Modlitba k Bohu za zastavenú v duševnom vnútri ambicióznosť získanú.

07.05.2018 11:42

Slová tejto modlitby som prijala od láskavého Pána Boha pre jednu mladú ženu, ktorá vlastnila čajovňu a navštívila ma s prosbou o prijatie Božej pomoci s neutíchajúcimi zdravotnými problémami ako sú slabosť a tras tela a často prichádzajúce mdloby. Nakoľko bola zdravá, nedokázala si tieto zlé telesné symptómy vysvetliť a preto poprosila o zistenie príčiny Pána Boha. Dostala takú odpoveď, že všetky zdravotné problémy spôsobuje jej veľká pracovná ambicióznosť, ktorú musí znížiť do takej roviny, aby jej duševnému vnútru nespôsobovala záťaž. Bola rada Božej prijatej pomoci a priznala, že je to pravda. Povedala mi, že každý deň veľa hodín pracovala a snažila sa v tomto svojom podnikaní byť veľmi úspešná a čo najviac prosperovať. Veľká pracovná záťaž túto mladú ženu dostala do strácaného zdravia a v príchode týchto zdravotných problémov nedokázala pracovať na plný výkon ako bola vždy naučená. Na pomoc od Pána Boha dostala túto liečivú modlitbu, vyslyšaním ktorej Bohom sa jej zdravotný problém odstránil. Čo bolo ale pre ňu najdôležitejšie bolo to, že musela pochopiť čo musí zo svojej duše odpratať ako zlú záťaž, napraviť a naučiť sa spoliehať v celom živote najviac na Pána Boha a nielen na svoju pracovnú šikovnosť, myslenie a konanie, mať v duši väčšiu dôveru v Božiu pomoc a silu a tiež sa naučiť viac pokore a skromnosti. Keď táto žena pochopila v čom duševne schybila, napravila, žila a podnikala podľa tejto Božej rady, jej problémy so zdravím boli odstránené. Nepotrebovala k tomu žiadnu tabletku, čajík ani vitamín. Stačilo si len poupratovať v duši a nasmerovať svoje myslenie a konanie do správnej životnej koľaje. Túto modlitbu sa môžu modliť ľudia aj s iným podnikateľským zámerom ak cítia, že aj oni prepadli neskrotnej ambicióznosti, len v slovách tejto modlitby budú musieť zmeniť slovo čajovňa za svoj druh podnikania. Zdravotné problémy tejto ženy vymizli a navyše začala v svojej práci podnikateľky v naučenej skromnosti a pokore byť ešte úspešnejšia a s menšou vynaloženou pracovnou námahou. Prajem Vám milí čitatelia ktorí budete slová tejto liečivej modlitby pre dušu potrebovať veľa duševnej pokory a veľa pracovných úspechov požehnaných od láskavého Pána Boha. Laura

 

Modlitba k Bohu za zastavenú v duševnom vnútri ambicióznosť získanú.

