Modlitba k Bohu za prosperovanie mojich podnikateľských služieb.

25.01.2016 11:43

Táto modlitba nadiktovaná mojej duši Pánom Bohom je pre tých ľudí, ktorí podnikajú a vlastnia napríklad obchod, pohostinstvo, vinotéku, kvetinárstvo, cestovnú kanceláriu atď... a nedarí sa im v podnikaní, majú málo zákazníkov pre zloprajnosť a závisť okolia. Môj láskavý Pán Boh vyslyšaním slov tejto modlitby pomohol už mnohým drobným a stredným podnikateľom, živnostníkom, ktorým sa pracovne nedarilo a ktorí dokázali aj v svojom pracovnom neúspechu bezhranične  dôverovať Božej pomoci a dokázali svoj pracovný ťaživý problém preniesť s dôverou a bez čo najmenších obáv na Božie silné ramená. Všetkým živnostníkom a podnikateľom želám úspešnosť v ich práci vďaka Božej milosrdnej pomoci vyslyšaním slov tejto modlitby Bohom láskavým. S láskou Vaša Laura
 

Modlitba k Bohu za prosperovanie mojich podnikateľských služieb.

Bože do Tvojej láskavej pomoci sa trápením stratou dobrých zákazníkov navštevujúcich moju... (tu pomenujte svoju podnikateľskú činnosť napr. obchod, pohostinstvo, vinotéku, kvetinárstvo, cestovnú kanceláriu atď....) svojou dôverou odovzdávam, lebo sa nikto okrem Teba nedokáže stať zastavovateľom toho, čo tento fakt zlobou spôsobilo skrz silu zlého myslenia neustále do každého dňa prenášaného do podniku, ktorého prosperita mojej snahy sa začína zo dňa na deň čoraz viac a viac strácať, keď sa tí, čo moje služby doteraz radi využívali, stali smerovaní do blízkosti podnikov tejto službe blízkej vzdialení skrz zlé vibrácie, ktoré sa stávajú môjmu podniku pečaťou nezáujmu každého, kto ma čo len bez povšimnutia hoc len prejde a vidieť by svojim pohľadom nikdy nedokázal odstredivosťou podniku, ktorého nánosy ťarchy zlých myšlienok sa stali nastrešením, ktoré sa tak ťažké ukazuje, že sa časom zrútiť do zániku jeho existencie môže. Staň sa dobrý Bože silou svojej všemohúcnosti stápateľom všetkých negatívnych myšlienok tvoriacich základnú stavbu celého tohoto podniku a veď kroky každého, kto čo len náhodou okolo môjho podniku prejde do veľkej zvedavosti a záujmu ma navštíviť a dobré (príklad vínko, kvety alebo iný tovar, službu ktorú ponúkate) si kúpiť. Do tých, ktorí sa do doby dávnej stávali mojimi stálymi zákazníkmi svetla svojeho ich dušiam toľko pošli, koľko zlých vibrácií v nich zastavilo návštevnosť môjho podniku, lebo sa nesmú stať zlom smerovaní od môjho podniku (obchodu) do inej konkurencie skrz Tvoju nekonečnú milosrdnú pomoc záchrany môjho podniku navrátením zákazníkov späť Tvojou všemohúcnosťou. Staň sa dobrý Bože svojou láskou k mojej duši spĺňateľom môjho duševného volania o Tvoju pomoc a vypočuj to, o čo Ťa s dôverou láskou svojej duše žiadam do svojich túžob, aby bolo naplnené Tebou láskavý Bože. Do každého dňa toľko pomoci môjmu upadajúcemu podniku pošli, koľko zákazníkov potrebujem obslúžiť, aby sa moja práca stala tak odmenená, aby som sa mohol-la spokojne jej napĺňaním uživiť. Touto mojou prosbou trápenie svoje Tvojej vôli Bože s pokorou odovzdávam s pevnou neutíchajúcou vierou v nekonečné Tvoje milosrdenstvo ukázané vyslyšaním slov týchto prosebných. Staň sa do týchto slov Božia vôľa naplnená okamihom ich vyslovenia. Amen.
 

Pred každým otvorením svojho podniku ho treba pokrižovať 12x svetlom horiacej sviečky slovami týmito:
Spaľujem týmto križovaním, Božím žehnaním každého, kto môj podnik bude chcieť navštíviť jeho silný nezáujem, do nesmiernej túžby zastaviť svoje kroky do mojej blízkosti prichádzajúce smerované do nesenej ponuky využitia mojich služieb.
 

Upozornenie:
Sviečka musí byť vždy len biela horiaca a nesmiete na križovanie použiť čajové sviečky, tortové sviečky ani kahance.