Láskavosť odoslaného Božieho slova do duševného pre vás vianočného obdobia.

08.04.2023 23:25

Láskavosť odoslaného Božieho slova do duševného pre vás vianočného obdobia. 

Krásou vašej duševnej spokojnosti, žehnám v sile svojej lásky ku každej z vás jednej duševné tvoje celé vnútro, aby sa z neho láska ku mne nikdy nevytratila a žehnám vašim všetkým dušiam do odkázaného slova svojeho Božieho zapísaného mojou Laurou adventný tento čas žitý najmä vo vašej vzájomnej duševnej harmónii so všetkými, kto vašu dušu rád má a pekelné dotyky zla vám všetkým ako vás nazýva moja Laura milí a láskaví čitatelia mojich Božích odkázaných slov, budem z vašej duševnej blízkosti do každého žitého dňa na tejto zemi zastavovať Božou svojou všemocnou silou, do ktorej zahášam aj v ničivostnej sile celé útočné peklo a vedzte, že vy duše všetky verné mojej láske Božej, čítajúce každý deň čo vám váš láskavý Boh do pravdy Božej opäť nové v poučenosti vašich duší odkáže do otvorenosti Laurinej stránky, do ktorej ona dieťa sama pomenovanie dostala, nie stránka patriaca jej duševnému menu ale stránka patriaca jej všemocnému a láskavému Bohu, volaná jej dušou stránka Božia a pre Boha vytvorená, že nebude vo vašom živote jedného dňa, ktorým by som vaše duševné kroky nesprevádzal v ceste vašej životnej a neľahkej, lebo poznanosť vašich duší lásky k mojemu Božiemu menu a vaše každodenné úprimné modlitby, ktoré z vašich duší ku môjmu sluchu neustále idú vypočúvam každý deň a napĺňať budem vašu každú jednu prosbu, aby bol splnený každý váš nesplnený sen v premene do obrazu reálu ako viditeľná v ukážke jeho splnenia pochodeň vašeho každého želania Bohom vyslyšaná. Dotyky vašej duševnej lásky cítim do každej jednej z vás odosielané na svojej Božej tvári ako hrejivosť krásneho lúčmi silného svetla a v každom takomto cítenom dotyku vašeho duševného pozdravu zoberiem vašu dušu plačúcu aj keď moju tvár Božiu vidieť nedokážete do svojej náruče a hasím duševný jej plač tou silou moci, ktorú vlastním len ja Boh sám, lebo milujem každú jednu z vás, do ktorej duševného poznania bola láska k Bohu vložená. Preto prajem ja Boh váš milostivý a všemocný sám všetkým dušiam celého sveta žitie v celom vašom živote len také, aby nebolo zastavenosťou vašej duševnej lásky k Bohu ani krátkym okamihom žité, lebo svoj duševný domov v kráčaní tejto cesty vašou dlaňou ruky vloženej do dlane Božej, získate omilostenie pre svoje duše hriechom zaťažené na poslednom Božom súde a vaša duševná láska k Bohu ešte udržiava piliere stojaceho vašeho sveta na pevnom základe bez stratenosti vašej existencie, hoc nesmierne málo duší na celej vašej pozemskej zemi úprimne Boha miluje, čo keby som mal počítať v percentách, tak tých čo pravoverne ľúbia svojeho Boha dostávajú veľkosť čísla deväť z celého sveta a to sú tí všetci ostatní, ktorí zamenili svojeho Boha za tvár Krista, ktorému