Od láskavého vašeho Boha odoslané Božie slová do duševného poučenia.

Do týchto odkazov od Boha ktoré na mojej stránke budete čítať, nevkladám ja sama moje vlastné úvahy a myšlienky. Sú to všetko autentické Božie vyjadrenia a informácie mojim vnútorným sluchom zachytené a zapísané na papier, kde som ani jedno slovo sama nepridala ani neubrala. Sú to informácie priamo od láskavého Pána Boha poslané ľuďom cez moju dušu.

BOŽIE ODKAZY

Zoznam článkov.

Krst. Od láskavého Boha odoslaná Božia ochrana do mojeho tela od získanosti ničivého ochorenia nazvaného korona vírusová záhuba. Vianoce. Láskavosť odoslaného Božieho slova do duševného pre vás vianočného...