Modlitba k Bohu proti dlhodobým bolestiam hlavy. (spôsobené slabosťou duševného krytu a kliatbou duše.)

04.06.2018 10:27

Slová tejto modlitby som prijala pre muža, ktorému úporné bolesti hlavy spôsobovala kliatobná duševná záťaž. Okrem pomoci od láskavého Pána Boha na odstránenie kliatby z jeho duše dostal aj slová tejto liečivej modlitby na pomoc k svojemu zdravotnému dlhotrvajúcemu problému. Touto modlitbou sa kliatobná záťaž zo žiadnej duše nesníme, ale modlitba Vám môže pomôcť uľaviť od bolestí hlavy ak trvajú dlho a nie sú úspešne liečené lekármi. Treba sa zamyslieť, či aj Vaša duša nemá záťaž kliatby zasadenú do Vašeho celého duševného vnútra, ak sa nedokážete dlhú dobu vyliečiť z akejkoľvek hoc aj bežnej, nie život ohrozujúcej choroby a ľahko liečiteľnej lekármi v dnešnej dobe. Čudovali by ste sa, koľko rôznych telesných bolestí a neliečiteľných ochorení spôsobuje kliatobná duševná záťaž, ktorú keď Vaša duša vlastní, telesná schránka žiadneho človeka nereaguje na žiaden podaný hoc ten najlepší lekármi liek k utíšeniu Vašej bolesti a odmieta ho. Takto pôsobí kliatba duše na zdravie každého človeka, ktorý sa ako príklad poviem aj z bežnej nádchy bude liečiť do nekonečna. Je to len príklad pre Vás, aby ste pochopili aká je kliatobná duševná záťaž záludná, skrytá očiam každého človeka a nikým neliečiteľná, okrem všemocnej a dobrotivej sily láskavého Pána Boha. Skoro každé dlhotrvajúce neúspešné liečenie akejkoľvek bolesti Vášho tela môže spôsobovať kliatobná duševná záťaž, ktorej zradné chorobné ložisko lekár nikdy neuvidí, lebo sa skrýva ukryté hlboko vo Vašej duši a ktorého náleznosť a odkrytosť dokáže uvidieť vždy len jediný láskavý náš Pán Boh a pomôcť Vašej duši ak Ho o pomoc prosiť budete v každodenných svojich modlitbách k Nemu. Podotýkam opakovane, znova a znova, nepovažujte Ježiša Krista za svojeho Boha ani nikoho iného zo zomrelých ľudí, ktorých obraz Vašemu pohľadu predkladá katolícka cirkev. Proste o pomoc v svojom utrpení vždy len jediného, najláskavejšieho a najvšemocnejšieho Pána Boha, ktorý Vašu dušu určite nenechá dlho plakať a trápiť sa, keď uvidí vo Vašej duši úprimnú lásku a vieru v Jeho Božiu existenčnosť a jedinečnosť, nikdy nie Božiu trojjedinosť, ktorú si vymyslela zlá katolícka cirkev aby pravého Pána Boha navždy pred očami veriacich do Jeho nevidenosti zakryla. Nedovoľte, aby Vaše duše žili v takejto slepote celý svoj život a nikdy nedokázali milovať a uctievať pravého Pána Boha, prihovárať sa k Nemu každý deň a ľúbiť Ho ako to naše duše učí 1. Božie prikázanie z desatora. Odhoďte od seba navždy celú katolícku cirkev, prestaňte chodiť na omše, ktoré Vaše duše učia uznávať a ctiť modly a duše zomrelých ľudí. Začnite sa modliť už dnes doma v súkromí, na ceste do práce, kdekoľvek a na akomkoľvek mieste na ktorom sa počas dňa nachádzate, Pán Boh Vaše duše počúva všade, oslovujte svojeho jediného a láskavého Pána Boha, žalujte sa Mu, plačte v svojom žiali pred Ním svojim slovom prosebným a uvidíte, ako Božia pomoc