Zoznam modlitieb.

Zoznam modlitieb.

Zoznam modlitieb.

 1. Neschopnosť naučiť sa cudzí jazyk. Cítim nejaký blok vo verbálnej rovine.

 2. Prosba k Bohu, aby ma nájomca nevysťahoval z podnájmu.

 3. Láskavá Bohom poslaná duševná voľnosť, k duševnej spútanosti voči mojim všetkým túžobným snom, Božím príkazom.

 4. Modlitba k Bohu za odstránenie ťažkého dýchania.

 5. Modlitba k Bohu za navrátenie sily do stisku rúk a za silu ich zovretia.

 6. Bohom dostaná duši mojej ochrana pred tými ľuďmi, ktorých krok duševný nesený bude sprevádzanosťou zla do mojej duševnej blízkosti ku cieľu oslabiť moju duševnú silu.

 7. Božia k duši mojej pomoc za stratenosť závislosti k potrebám mojej matky.

 8. Modlitba k Bohu za nevšímavosť druhých ľudí k mojim telesným a duševným nedostatkom.

 9. Modlitba k Pánu Bohu za uzdravenie svojeho tela z choroby.

 10. Božia ochrana duše v nečakanom cítenom obrovskom strachu k jeho príchodom.

 11. Modlitba k Bohu proti úhynu koníkov.

 12. Modlitba k Bohu za posilnenie oslabeného duševného obalu, odľahčovaním duše od telesných bolestí svojej sestry.

 13. Modlitba k Bohu proti dlhodobým bolestiam hlavy. (spôsobené slabosťou duševného krytu a kliatbou duše.)

 14. Ochranná modlitba od Pána Boha proti nezdaru v živote spôsobeným koloniálnymi temnými dušami.

 15. Karmická ľútosť duše k Bohu, ktorej tiahou sa pozemský duševný život šťastiu navždy zastavil.

 16. Modlitba k Bohu na zastavenie myšlienok v meditácii.

 17. Ochranná modlitba k Bohu proti vyvolaným temným tieňom, ktoré narúšajú v noci kľudný spánok a tlačia na dušu.

 18. Božia ochranná modlitba za dušu človeka, ktorá pod ťarchou kliatby nedôveruje že jej prítomnosť vlastní.

 19. Božia ochrana dobrého psíka od blízkosti ducha.

 20. Slabosť tela spôsobená zlým myslením od druhého človeka.

 21. Modlitba k Bohu proti záchvatom dusenia.