Prosba k Bohu, aby ma nájomca nevysťahoval z podnájmu.

12.06.2020 12:33

Prosba k Bohu, aby ma nájomca nevysťahoval z podnájmu.

Bože, láskou duše svojej Ťa prosím o pomoc, ktorú potrebujem dostať Tvojou všemohúcnosťou poslanou duši nájomcu, ktorá sa snaží dostať moje bývanie do konca zánikom nájomnej zmluvy. Staň sa Bože Ty sám Svetlom duše tohoto nájomcu, ktorého žiar lúčov dá cítiť veľkú ľútosť nad skutkom, ktorý chce učiniť svojou vôľou do mojeho trápenia. Staň svoje Svetlo duši jeho tak silné, že láskou cítenou jeho silou Tebou poslanou, sa odnesie toto jeho vyrieknuté rozhodnutie mojeho opustenia jeho bytu do toho myslenia, že sám mi stanoví voľbu termínu odsťahovania ktorú si určím, keď sa mi podarí nájsť vhodné bývanie. Každý deň Ťa Bože láskou svojej duše o pomoc prosiť budem, keď sa žiaľom strácam neistotou vlastného bývania. Do každého dňa Bože smeruj oči moje do vzhliadnutia bývania vhodného pre môj život, aby som šťastie svojej duše nestrácala bolesťou zo straty bývania. Len Teba Bože svojou láskou najväčšou odmeňovať za vďaku Tvojej pomoci celý život budem. Amen.

Pridať komentár