktorého túžobnej chuti na alkohol sa stáva postupnosťou plynúceho času pripraveným neskorým hrobom do stratenosti navždy našej duševnej spokojnosti, keď trápenosť jeho duše bezmocnej sadá na moju dušu ako ničivý kliatobný tieň, nesúci do jej hĺbky každý deň len smútok a beznádej, ktorého ťaživosť dotyku na ubolenú svoju dušu sama bez Tvojej milosrdnej Božej pomoci láskavý môj Bože zastaviť nikdy nedokážem. Tlak nosnosti dopadu kliatobnej záťaže v prenesenej podobe alkoholového démona sadajúceho na bezbrannú dušu môjho láskavého manžela dobrý Bože premieňaj každým dňom svojou všemocou na tlak pôsobnosti nulovej kliatobnej ničivosti k jeho duši, ktorej premenou láskavou tvojou Božou pomocou začne tento svoj nesený pozemský život žiť navždy bez túžobného alkoholového opojenia, prebudením svojej spiacej duše navždy z dlhotrvajúceho tohoto alkoholového kliatobného sna, v ktorého spätnom navrátenom sne nebude cítiť viac nikdy potrebu vrátiť sa späť únikom z reálu do sveta fantázie, falšou nesenej ukážkou pohľadu zlom predostieranej do zakrytosti toho, čo doteraz ako pravdu o svojom nesporiadanom životnom alkoholovom štýle vidieť nedokázal zahmlitosťou duševného pohľadu, tieneného pravdivému odkrytiu svojho doterajšieho alkoholového schybenia, do ktorého viac nikdy už nebude viesť svoj krok pohybom opakovaným, lebo Tvojou láskavou Božou pomocou dokáže zastaviť navždy blízkosti svojich úst lákavý chuťou alkoholový pohárik pochopenosťou toho, kto sa v jeho celom pozemskom živote stáva pre jeho duševnú spokojnosť väčšou istotou a bezpečnosťou útočiska svojej láskavej ochrannej náruče, že to nie je žiaden jeho dobrý kamarát núkajúc mu zlatú čašu alkoholového moku do navždy straty múdreho uvažovania, ktorú už touto chvíľou dokáže svojou dušou prijatím odmietnuť, ale láskavá jeho tá žena, ktorej lásku svojej duše do celého života prísľubom manželstva sľúbil každý deň odovzdávať. Len Tvojou láskavou Božou pomocou, vyslyšaním týchto mojich prosebných slov láskavý Bože, tento ťaživý alkoholový duševný problém dokáže navždy tieňom chmáry z blízkosti našich duší bezo zbytku jeho navrátenosti späť zmiznúť, keď duše naše oslobodíš láskavý Bože tomuto kliatobnému príkazu navždy, čo odmeňovať vďakou svojej duše za Tvoju milosrdnú pomoc budem tou cítenosťou nekonečnej lásky mojej duše k Tebe, ktorej opísanosť veľkostných hraníc nedokáže zmerať výpočtom žiadneho merania na tomto svete nik. Bože láskavý, tento ťaživý bolestný alkoholový manželský problém pokorou a nekonečnou odovzdanosťou svojej duševnej bolesti do Tvojej Božej náruče nesiem s tým duševným presvedčením, že len Tebe jedinému na celom svete verím v dokázateľnosť sily nekonečnej Tvojej všemoci a preto pevne dôverujem v tieto moje prosebné slová ich Božiemu vyslyšaniu, keď bude Tvojou vôľou naplniť ich prosebný cieľ dokázateľným výsledkom, ktorého ukážkou sa stane navždy alkoholové túžobné opojenie v duši môjho manžela zastavené. Amen.

Pridať komentár