Božia k duši mojej pomoc za stratenosť závislosti k potrebám mojej matky.

14.07.2018 12:50

Túto modlitbu som prijala pre muža, ktorý ma prišiel pýtať o prijatie Božej pomoci aby stretol v živote ženu, ktorá by ho úprimne ľúbila. Odpoveď od Pána Boha dostal v slovách tejto modlitby, keď sa pre neho zastavil životný čas a dennodenne pomáhal a staral sa o svoju zdravú mamu, ktorá nebola ešte ani na dôchodku. Nakupoval jej, robil tešiteľa v smútku a asi až v blížiacej sa štyridsiatke veku si spomenul na to, že nemá svoju vlastnú rodinu a pre koho žiť. Pretože všetok jeho vzácny čas mu vypĺňala svojimi mnohokrát aj zbytočnými potrebami jeho matka, ktorú tak veľmi miloval, že popri láske k nej a povinnostiach voči nej zabudol na to, že je muž a patrilo by sa mu aj oženiť a mať vlastnú rodinu. Pokiaľ majú podobný problém vo vzťahu k matke ženy, môžu si v slovách tejto modlitby vymeniť slová v mužskom rode za ženský rod. Prajem tým čitateľom, ktorých duše nájdu pokrm útechy v slovách tejto liečivej modlitby, veľa šťastia a s Božím požehnaním veľa odvahy a sily dokázať svoju matku nie odstaviť na vedľajšiu koľaj, ale svoj život sa naučiť presmerovať na takú životnú koľaj, smer cesty ktorej  bude viesť Vašu dušu aj do vlastného šťastia, duševnej spokojnosti a získanej lásky do celého života, z ktorej cítenosti bude mať Váš život zmysel tešiť a radovať sa z každého jedného prežitého dňa v blízkosti svojej milujúcej manželky, manžela, priateľky a aj z lásky svojej matky, ku ktorej starostlivosti a pomoci každodennej sa nestanete už nikdy viac jej duševným otrokom, ktorá nebude z Vašej duše pomaly a nenápadne kradnúť šťastie a plynúci Váš vzácny životný čas. Vaša Laura

 

Božia k duši mojej pomoc za stratenosť závislosti k potrebám mojej matky.

Bože svojou láskou sa k Tebe o pomoc utiekam slovom tejto prosby, keď sa duševná sloboda moja strácať začala snahou mojej matke ochrancu v manželstve robiť cítením postavenia svojho ako manželského voči nej. Do každého dňa svojej sily toľko duši mojej pošli, koľko stratených rokov bez cítenej lásky manželky som obetoval svojou láskou a ochranou poskytovanej mojej matke. Do každého dňa Svetlom svojej lásky stápaj moje nesprávne cítené predstavy o svojom postavení v tejto rodine, lebo svojou slabosťou duše voči matkinmu trápeniu sa nedokážem odpútať z jej blízkosti a žiť tak svoj vlastný život, ktorý sa dlhými rokmi pomoci jej duši stal šťastiu zastavený. Trápim sa Bože, keď oči moje nedokážu smerovať pohľad do šťastia, keď duša moja nedokáže silu lásky odovzdať žene ktorá by matkou mojich detí mohla byť, keď sa láske v živote tak veľmi vzďaľujem, že samota ktorú v duši cítim jej nedostatkom je ako tŕň z ruže ktorého koreň nedokážem vytrhnúť, keď sloboda duše mojej stala sa navždy stratená skrz silu lásky cítenej k matke, ktorej sa stáva väznená neustálou snahou život jej od bolesti odľahčovať. Staň sa Bože Ty sám Svetlom mojej duše, ktorého teplo sa stane duševnou jej silou a pochopením nesprávneho konania a zmýšľania v živote. Stanem sa Bože Tvojou pomocou navždy zbavený sily okov, ktoré spútali dušu moju do straty slobody a slobodného vedomia a konania vyslyšaním slov tejto prosby Tvojou všemohúcnosťou. Len Teba Bože svoj celý život velebiť a milovať duša moja bude, ktorá sa ceste Tvojich Božích prikázaní ani okamihom zmene ich smeru dušou nevzdiali. Svoju lásku najväčšiu Ti posielam do nebeských výšin a duša moja len Teba velebiť a milovať bude za vďaku Tvojej pomoci mojej duši. Amen.

Pridať komentár