Modlitba k Pánu Bohu, aby sa mojej rodine podarilo úspešnou kúpou získať rodinný domček.

08.10.2023 01:10

Modlitba k Pánu Bohu, aby sa mojej rodine podarilo úspešnou kúpou získať rodinný domček.

Bože svojou láskou k Tebe Ťa vrúcne o pomoc prosíme, keď sa bolestným stratením bývania stávame dlhé roky len podnájomníkmi a dušami tak veľmi trápení, že skrúšenosť ich je tak mocná, že sa šťastiu zo života svojho vzďaľujeme slabosťami našich duší, keď do bývania svoje miesto vlastné nájsť nemôžme. Do Tvojej pomoci Ťa Bože úpenlivo žiadame skrúšenosťou našich duší, lebo sa Tvojej viere tak silno utiekame, že ani okamihom sa dôverou Tvojej pomoci nikdy nevzdialime. Láskavo Ťa Bože prosíme o Tvoju pomoc získať domček svoj vlastný, ktorým sa šťastie nášmu životu ukáže tak veľké, že sa do konca zániku sveta ktorý by naše duše obývali svojim žitím, táto láska násobila storočiami, ktorých spojenie tejto veľkej lásky k Tebe by dokázalo ukázať odmenu našej cítenej lásky, ktorou by sme Ti svoju vďaku preukazovali. Len Ty Bože sa stať silou nášho trápenia môžeš, keď sám zasiahneš vôľou svojou do splnenia tejto našej prosby vlastniť svoj domček. Keď sa Bože svojou vôľou a láskou rozhodneš túto našu prosbu vyslyšať, odosielať svoju lásku denne do Tvojej blízkosti budeme, s každým okamihom sa len Tebe ďakovať za láskavú pomoc budeme svojimi láskavými modlitbami, keď budeš milosrdný stať sa poskytovateľom nášho bývania vlastnou vôľou. Len Tvoju vôľu rešpektovať budeme, hoc by si aj tak rozhodol, že našu prosbu nevyslyšíš. Ľúbime Ťa Bože a svoje šťastie odovzdávame do Tvojho riadenia, ktoré s pokorou a láskou k Tebe prijímame. Amen.

Pridať komentár