Modlitba k Bohu na udržanie práce.

26.12.2014 14:09

Milí čitatelia navštívila ma dosť dávno žena menom Daniela vo veku 40. rokov z Považskej Bystrice. Dlhé obdobie bola nezamestnaná a nedokázala si nájsť prácu. Môj láskavý a milostivý Pán Boh jej odoslal modlitbu, vďaka ktorej túžobnú prácu získala. Ale keď nastúpila do pracovného pomeru veľmi sa zľakla, či dokáže svoju prácu vykonávať, či ju zvládne a či ju zamestnávateľ neprepustí. Chcela si prácu na ktorej príchod dlhé obdobie čakala a konečne ju s Božím požehnaním našla udržať. Chcela byť pri vykonávaní tejto práce rozumná, šikovná, pozorná a nie ľahkovážna. Preto ma opäť navštívila a prosila Pána Boha o pomoc. Málo si verila, nakoľko bola dlhé roky bez zamestnania. Pán Boh môj láskavý jej duši poslal túto modlitbu, ktorej odriekaním sa zbavila strachu z prepustenia a zároveň si túto prácu aj dlhé obdobie udržala a s takou ľahkosťou, o akej sa jej ani nesnívalo. Bolo to veľmi dávno, ja som sa odsťahovala z blízkosti jej bydliska, takže neviem čo je s ňou. Ale jedno viem určite, že Boh jej pomohol v jej pracovnej dušou cítenej neistote slovami tejto láskavej modlitby. Preto jej slová odosielam pre všetkých tých, ktorí sa nájdete v príbehu tejto ženy.

 

Modlitba k Bohu na udržanie práce.

Bože, láskou duše svojej Ťa o pomoc schopnosťou zvládať túto prácu pýtam, keď trápenie sa duši mojej veľké ukazuje z jej ťažkého zvládania skrz stanovené podmienky mojich nadriadených. Len Tebe Bože dôverujem a Tvoju pomoc s dôverou duše v jej silu pýtam, keď bolestne zvládam každú prácu, ktorou som doteraz zamestnaná bola. Stop každú prekážku ktorá ohroziť zotrvanie v tejto práci jej stratou môže a spravuj každý deň ktorý túto prácu vykonávať budem do jej úspešného zvládnutia bez chýb, ktorými by som ju stratiť mohla nevedomosťou svojej duše. Každý deň tak spravuj silou svojej všemohúcnosti vykonávanie tejto práce, že sa stanem plnením jej úkonov očiam nadriadeným pracovníčkou, ktorej pracovné výkony budú hodnotiť ako prínos pre firmu a nebudú ma chcieť prepustiť zo žiadneho dôvodu. Keď sa Bože zľutuješ nad týmto trápením mojej duše, keď sa bojím že stratím prácu, ktorou živiť svoju rodinu musím jej nezvládnutím podmienok, stanem sa Tvojou pomocou vyslyšaním slov tejto prosby na dlhý čas v tejto práci zamestnaná bez ohrozenia jej straty. Láskou svojou Ťa Bože vrúcne o pomoc prosím, ktorú mi len Ty jediný z nebeských výšin poslať dokážeš skrz svoju všemohúcnosť. Láskou svojou Ťa Bože celý život za vďaku Tvojej pomoci odmeňovať každý deň budem slovami láskavých modlitieb Tvojej blízkosti odosielaných. Amen.