Vianoce.

08.04.2023 23:57

Vianoce.

Drahý Bože, chcela by som sa opýtať, aký postoj máme zaujať k Vianociam. Máme ich ignorovať, alebo sláviť? Ak sláviť, tak akým spôsobom? Pýtam sa, lebo Ťa nechcem uraziť nesprávnym konaním počas tohto obdobia. Za odpoveď zo srdca ďakujem Tebe, pane Bože i pani Laure. VĎAKA!

 

Božia odpoveď:

Keď do vašeho života čas zimy v príchode Vianoc zavíta, bude krásne toto ich obdobie potrebné  sláviť nie v príchode na váš svet ako sviatok narodenia Krista, do ktorého života postavil celý váš duševný svet existenčné meno toho Boha, ktorého aj v tento vianočný čas uctieva, čo Boh nerád počúva a zosiela do vašeho pozemského sveta signály v nečakaných prírodných katastrofách, aby sa všetci duševní uctievači falošného Boha zo strachu o svoju existenciu začali prebúdzať z nesprávneho uctievaného nie pravého a jediného Boha, ale Kristového narodenia, čo správne nie je a volá sa to Bohorúhanie. Celý vianočný čas svet pokľaká pred Kristovu tvár a vzdáva jeho menu úctu a hold nepatriaci jeho žiadnej moci ako tomu jedinému  svojemu Bohu, čo pre Boha nesie zastavenie celej vašej duševnej existencie vo vôli Jeho Božej začiatkom nie dlhého obdobia a poučiť sa zo svojeho omylu žiadna duša z vás nechce aj napriek viditeľným ukážkam Božieho hnevu v zoslaných prírodných katastrofách na vašu planétu zem a naďalej zalamuje obe svoje kolená náhľadom na tvár vašeho jediného Boha čo Kristus sa volá, do ktorého pomoci nedostáva odozvu ukážky jej sily z vás duša žiadna. Do krásy vianočného obdobia bude potrebné začať získavať v svojich dušiach poznanosť existenčnosti svojeho pravého Boha, ktorého jedinečnosť všemocného mena nesie pomenovanie BOH a žiaden Kristus umučený na kríži váš Boh nie je, čo tvrdí len cirkev, ktorej vedenie duševného sveta cielené je do Božieho silného hnevu a blížiacej sa istej záhuby celej vašej zeme. Lebo každá duša jedna z vás má väčší strach z katolíckeho obyčajného farára ako zo svojeho Boha, ktorého moc jej existenčnosť prebudila a jediná dokáže niesť aj jej koniec. Milujte moju Božiu existenciu nielen na vianočný čas, ale neustále, nakoľko budú spasení a zachránení len tí jedinci od prichádzajúcej a neodvratnej apokalypsy, do duševnej lásky ktorých vstúpil jediný ich Boh a držia sa Jeho Božej ruky celý svoj pozemský život, dôverou nikdy neoslabenou v Jeho moc ku kritike a posmechu za lásku cítenú k Bohu pred nikým. Do vianočného obdobia treba ctiť jediného a nedotknuteľného vašej láske svojeho Boha a žiadnemu Kristovi na kríži sa nikdy viac neklaňať, čím strácate všetky duše lásku svojeho Boha v tomto nesprávnom duševnom počine zbožšťovania Kristoveho mena za meno pravého Boha. Ku takýmto duševným zblúdencom Boh na poslednom súde nebude mať zľutovania. Do Božej odpovede poslal toto slovo tvojej duši odkazom samotný tvoj Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.

 

Komentáre:

  1. Zuzana | 4.1.2023
    Nový začiatok
    S vianočným obdobím nám tu prišiel aj nový Rok.
    Otecko vlej do naších duši len more lásky, dobroty, pokory, úcty a súcitu. Zobuď naše srdcia , naše duše nech Ťa počujú , vnímajú a sú vľúdne k ostatným . Nedovoľ už nikomu ublížiť našej Laurike. Viem, že žiadam toho veľa Bože, ale bez Tvojej lásky a viery v Teba sme ničim. Potrebujeme Ťa Otecko, ako nikdy predtým, lebo sme dušami slabí a len Tvoje Božie ruky nás ochránia od pádu a dodajú nám silu a energiu bojovať .Bojovať za Teba Otecko, lebo len Ty si tá správna cesta do raja. Ochráň nám Lauriku a daj jej silu bojovať ďalej.
    Odpusti nám naše hriechy, naše zlyhania, hlavne odpusi mojej hlúpe duši a nedovoľ nám opäť zlyhať. Chceme Ti slúžiť, velebiť Ťa a oslavovať Ťa každým dňom ,až do posledného žitého dňa na tejto zemi.Amen