pre Vaše duše skoro z náruče Božej príde, ak včas pochopíte že celý cirkevný cirkus aj s omšami, kázňami a ich rituálmi je o ničom a je to veľký celosvetový podvod vyrobený katolíckou cirkvou pre naše duše, aby nás pomýlili a naučili uctievať do smrti smrťúcej obyčajné sochy a modly, čo nesmiete nikdy dovoliť a preto utekajte od akejkoľvek cirkvi čo najďalej míľovými krokmi a primknite sa svojou láskou len k svojemu jedinému Pánu Bohu na celý život. Verte mi, že nikdy nebudete ľutovať svojho odchodu z cirkvi, ak nájdete pre svoju dušu svojeho pravého a jediného Pána Boha, toho Boha ktorý stvoril celý náš svet, vesmír, zvieratká, nás ľudí, prírodu, anjelov, hviezdy a mesiac na oblohe, slniečko, ktorý Vašemu telu dych života dal a jediný dokáže aj odobrať, ktorý jediný dokáže vaše choré telo uzdraviť z každej choroby aká len na svete existuje a je lekármi neliečiteľná, ak to bude v Jeho Božej vôli. Ježiš Kristus  nestvoril tento svet, ani hviezdy a slnko nevložil na oblohu, ani Vám do tela dušu nevložil, nemá moc Vás uzdraviť z choroby, nemá moc zobrať Vám život, preto lebo nie je BOH, nikdy Bohom nebol a ani nikdy nebude. Nedovoľte aby z vás urobila cirkev doživotných hlupákov pred pohľadom Boha. Ja osobne by som nikdy nepokľakla pred ukrižovaným Kristom a neprosila ho za svoje uzdravenie. Preto sa mnoho ortodoxných katolíkov nedokáže vyliečiť zo svojich chorôb, lebo Kristus im nedokáže pomôcť, nie je to Boh a Pán Boh je určite nahnevaný na Vašu hlúposť keď Vašu dušu vidí kľačať v kostole pred Kristovou tvárou alebo držať v rukách ruženec a prosiť „pannu Máriu a pána Ježiša“ o zázrak. Je to bohorúhačstvo, zneuctenie, pošliapanie a krivosť duševného zmýšľania k menu pravej existenčnosti a jedinečnosti Pána Boha. Ja na Vašom mieste katolícki veriaci by som sa veľmi bála hnevu Pána Boha a trestu Božieho pre moju dušu po smrti za moju duševnú zradu Pána Boha počas môjho života. Zamyslite sa a skoro nájdite tú správnu cestu svojej duše k Pánu Bohu, aby nebolo pre Vás už neskoro! Ja Laura z Božej vôle vyzývam všetkých ľudí navštevujúcich kostoly, aby ste ich navždy opustili a nechali v nich len svojich falošných cirkevných učiteľov osamotených, ktorých kázne nebude mať už kto počúvať, lebo smerujú Vaše duše ďaleko od lásky Pána Boha a priamou cestou do pekla a večného zatratenia. Nech sú všetky cirkevné chrámy na celom svete navždy prázdne! Naše duše nepotrebujú žiadnu cirkev, ale čo potrebujú, to je láska Pána Boha a nič viac pre svoje duše získať od života nepotrebujeme ak nás má Pán Boh rád, máme v živote získané všetko. Alebo chcete horieť po svojej smrti vo večnom pekelnom, pálivom ohni aj so svojim pánom farárom? Zabudnite navždy na kostoly, farárov, na katolícku prehnitú cirkev, otočte svoje duše a pohľady do tváre jediného a všemocného Pána Boha, ktorého už nikdy viac nezrádzajte a neopustite svojou láskou a vierou pre naučenú poslušnosť k učeniam zlej a zradnej katolíckej cirkvi. Boh Vám všetkým pomáhaj a odpusť Vaše duševné zblúdenie.

