Zoznam článkov.

Zoznam článkov.
 1. Krst.

 2. Od láskavého Boha odoslaná Božia ochrana do mojeho tela od získanosti ničivého ochorenia nazvaného korona vírusová záhuba.

 3. Vianoce.

 4. Láskavosť odoslaného Božieho slova do duševného pre vás vianočného obdobia. 

 5. Korona - slabá viera v Boha.

 6. Láskou svojej duše a vrúcnymi prosbami k Bohu, zachrániť dokážeš život svoj pred korona vírusom, spôsobujúcim zánik tvojej existenčnosti.

 7. Invázia corona vírusu.

 8. Niečo spadlo na tvoju zem, ale prach tohoto dopadu odstrániť nedokážeš.

 9. Čas je krátky, ale pre vaše neverecké duše v ponímaní asi nekonečný.

 10. Lekár nad múdrosťou všemocného Boha.

 11. Pán Boh o cite nazvanom láska.

 12. Aký je rozdiel medzi duchom a dušou?

 13. Dal Boh do ľudského tela duchovný zárodok pri narodení človeka ktorý postupom času narastá?

 14. Boží recept na dlhovekosť.

 15. Položený vzťah manželský, naplnenosťou dlžnej karmy v mesiaci máj.

 16. Pomoc od mágie.

 17. Kroky omylov tohoto sveta v prijatých falošných proroctvách.

 18. Boha nikdy tvoja duša neoklame falšou svojeho duševného myslenia.

 19. Boh ľúbi moju dušu.

 20. Prečo Pán Boh odmietne niektorým ľuďom odoslať Božiu pomoc cez moju dušu?

 21. Zlá myseľ človeka.

 22. Ľúbiš Boha?

 23. Odkaz od Boha pre tých z Vás, ktorí dokážu jeho odkázanosť prijať pochopením a nevymenia za snahu choromyseľnej získať prestíž!

 24. Keby tvoja duša existenčnosť Boha skôr poznala.

 25. Koľko času venovať modlitbám k Bohu?

 26. Kliatobná záťaž ma zabila.

 27. Duša v komatickom spánku svojeho tela.

 28. Satan.

 29. Nice.

 30. Boh ja sám odosielam tomuto celému svetu varovné slová od konca jeho existenčnosti, do ktorého vchádza nepoučiteľnosťou všetkých duší.

 31. Koniec sveta.

 32. Stratenosť cíteného tvojeho šťastia ako nájsť.

 33. Odkaz z druhej strany.

 34. Odkaz od duše nebohého otca z druhej strany pre žijúcu dcéru.

 35. Úloha Slovenska.

 36. Satanove diela.

 37. Obete Bohu.

 38. Odvíja sa povaha človeka od dátumu narodenia?

 39. Môže sa mŕtva schránka človeka spáliť alebo len pochovať?

 40. Stratené duše.

 41. Postihnutie.

 42. Horoskopy.

 43. Veľká voda.

 44. Úloha ženy.

 45. Narušenie vysielania v roku 1977.

 46. Dúha.

 47. Láska.

 48. Vesmír.

 49. Koncentračné tábory.

 50. Ako sa správne rozhodnúť.

 51. Vzhľad.

 52. Duše zvierat.

 53. Rodinné konštalácie.

 54. Rasa.

 55. Pomoc ľuďom.

 56. Rodičovská karma.

 57. Sny.

 58. Pôst.

 59. Záhrobné duše.

 60. Meno Božie.

 61. Homosexualita.

 62. Význam horoskopov.

 63. Mať viac žien za ženu.

 64. Urieknutie.

 65. Meteorický dážď.

 66. Modlitby k Bohu odriekané iba v našej mysli.

 67. Dušičky.

 68. Vdýchnutie duše.

 69. Ako sa ochránime pred katastrofou?

 70. Budúcnosť.

 71. Ako je na tom Slovensko čo do počtu kliatobných duší v porovnaní s ostatným svetom?

 72. Je Slovenský národ prekliaty?

 73. Deň dušičiek.

 74. Zemetrasenia na Slovensku.

 75. Modlitba za druhých.

 76. Rozbité zrkadlo 7 rokov nešťastia?

 77. Rok 2016.

 78. Deň 26.01.2016

 79. Hnutie Hare Krišna.

 80. Kolosálnosť veľkostnej ochrannej sily, postavenej Bohom do krížovej obrazovej ukážky, zostavenosti pravostného obrazu krížovej majestátnosti.

 81. Boh ja sám, odosielam tomuto celému svetu varovné slová od konca jeho existenčnosti, do ktorého vchádza nepoučiteľnosťou všetkých duší.

 82. Kruhový náhľad profilového prierezu ukázanosti mesačného splnu.

 83. Sloboda v láske cítenej, zatopenosťou jej pravosti v svojom smilstve.

 84. Božia definícia lásky.

 85. Božie prikázania.

 86. Čo je v poslednej dobe príčinou zväčšujúceho sa zla medzi ľuďmi na našej zemi.

 87. Čo znamená pokora v ľudskom poňatí.

 88. Duševné slabosti sa oddávna tieto stávajú.

 89. Modlitby.

 90. Odkaz od Pána Boha pre duševný náš svet.

 91. Od Boha zapečatené Božie tajomstvo odkrytím pre tento celý váš pozemský svet.

 92. Odkaz Boží pre duše všetky tie, ktoré neprestali niesť svoje kroky životné cestou ku Božej sláve.

 93. Boží odkaz pre moju dušu.

 94. Korán.

 95. Komunikácia s dušou.

 96. Všetko škodlivé.

 97. Výhry a peniaze.

 98. Boha nikdy tvoja duša neoklame falšou svojeho duševného myslenia.

 99. Satan.

 100. Ja láskou svojou Boh sám, vašej duši každej Božie toto odkázané slovo cez príjem duševnej mojej služobnice odosielam.

 101. Božie zákony pre ľudstvo.

 102. Prečo sa Tatry nesú živelnosťou živlov kráse strácané apokalyptickou svojou premenou.

 103. Pobyt duší z iných galaxií na našej zemi v našom časovom horizonte.

 104. Trest smrti zo zákona.

 105. Každodenný váš odvážny pohľad do zrkadla, za pozadím ktorého temnota svoju pekelnú silu mierenú proti vašim dušiam ukrýva neviditeľnosťou svojou.

 106. Každodenná oslabenosť vašeho zemského povrchu nárastom presily zla nad láskou.

 107. Civilizácia.

 108. Edgar Cayce.

 109. Duchovia.

 110. Bermudský trojuholník.

 111. Existuje osud?

 112. Čo ďalej?

 113. Koniec sveta.

 114. Odkaz Boží pre duše všetky tie, ktoré neprestali niesť svoje kroky životné cestou ku Božej sláve.

 115. Odkaz od Boha pre tých z Vás, ktorí dokážu jeho odkázanosť prijať pochopením.

 116. Vedzte, že koniec sveta v svojej ukončujúcej sile príde.

 117. Veštenie.

 118. Duševné sféry.

 119. Satanove nástrahy.

 120. Anjeli a archanjeli.

 121. Komunikácia s anjelmi.

 122. Kartárky a výklady z kariet.

 123. Kurzovný štýl v uzdravovaní cez fotografický náhľad do vašich tvárí.

 124. Počasie.

 125. Pomoc svetu.

 126. Samoupálenie.

 127. Prečo?

 128. Zimomriavky a slzy.

 129. Existuje osud?

 130. Masturbácia a predmanželský sex. Je to ťažký hriech?