dali meno svojeho Boha ktorého aj uctievajú. Vaša duševná láska ku mne zachraňuje existenčné bytie celému svetu, do ktorého skorý zánik pripravujem v svojej Božej vôli a nebude v tento deň posledný hrdelný plač žiadnej duše prosiacej o jej záchranu Bohom pre žiadnu neveriacu v Boha dušu vypočutý a do tmy bude navždy celý váš pozemský svet dostaný, ak nedokáže nájsť poznanosť existenčnosti pravého Boha každá duša v svojom vnútri, lebo tento čas neodvratne sa blíži a aj bolo veľa falošných prorockých vyhlásení o konci sveta, ktoré sa však doteraz ani jedno nenaplnili, lebo sa títo všetci okázalí falošní proroci zahrali na Boha a vymysleli si pre nevedomých ľudí ďaleké dátumy o konci sveta, ktoré v ich  žití nedokázal nikto spochybniť ku ich predpovedi, ktorá časovo siahala až za reálny život takéhoto jedinca, ktorý mal označenie falošného proroka napísané až po smrti telesnej, čo mu už nikto z žijúcich vytknúť nevedel. No pravdou je ako počítate dni každým rokom a tešíte sa na príchod toho nového ďalšieho, tak Boh odpočítava dni vašeho existenčného bytia ak včas nepochopíte to, že to čo čítate v týchto riadkoch je odkázaná moja Božia pravda a duša Laury bola mojou vôľou zvolená za Božieho proroka, no bez pozemskej pre silu jej postového mena reklamy, keď miesto toho aby ste túto skutočnosť začali do svojich duší vstrebávať a akceptovať, opľúvate jej nevinnú tvár za Božie pravdy, ktoré pre vás všetky odovzdáva do nezmenenosti čo len jedného zapísaného od Boha slova. Dostaňte každej duši moje Božie meno nepoznajúce do osvetlenosti mojej Božej existencie, lebo len láskou cítenou k Bohu sa môže pripravovaná apokalypsa tohoto sveta odvrátiť, čo odkazujem ja Boh sám pre vás všetkých cez duševný post mojej Laury posledného proroka, ktorého som postavil vašej zemi do záchrany od skazy, ktorej deň začiatku príchodu sa neodvratne blíži, čo zastaviť v naplnenosti dokáže len láska celého vašeho duševného sveta k mojej Božej existencii. No neskorá pochopenosť a vaše slzy nebudú ľútosťou žiadnej duše z vás zastavené mojou Božou pomocou, ktorá podaná k záchrane nebude, lebo čas pozemského žitia Boh nadelil každej jednej duši na vašej zemi dostatočne dlhý do toho cieľa, aby v jeho napĺňaní dokázala tvár Boha pre svoj pohľad nájsť a v svojej duši lásku k Bohu celý život zušľachťovať a pestovať. Kázanosť cirkevnej moci o spáse tohoto sveta prichádzajúcej len cez ich kresťanské nepravdy, sa stáva pre vás všetkých cesta do zatratenia bez navždy omilostenia Boha, lebo len tí pravoverní v láske k svojemu Bohu budú aj Bohom spasení a v cirkevnom učení zatratení navždy. Odoslanosť Božieho mojeho slova zapísala moja Laura bez čo najmenšieho schybenia. Zobuďte svoje duše z nesprávneho snenia a nasmerujte svoj pohľad ku tvári Boha, ktorého odozvu k prejavu vašej lásky budete cítiť okamihom jej odoslanosti svojimi dušami. Amen.

