PRÁCA.

15.12.2013 11:20

Zoznam modlitieb:

 1. Božia pomoc do každodenného správneho rozdelenia pracovných mojich povinností.

 2. Modlitba k Bohu za zastavenú v duševnom vnútri ambicióznosť získanú.

 3. Modlitba k Bohu za získanie pracovnej ponuky konkurzom.

 4. Modlitba k Bohu za prosperovanie mojich podnikateľských služieb.

 5. Modlitba k Bohu o pomoc, aby ľudia neobchádzali môj podnik.

 6. Modlitba k Bohu za nájdenie práce.

 7. Modlitba k Bohu na udržanie práce.

 8. Modlitba k Bohu o duševnú ochranu pred zlobou pisateľa anonymov.

 9. Modlitba k Bohu za dobrý koniec výslednej daňovej kontroly.

 10. Modl.k Bohu za nájdenie si dobrej práce.

 11. Modl.k Bohu ku získaniu lepšej práce akú činím doteraz v tejto dobe.

 12. Modlitba k Bohu na ochranu v práci pred nenávisťou nadriadenej.

 13. Modl.k  Bohu o záujem ľudí navštevovať môj obchod.

 14. Modl.k Bohu za stratu sebapodceňovania dôsledkom ktorého si nedokážem udržať prácu a mať v nej dobré výsledky.

 15. Modl.k Bohu za urovnanie vzájomných vzťahov so svojim šéfom.

 16. Modl.k Bohu na zlepšenie práce v podnikaní.