Zoznam článkov.

Zoznam článkov.
 1. Dušičky.

 2. Vdýchnutie duše.

 3. Ako sa ochránime pred katastrofou?

 4. Budúcnosť.

 5. Ako je na tom Slovensko čo do počtu kliatobných duší v porovnaní s ostatným svetom?

 6. Je Slovenský národ prekliaty?

 7. Deň dušičiek.

 8. Zemetrasenia na Slovensku.

 9. Modlitba za druhých.

 10. Rozbité zrkadlo 7 rokov nešťastia?

 11. Rok 2016.

 12. Deň 26.01.2016

 13. Hnutie Hare Krišna.

 14. Kolosálnosť veľkostnej ochrannej sily postavenej Bohom do krížovej obrazovej ukážky zostavenosti pravostného obrazu krížovej majestátnosti.

 15. Boh ja sám, odosielam tomuto celému svetu varovné slová od konca jeho existenčnosti, do ktorého vchádza nepoučiteľnosťou všetkých duší.

 16. Kruhový náhľad profilového prierezu ukázanosti mesačného splnu.

 17. Sloboda v láske cítenej, zatopenosťou jej pravosti v svojom smilstve.

 18. Božia definícia lásky.

 19. Božie prikázania.

 20. Čo je v poslednej dobe príčinou zväčšujúceho sa zla medzi ľuďmi na našej zemi.

 21. Čo znamená pokora v ľudskom poňatí.

 22. Duševné slabosti sa oddávna tieto stávajú.

 23. Modlitby.

 24. Odkaz od Pána Boha pre duševný náš svet.

 25. Od Boha zapečatené Božie tajomstvo odkrytím pre tento celý váš pozemský svet.

 26. Odkaz Boží pre duše všetky tie, ktoré neprestali niesť svoje kroky životné cestou ku Božej sláve.

 27. Boží odkaz pre moju dušu.

 28. Korán.

 29. Komunikácia s dušou.

 30. Všetko škodlivé.

 31. Výhry a peniaze.

 32. Boha nikdy tvoja duša neoklame falšou svojeho duševného myslenia.

 33. Satan.

 34. Ja láskou svojou Boh sám, vašej duši každej Božie toto odkázané slovo cez príjem duševnej mojej služobnice odosielam.

 35. Božie zákony pre ľudstvo.

 36. Prečo sa Tatry nesú živelnosťou živlov kráse strácané apokalyptickou svojou premenou.

 37. Pobyt duší z iných galaxií na našej zemi v našom časovom horizonte.

 38. Trest smrti zo zákona.

 39. Každodenný váš odvážny pohľad do zrkadla, za pozadím ktorého temnota svoju pekelnú silu mierenú proti vašim dušiam ukrýva neviditeľnosťou svojou.

 40. Každodenná oslabenosť vašeho zemského povrchu nárastom presily zla nad láskou.

 41. Civilizácia.

 42. Edgar Cayce.

 43. Duchovia.

 44. Bermudský trojuholník.

 45. Existuje osud?

 46. Čo ďalej?

 47. Koniec sveta.

 48. Odkaz Boží pre duše všetky tie, ktoré neprestali niesť svoje kroky životné cestou ku Božej sláve.

 49. Odkaz od Boha pre tých z Vás, ktorí dokážu jeho odkázanosť prijať pochopením.

 50. Vedzte, že koniec sveta v svojej ukončujúcej sile príde a snažte sa aj vy duše všetky túto skazu zastaviť svojou láskou ku mne a vierou duše, že Boh existuje.

 51. Veštenie.

 52. Duševné sféry.

 53. Satanove nástrahy.

 54. Anjeli a archanjeli.

 55. Komunikácia s anjelmi.

 56. Kartárky a výklady z kariet.

 57. Kurzovný štýl v uzdravovaní cez fotografický náhľad do vašich tvárí.

Kontakt