 

Komentáre:

 1. Ľudmila | 26.12.2022
  Ďakujem Pane Bože za ďalší krásny odkaz hoci pani Laura má veľký smútok a žiaľ predsa nám odovzdala tento odkaz od pána Boha.Prosim Bože o odpustenie mojich hriechov. Ochraňuj pani Lauru každú  sekundu Jej života . Prajem vám šťastné a Veselé Vianoce aj všetkým božím bojovníkom.
  Prosím Bože odpusť mojej mame , bratovi a  všetkým mojim blízkym 6 členom mojej rodiny všetky hriechy ktorým si ukončil tento rok život . Ľúbim ťa Bože tvoja Ľudmila.

 2. Gabika | 26.12.2022
  Dobrý Bože ďakujem za krásny odkaz. Pre mňa si jediný  Boh na svete aj v celom vesmíre jedine ty .Len tebe verím a ľúbim ta . ďakujem ti veľmi pekne za tvoje požehnanie ktoré si nám dal . Aj vám pani Laura aj vám  všetkým  prajem šťastne a požehnané Vianoce .

 3. Michal | 26.12.2022
  pane Bože dakujem ti za tento odkaz ktorí si nám odovzdal cez pani Lauru pre nás všetkých. Prajem všetkým požehnané a pokojné vianočné sviatky

 4. Andrea | 26.12.2022
  Ďakujeme ti Bože za tvoj odkaz a za lásku a trpezlivosť ktorú s nami nepoucitelnymi ľuďmi stále máš. Keď sa pozerám vôkol seba tak mam pocit ze sa v ludoch umocnuje zlo, pýcha, nenávisť, zloprajnost, chvastanie sa a chamtivosť. A vytrácaju sa práve hodnoty a hlavne láska. Uprimne mi je z toho sveta špatne a niekedy si aj prajem koniec sveta čím skôr lebo by musel prísť zrejme nejaký zázrak aby ľudia prestali v cirkev veriť a otvorili oči a srdce len k tebe jedinému. Je to v tvojich Božích rukách a len ty o tom rozhoduješ kedy a či vôbec ten deň apokalypsy príde. Len ti chcem povedať že budem vždy rešpektovať tvoju vôľu a nikdy ta neprestanem milovať. Pekne sviatky všetkým prajem aj Vám pani Laura ❤️ mám Vás rada držte sa.

 5. Gabriela a Jozef | 26.12.2022
  Láskavý Bože, ďakujeme Ti za krásny odkaz pre naše duše, i Vám pani Laura za jeho odovzdanie. Prajeme Vám veľa sily v tejto náročnej práci. Želáme Vám požehnané Vianoce a Šťastný Nový rok. S láskou G. a J. J.

 6. Kristínka | 26.12.2022
  Bože veľmi pekne Ti ďakujem za tento krásny a poučný odkaz. Pri čítaný týchto riadkov sa človeku otvára srdce aj oči. Takéto krásne a poučné slová, môžu pochádzať jedine od jediného, pravého všemocného Pána Boha. Ty si ten jediný pravý Boh, ktorý vládne tomuto svetu. Prosím odpusť nám všetky naše hriechy. Ďakujem veľmi pekne za požehnanie, ktorým si nás obdaril. Pani Laura aj vám veľmi pekne ďakujem za vašu pracú, ktorú neúnavne vykonávate aj napriek prekážkam. Ste úžasná a silná žena, pán Boh Vám žehnaj. Prajem Vám aj všetkým čitateľom tejto stránky šťastné a veselé Vianoce a Šťastný nový rok.

 7. Jana | 25.12.2022
  Drahý Bože. Ďakujem z celého srdca za tento krásny odkaz ku našim dušiam.Zahrial pri srdci a hlavne poučil.Ďakujem Bože za všetko.Ďakujem za Lauru za výnimočnú žienku v našej krajine a len taký kúsoček od nás.Nesmierne si ju vážim za všetko jej úsilie,ktoré obetuje pre nás.Ďakujem za stránku plnú lásky a jedinej pravdivosti.Milujem ťa Bože ❤️ s láskou Jana

 8. Zuzana | 24.12.2022
  Láskavý Otecko, ďakujeme za Tvoje slová a za Tvoj najväčši dar pre tento svet: našu drahú Lauriku.
  Požehnaj jej veľa sily radosti, vytrvalosti. Sú to pre ňu momentálne asi najsmutnejšie Vianoce , zato jej daj Otecko pocítiť tú lásku všetkých ktorí ju ľúbia, aby sa necítila sama, aby vedela,že sme tu pre ňu. Požehnaj jej Bože Otče energiu , aby mohla za Teba ďalej bojovať. Ľúbime ŤA Bože Otče
  Všetkým prajeme príjemné a šťastné Vianoce a do Noveho Roku, len to najlepšie .

 9. Erika | 24.12.2022
  Laskavý Bože ďakujem za krásny odkaz a požehnanie.Aj pani Laure za odovzdanie odkazu pre všetkých ľudí.Aj ja prajem všetkým požehnané Vianoce .

 10. Maria | 24.12.2022
  Ďakujem za prekrásne slová Milujem ťa pane Bože a prosím o odpustenie našich schybeni nikdy ťa neprestanem milovať a ďakovať za našu pani Lauru je to náš poklad .Vďaka ti otecko nás pozehnaj jej každý jej krok .

 11. daniela | 23.12.2022
  Milujem Ťa Bože❤️
  Tvoja Laura je pre nás požehnaním a darom a ja za to ďakujem