Modlitba k Bohu za nevšímavosť druhých ľudí k mojim telesným a duševným nedostatkom.

08.07.2018 12:16

Túto modlitbu som prijala pre jedného pána, ktorý mal nepríťažlivý vzhľad pre svoje okolie ale zato veľmi dobré srdce. Moc sa v duši trápil, lebo si nedokázal kvôli svojmu vzhľadu nájsť partnerku a bol dlhé roky sám. Mal dobré postavenie v práci, bol inteligentný, sčítaný, ale vďaka svojmu handicapu nepekného vzhľadu bol málo priebojný v živote, uzatváral sa do seba a začal sa ľuďom vyhýbať. Dušou to bol veľmi citlivý a láskavý človek, ktorý dokázal ľudí vypočuť a vcítiť sa do ich trápenia, ochotný každému pomôcť. No aj napriek svojim duševným pozitívam sa cítil v svojom živote opustený a sám. Chodieval ku mne pravidelne so svojimi problémami či zdravotnými alebo duševnými a náš Pán Boh mu vždy pomohol z každého trápenia, lebo miloval Boha, dôveroval bezhranične každej Jeho odoslanej pomoci ktorú vždy poctivo napĺňal. Nepochyboval nikdy ani najmenej v pravdivostné slová žiadneho Božieho odkazu, ktorý bol vždy posilňujúcim pokrmom pre jeho ubolenú dušu. Vždy keď odo mňa odchádzal, bol v duši šťastný a silný, odhodlaný bojovať za svoje šťastie pomocou Božích rád ich napĺňaním. Nakoniec si našiel aj dobrú partnerku do života a konečne získal pre svoju dušu lásku a životné potešenie vyslyšaním slov tejto Pánom Bohom láskavým odoslanej modlitby. Nech Boh žehná jeho duši a ochraňuje ho každým dňom, toto od srdca tomuto človeku prajem, lebo bol to naozaj láskavý a dobrý dušou človek. Kto z Vás milí čitatelia má podobný problém ako tento pán, vyhýbajú sa Vám priatelia a okolie, hoc nemusíte byť vzhľadom nepekný človek ako tento pán, ale ľuďom môžu prekážať Vaše duševné nedostatky, napríklad zlá povaha, ťažko si získavate priateľov k sebe a neviete prečo, tak sa môžete modliť slová tejto liečivej modlitby ktoré mojej duši nadiktoval láskavý Pán Boh aby pomohol trpiacim ľuďom v duševnej ich bolesti. Vaša Laura

 

Modlitba k Pánu Bohu za nevšímavosť druhých ľudí k mojim telesným a duševným nedostatkom a za zlepšenie dojmu ľudí zo stretnutia so mnou.

Bože do Tvojej pomoci sa láskou duše svojej k Tebe utiekam slovami tejto prosby, keď sa strácajú sympatie ľudí k mojej duši zovňajškom ktorý sa duši mojej dobrej domovom stáva a silou jeho nezrovnalosti strácam pochopenie ľudí videniu dobroty mojej duše skrz tento telesný nedostatok, ktorý príroda do života môjho nadelila. Staň sa Bože Svetlom lásky duše mojej, ktorého žiar lúčov sa odrážať bude do sympatie cítenej každým človekom duši mojej priblíženému. Slabosti kritiky hodnotenia vzhľadu môjho zovňajšku odnes z každej duše ktorá sa mi priblíži a silu vyžarovania dostaň takú veľkú môjmu telu a duši, že spoločnosť ktorú budem musieť ľuďom robiť svojou blízkosťou bude pre nich skutočným príjemným zážitkom nášho stretnutia. Odnes Bože odo mňa všetky prekážky, ktoré sa stávajú bolestné videniu očiam druhých ľudí a premeň ich silou svojej všemohúcnosti na silu sympatie ktorú ľudia budú cítiť pri stretnutí so mnou. Keď sa Bože zľutuješ nad týmto mojim trápením, ktoré sa stáva príčinou straty sympatií ľudí ku mne, cítiť Tvoju pomoc budem silou príťažlivosti každému kto sa ku mne prihovorí vyslyšaním slov tejto prosby. Len Tvoja láska k duši mojej dokáže stopiť silu mojej nepríťažlivosti do pohľadu ľudí a premeniť ju na silu príťažlivosti tak veľkú, aká veľká je moja láska Bože k Tebe cítená každý deň. Len Tebe ďakovať za Tvoju pomoc životu môjmu šťastnejšie žitému budem a stanem sa len Tebe oddaná duša až do konca života. Amen.

