Božia pomoc do každodenného správneho rozdelenia pracovných mojich povinností.

07.09.2019 12:10

Božia diagnostika:
Bolo toto spôsobené duševnou nespokojnosťou, ktorá sa do posledných dní stala svojou silou duši jeho veľkou záťažou. Každý deň sa stať slabosťou duše do trápenia odhodlanejší šťastie cítiť musí, ktoré sa do očí jeho prestalo ukazovať. Každý deň sa svoju dušu snažiť liečiť musí slovami tejto modlitby. Amen.

 

Božia pomoc do každodenného správneho rozdelenia pracovných mojich povinností.

Bože svojou láskou cítenou najväčšou len k Tebe Ťa pokorne o pomoc prosím, keď sa stáva duša moja šťastiu vzďaľovaná trápením, ktoré cítim z nespokojnosti organizácie môjho života a stávam sa zraňovaný neustálym zhonom za prácou ktorej mám tak veľa, že sa duševne oslabujem. Každý deň sa duši mojej staň štítom ochranným a nedopusť,  aby sa čo len najmenšia nespokojnosť mojej duše zo života dotkla jej citlivosti cítenou bolesťou. Bože prosím Ťa o pomoc, ktorú pýtam do správneho riadenia organizácie mojej práce tak, aby som zvládol popri nej aj svoje osobné záujmy, ktoré ma do šťastia dostávajú ich napĺňaním skrz svoje skutky. Do trápenia duše sa Svetlom lásky svojich lúčov do jej hĺbky priblíž a spáľ silu trápenia do kvapiek rosy, ktoré budú svojou životaschopnosťou dušu moju osviežovať a posilňovať do cítenia šťastia zo všetkého, čo budem svojou prácou musieť vykonať ako potrebné. Láskavo Ťa Bože prosím, staň sa lekárom duše mojej, ktorá sa bolesťou ukazuje výsledkom jej preťaženosti. Silu bolesti mojej duše do ktorej sa dostala týmto trápením, odstráň okamžite silou svojej všemohúcnosti, ktorej silu pomoci cítiť budem odľahčenosťou duše od preťaženosti. Amen.

Názov formulára