Bože do láskavej Tvojej ochrany dušu svoju zverujem s cítenosťou nekonečnosti moci Tvojej všemohúcnosti, lebo to čo dostáva moje telo do slabosti nesenej sa nazýva prílišná moja ambicióznosť, ktorej sile prúdu som  celkom podľahla a stávam sa bezbranná voči sile jeho dravosti, ktorej tok moju dušu unáša k snom splnených cieľov, ktoré sa  však stávajú cestou mojou beznádejou kráčanou, lebo to dokázala som svojou snahou, že Tvoju nekonečnú silu som navždy podcenila v snahách Tvojej Božej všemohúcnosti mojej duši pomôcť v útrapách nekonečných a spoliehala som sa viac na svoju chytrosť a múdrosť tých, ktorých zvučnosť mena sa niesť do ozvučenia mojej pracovnej aktivity má a preto Ťa vrúcne láskavý Bože s pokorou duševnou prosím, nezastav svoj pohľad k mojej duši a tou cestou moje kroky veď, aký Ty sám určíš ako ten správny smer k láske Tvojej, lebo toto telo bolesťou svojich útrob odnáša ako odozvu mojej slabosti duševnej skrz to schybenie, ktorým cestu do svojej úspešnosti naplniť chcem, no cítim, že sa nesiem tou vidinou pravdy ktorej výsledok cesty mojich snáh sa klamom falošných ilúzií javí, čomu podľahnúť pochopenosťou svojou duševnou nechcem nikdy viac. To čo duša moja ako zlú energiu vstrebala láskavý Bože, spáľ lúčom Božieho svetla lásky svojej k mojej duši viac nikdy nepreniknutej a sľubujem Ti, že od tohoto dňa sa budem viac spoliehať na Teba, ako na pozemskú falošnú moc tých, ktorých ambície moju dušu utopili v ich snoch túžobných do beznádeje tak veľkej, že sa telo moje celé chveje nedočkavosťou ich ciele dostihnúť svojou snahou, lebo toto sa stáva príčinou všetkých mojich telesných neduhov a preto toto láskou k Tebe Bože Otče chápem a chcem sa stať dušou opäť k Tebe priblíženou svojou láskou hoc aj chudoba v podobe exekúcie by klopala na moje ambiciózne duševné dvere, otvorím Bože tieto dvere len Tebe a nikomu inému s dôverou, keď to pochopím, že bez Tvojej vôle sa na tejto zemi ani lístok na strome nepohne a nie to ešte neúspešná náprava duše, ktorú nekonečne miluješ. Zastavuj láskavý Bože krútňavu mojich  telesných slabostí vyslyšaním prosby mojej úprimnej, lebo sa ďalej viac nedokážem bez Tvojej milostivej pomoci silnou dušou tomuto ťažkému životu stať, keď duša moja v beznádeji svojho telesného postavenia plače každý deň a pochopila slabosti svoje ktoré ľutuje úprimne pochopenosťou svojho duševného vnútra a preto Bože láskavý moju dušu neodsudzuj a daj jej ešte šancu k náprave svojich chýb. To bolestné strádanie, ktoré dušu moju dostáva do beznádeje poznaním, zastavuj dobrý Bože a telesnej mojej schránke silu veľkú daj vykročiť ten správny smer, lebo sa faloš iných duší stala pre moje ciele tou cestou k úspešnosti, ktorá správna nie je a veľmi tohoto svojho neznalého počinu ľutujem. Kódy ich cieľov mojou dušou neznalou premieňaj do straty ich pôsobnosti k mojej duši a stav do mojej blízkosti ochranných anjelov, ktorých silné meče dokážu stínať bez odozvy ich snahy moju dušu utopiť v bahenisku ich neukojiteľných túžob zviditeľniť skrz moju dušu svoje meno, lebo toto len Ty Bože dokážeš ako jediný zastaviť svojou nekonečnou silou stáť nad satanom a tými, ktorí mu prisluhujú. Kajám sa Tvojej  všemohúcnosti s nekonečnou pokorou v svojej duši a prosím Ťa zastav svojou silou to, čo život môj mladý do beznádeje slabosťou dostáva každý deň príznakmi ťažkej choroby, lebo som konečne pochopila, že tento telesný úbytok mojej sily je príčina duševná a nepochopenosť moja, keď ten život, ktorý v predstavách som ako skutočnosť videla som nedokázala najväčšou snahou naplniť do reálu mojich túžobných snov. Otče Bože môj láskavý, dostaň moju dušu opäť do tých správnych ideí ľudského myslenia a stápaj pochopenosťou mojich omylov to, čo telesnú moju schránku slabosťou kvári, lebo už viem, kde a v čom som schybila a preto Ťa prosím ukonči svojou vôľou to, čo k pochopenosti duša moja dostať potrebovala, lebo sa tiaha mojich telesných ťažkostí stáva iskrou duševného zobudenia k pochopeniu toho, čo by bez týchto telesných slabostí nikdy nedokázala, keby Tvoje slovo odkazu bolo mojej duši zastavené navždy. Tento odkaz Bože láskavý chápem toku jeho pravdy a polepšiť sa úprimne chcem bez odozvy mojej duševnej nepochopenosti Tvojich slov, lebo len Ty si nekonečne múdry svojou jedinečnosťou. Amen. 

 

Komentáre:

 1. Margita | 15.05.2018
  Ďakujem TEBE BOŽE za uzdravujúcu modlitbu, Vám pani Laura za ochotu a silu vynaloženú na prijatie modlitby.
  Človek žije uponáhľaný život, stále niečo nestiha dorobiť a zastaví sa až keď niečo bolí. Musíme sa naučiť spomaliť tempo života a odovzdať všetko do BOŽÍCH rúk.
  S láskou a vďakou Margita

 2. Eva H | 09.05.2018
  Milovaný Bože, veľmi pekne ďakujem za túto modlitbu, vždy ma vie veľmi prekvapiť, keď náhodou nejdem pár dní na stránku, že nájdem vždy to čo moja duša potrebuje. Ďakujem aj Vám pani Laura, za prácu a a prijatie tejto modlitby.

 3. Julia L. | 08.05.2018
  Láskavy Môj Bože Ďakujem za krásnu modlitbičku a veľmi poučnú .Duševná čistota je najdôležitejšia ak chceme ísť po ceste k Pánu Bohu .Prehodnotiť svoj život lebo bez Láskavého Pána Boha nedokážeme urobiť vôbec nič .Mílá p.Laura veľmi pekne Ďakujem za prijatie modlitbičky .

Pridať komentár