 

Keď sa tieto slová s dôverou duše modliť bude, stane sa silou jej účinkov skrášlený pohľadu každému kto sa mu priblíži. Amen.

 

Komentáre:

 1. Katarína | 14.07.2018
  Táto modlitba je poklad! Kto zažil alebo zažíva na vlastnej koži, ako ho ľudia odmietajú, odstrkujú a vyraďujú zo svojej spoločnosti z akéhokoľvek dôvodu, vie o čom hovorím. Ako sa má človek cítiť, keď je napr. niekde v spoločnosti ľudí, alebo aj na pracovisku a cíti, že tam nie je vítaný? Pani Laura, ďakujem za túto modlitbu za všetkých, ktorí ju potrebujú. A takisto ďakujem aj nášmu všeláskavému Bohu. 

 2. Peter K. | 08.07.2018
  Otče Bože náš jediný, si nekonečne láskavý a dobrotivý, keď na nás tak krásne myslíš a vidíš a vieš čo nás trápi a čo od Teba Bože ako pomoc potrebujeme ,tak ako touto krásnou a liečivou modlitbou.Bože si všemúdry a nekonečne mocný a pre Teba nič nie je nemožné. Milujem Ťa Bože jediný a vďaka Ti za všetku pomoc od Teba.Drahá pani Laura Vám patrí naša vďaka za vašu ochotu a lásku vždy nám odovzdať každú prekrásnu a zázračnú modlitbu od Pána Boha danú.

 3. Margita | 08.07.2018
  A keď som zdravá a bez hendikepu Tebe Bože Chvála a Sláva, že myslíš na všetko a všetkých ľudí na celom svete a miluješ nás.
  Ďakujem že TI Bože že som zdravá a môžem pracovať.
  Ďakujem Vám pani Laura za ochotu a vynaloženú silu.
  Pozdravujem Vás i Vášho manžela
  S láskou, vďakou a pokorou Margita

 4. Karol | 08.07.2018
  Pani Laura ďakujem vám za zverejnenie tejto modlitby. Pred dvomi rokmi som mal ťažkú autohaváriu. Ostali mi po nej nepekné jazvy na tele aj na tvári.Aby toho nebolo málo ešte aj krivam. Po uzdravení a rehabilitácii keď som začal chodiť medzi ľudí cítim že sa odo mňa odťahujú a pozerajú sa akoby skrz prsty.Táto modlitba mi prišla vhod lebo sa odo mňa odvracajú aj tí ktorí boli predtým moji kamaráti. Veľmi sa preto trápim. Nájdu sa zopár takých čo ma pozdravia, aj sa pristavia, pozhovarajú ale tých by som mohol na prstoch jednej ruky spočítať.Ale viac ľudí sa mi vyhýba, akoby som bol nakazený morom. Ďakujem Bohu že vás zoslal na túto zem lebo vašu stránku pani Laura navštevujem už dlhšie a vaše modlitby od Boha vkladané do stránky mi vždy pomohli.Nech vám Boh žehná.Držte sa.

 5. Julia L. | 08.07.2018
  Láskavy Môj Bože z srdiečka vďačne ďakujem za prekrásnu modlitbu .Na každú bolesť duše posielaš Láskavy Môj Bože nekonečne liečivé lásky plné modlitby .Láskou z mojej duše ďakujem za liečivé slová do Božej Najvzávnejšiej náruče.Milá p.Laura veľmi pekne Vám Ďakujem za predanie modlitby .S pozdravom.

Pridať komentár