S láskou pre Vás milí čitatelia Laura

 

Poznámka:

Opýtala som sa Pána Boha do písma, či som tento článok pre Vás dobre napísala a nenapísala doň niečo, čo by sa Pánu Bohu nepáčilo a s čím by nesúhlasil. Chcela som pre Vás napísať k tejto modlitbe len pár slov na vysvetlenie, ale toľko myšlienok a viet som počúvala prichádzajúcich pri jeho písaní, že som napísala takýto dlhý článok a cez Božiu odpoveď pre moju dušu som pochopila, že Pán Boh chcel aby som všetky tieto slová pre vás do poučenia zapísala. Dostala som od Pána Boha takúto odpoveď, ktorú si dovolím pre Vás zverejniť.

Božia odpoveď:

Boh má tvoju dušu veľmi rád a všetko čo slovom si odovzdala dušiam ľudí sa nesie na vlnách Božej odkázanej pravdy, slová ktorej som ja Boh tvojej duši diktoval ku zápisu tohoto odkazu od tvojej duše pre všetky duše ktoré musia včas pochopiť, že Boh vždy bude do svojeho zloženia len sám jediný a žiadnym ďalším nepotrebným článkom do svojeho Božieho vnútra nevloženým na to, aby som ako všemocný Boh dokázal riadiť celý váš svet, ktorý veľmi pomýlený cirkevnou mocou ostal v pohľade zastretom nevidenosťou mňa jediného Boha, ktorého moc je s nikým nedeliteľná. Amen.

 

Modlitba k Bohu proti dlhodobým bolestiam hlavy.

 (spôsobené slabosťou duševného krytu a kliatbou duše.)

Bože láskou svojej duše Tvoju pomoc pýtam do zastavenia úporných bolestí mojej hlavy, ktorých príčinou sa stala slabosť duševného krytu skrz dlhotrvajúce pôsobenie želaní kliatby, čo stápať začalo silu mojej duše a premieňať ju na vedenú slabosť, ktorou sa stáva otvorená každému životnému trápeniu bez sily ho zvládnuť bez cítenej ujmy na svojom zdraví. Staň sa Bože Ty sám svojou všemohúcnosťou silou duše mojej, ktorej štít ochranný neprerazí žiadna prekážka životným utrpením poslaná cítenou jej slabosťou. Stápaj svojou bedlivosťou každú blížiacu sa bolesť hlavy včasnou svojou ochranou, lebo len Ty jediný dokážeš stopiť jej príchod do necítenej bolesti navždy zastavenej ničivým jej účinkom vedeným do straty šťastia môjho života. Svojou láskou Ťa Bože s pokorou duše cítenou v jej hĺbke vrúcne prosím o zastavenie týchto prichádzajúcich opakovaných bolestí hlavy navždy z môjho života posilnením duševného obalu môjho Tvojou Prozreteľnosťou láskavou. Do tejto prosby svojej duše sa Tvojej vôli odovzdávam, lebo verím Bože, že svojou dôverou vo vyslyšanie týchto slov Tebou sa nikdy nestanem s týmto trápením zabudnutý Tvojej pomoci. Amen. 

 

Komentáre:

 1. Pavol | 04.06.2018
  Dobrý a pravdivý článok. Ďakujem vám pani Laura. Nedokážem pochopiť ako môžu katolíci pána Boha uznávať ako trojjediného. Čo nevedia pochopiť v prvom božom prikázani? Treba len presne dodržať jeho citáciu a nič v ňom nepretáčať ani doň nevsúvať. Ako píše pán Daniel treba len dodržiavať princípy logického myslenia. Ak by bol pán Boh trojjediný a nie sám jediný všemocný a nikým nedeliteľný, tak by dal Mojžišovi vytesať do kameňa že pozostáva z troch častí. Iba že pán Boh dal odkaz v prvom svojom božom prikázaní: Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať okrem mňa iných bohov ktorým by si sa klaňal! ABSOLÚTNE JASNÉ A NESPOCHYBNITEĽNÉ. NIET ČO RIEŠIŤ! Stačí iba zdravo rozmýšľať a napĺňať toto prvé božie prikázanie poctivo do poslednej litery jeho znenia. Katolícka cirkev čudujem sa ti, že dokážeš takýmto priehľadným a nelogickým klamstvom oklamať toľké masy ľudí. To asi preto, lebo slovenské katolícke ovce sú tak nesmierne hlúpe. Presne tak ako tie ovce skutočné. Ovcu kam zaženieš, tam je. Stojí a neprotestuje. Stačí len horlivý honelník-katolícky farár. Za stáročia dokázali do tých svojich kamenných košiarov nahnať masy hlúpych ľudských oviec. 

 2. Betka | 04.06.2018
  Tento článok by mali čítať všetci katolíci na Slovensku, aby sa zbavili cirkevného klamlivého ošiaľu.

  Kika reaguje:
  Oni by mali čítať nielen tento článok, ale komplet celú túto stránku. Ďakujem vám pani Laura za túto stránku, veľa ma naučila.

 3. Elena L. | 04.06.2018
  Veľmi krásny článok pani Laura. Ďakujeme za tak nádherné a poučné slová. Pán Boh nás stale vedie k tomu, aby sme milovali len jeho a neklaňali sa modlám.

Pridať komentár