Modlitba k Bohu za nájdenie si dobrej práce.

16.12.2013 14:26

Modlitba k Bohu za nájdenie si dobrej práce.

Bože slovami tejto prosby Tvoju pomoc pýtam, keď sa dušou svojou dobrej práci nedokážem priblížiť. Keď sa Bože zľutuješ nad mojim trápením, silu Tvojej  pomoci cítiť budem smerovaním mojej duše do  takej práce, ktorá sa stane šťastím môjho života jej vykonávaním. Každý deň kroky moje veď Ty sám Bože do takých zamestnaní, ktoré sa budú vzdelaniu môjmu približovať a dokážem ich svojou kvalifikáciou správne vykonávať. Trápim sa Bože veľmi, keď život môj zmysel stráca neschopnosťou mojou, ktorou sa svojej práci nedokážem bez Tvojej pomoci priblížiť. Touto prosbou Ťa vrúcne o pomoc prosím  a stanem sa vyslyšaním jej slov dostaná (ý) do zamestnania Tebou požehnaného. Len Teba Bože svoj celý život velebiť a milovať budem a Tvojej pomoci dôverovať nikdy neprestanem. Stanem sa celý svoj život len Tebe oddanou služobnicou (oddaným služobníkom), ktorá (ý) Ti svoju vďaku za Tvoju pomoc ukazovať slovami láskavých modlitieb odosielaných do Tvojej blízkosti bude. Amen.