Milí čitatelia. Do tejto stránky budem vkladať iné nezaradené špecifické modlitby na rôzne problémy ľudí. Možno sa niekomu z Vás bude niektorá modlitba hodiť na konkrétny problém pre ktorý je určená.

INÉ MODLITBY

Zoznam modlitieb.

Zoznam modlitieb. Modlitba k Bohu za navrátenie sily do stisku rúk a za silu ich zovretia. Bohom dostaná duši mojej ochrana pred tými ľuďmi, ktorých krok duševný nesený bude sprevádzanosťou zla do...