Zoznam modlitieb na tejto stránke.

Zoznam modlitieb na tejto stránke.
 1. Modlitba na vyjadrenie lásky k Bohu a prejavenie vďaky za pomoc v živote.

 2. Božie križovanie

 3. Koránové modlitby.

 4. Ranné modlitby k láskavému Pánu Bohu.

 5. Večerná modlitba k Pánu Bohu.

 6. Ľútosť mojej duše za hriechy z tohoto života.

 7. Karmická ľútosť duše k Bohu, ktorej tiahou sa pozemský duševný život šťastiu navždy zastavil.

 8. Modlitba k Bohu za prehlbovanie pokory.

 9. Krátkosťou týchto slov získavať budete lásku svojeho Boha.

 10. Modlitba k Bohu za ľudstvo.

 11. Modlitba k Bohu za dušičky na celom svete.

 12. Božia láskavá očista pozemského života od všetkých duší, ktoré doň svojou blízkosťou nepatria.

 13. Božia milosrdná pomoc do všetkých duší záchranou ich, odpustením tiahy karmy vstupom duševných ich krokov za nebeské brány

 14. Modlitba k Bohu za oslobodenie duše pripútanej k pozemskej sfére.

 15. Modlitba k Bohu za všetky duše na celom svete, ktoré boli násilnou smrťou zabité satanovou mocou a jeho prisluhovačmi.

 16. Modlitba k Bohu za dušu nebohého otca (matky).

 17. Modlitba matky k Bohu za dieťa.

 18. Modlitba k Bohu za zdravie, šťastie seba a svojej rodiny a ochranu seba a svojej rodiny.

 19. Modlitba k Bohu za rodinu.

 20. Ochrana duševného kľudu celej rodiny pred zlom a od tiahy blízkosti hádok.

 21. Modlitba k Bohu za šťastie celej mojej rodiny.

 22. Modlitba k Bohu za šťastné manželstvo.

 23. Modlitba k Bohu za očistu duševného vnútra stiahnutím cítenej bolesti z hlbín mojej duše.

 24. Modlitba k Bohu za pokoj duše a lásku.

 25. Modlitba k Bohu za každodennú posilu mojej duše.

 26. Modlitba k Bohu proti satanovi.

 27. Modlitba k Bohu za obrátenie neveriacich detí do viery a lásky k Bohu.

 28. Ochrana duševného myslenia od každodenného toku zlých myšlienok vnášaných kolonádou temného zla.

 29. Ochrana mojej duše pred zlom.

 30. Modlitba k Bohu za zbavenie závisti a nenávisti k duševným nepriateľom.

 31. Modlitba k Bohu proti zlým myšlienkam.

 32. Modlitba o odpustenie za rúhanie Bohu.

 33. Modlitba za zlom myslenie duši poslané proti cítenosti lásky k Bohu a za stratenie pocitov viny z nesprávneho konania voči Bohu.

 34. Modlitba za každodenné sťahovanie duševného hnevu k tým, čo sa v pozemskom žití stali mojimi nepriateľmi.

 35. Božia pomoc od dostaných útokov satana.

 36. Od Boha mojej duši dostaná ochrana od útočných snáh satana.

 37. Modlitba k Bohu proti tomu, aby ma zlo ovládalo.

 38. Modlitba k Bohu na zbavenie zloby duše.

 39. Modlitba k Bohu za ochranu duše v modlitbách.

 40. Ochrana mojej duše pred zlými účinkami zrkadla.