Modlitba k Bohu o pomoc, aby ľudia neobchádzali môj podnik.

12.09.2015 18:59

Modlitba k Bohu o pomoc, aby ľudia neobchádzali môj podnik.

Bože svojou láskou k duši mojej stop silu závisti od ľudí, ktorých zlo smeruje do tejto cesty odnášaním záujmu stať sa zákazníkmi mojimi. Slovom tejto prosby Ťa Bože s pokorou duše vrúcne prosím o zvýšenie záujmu ľudí stať sa do môjho podniku priblíženými, lebo sa tento nezáujem ich duší stáva stratou odmeny mojej práce, ktorú musím vykonávať do živenia svojej rodiny. Stop zlo z duše všetkých ľudí, ktorí sa nachádzajú v mojej blízkosti a staň sa Svetlom ich duší Ty sám, ktorého silou žiaru lúčov stápať budeš korene zla do zániku skrz svoju všemohúcnosť. Bože dobrý chráň túto moju prácu Ty sám svojou láskou k duši mojej a veď srdcia ľudí do záujmu využiť moje služby, ktoré touto prácou ponúkam. Zastav silu závisti prúdiacu z ich duší ku mne a Svetlom svojej lásky stápaj toto ich myslenie do zabudnutia, ktoré prevýši sila taká, že sa stať chcieť budú návštevníkmi môjho podniku s radosťou v duši. Staň sa Bože záchrancom mojej práce, ktorou sa pomaly ani uživiť nedokážem skrz zlo, ktoré tu v ľuďoch vládne ich dušiam. Slovom tejto prosby Ťa Bože čo najvrúcnejšie o Tvoju pomoc pýtam, lebo som presvedčený, že jedine Ty dokážeš jediný na celom svete stať sa záchrancom topiacej duše, keď Ťa o pomoc prosí a sama si pomôcť nedokáže. Do tejto svojej prosby k Tebe sa Bože s veľkou dôverou v jej vyslyšanie dušou svojou každý deň utiekať budem skrz lásku svojej duše, ktorú do Tvojej blízkosti odosielam. Len Teba Bože svojou láskou najväčšou odmeňovať celý život budem každý deň. Amen.