Láskou svojej duše a vrúcnymi prosbami k Bohu, zachrániť dokážeš život svoj pred korona vírusom spôsobenou telesnou tvojou smrťou.

11.04.2021 15:35

Láskou svojej duše a vrúcnymi prosbami k Bohu, zachrániť dokážeš život svoj pred korona vírusom spôsobenou telesnou tvojou smrťou.

11.04.2021
Ku bolestnému obdobiu súčasného vašeho pozemského žitia zasiahnutého neliečiteľným a žiadnym vedátorom nepoznaným smrteľným vírusom sa celá zem vaša planéta chytila do zradnej neviditeľnej pasce zákerného predátora, ktorého šíriteľnosť sa stáva celosvetová pôsobnosť, v ktorej žiadne miesto na pozemskom povrchu nevynechá návštevou svojej dotykovosti, z ktorej mnoho životov nedokáže nik zo špecialistov lekárov zachrániť, lebo bitevné pole tejto smrtiacej zbrane prináleží jeho vlastníctvu, nebezpečnosť ktorého doteraz ostáva nepoznaná a neprebádaná v cieľoch prenosovej viróznej nákazy, od ktorej stálosti vynikajúcej obnovy mutačnej, dokáže tento ľstivý vírus meniť svoje podoby v zložení doslova zo dňa na deň ako obozretný a šikovnosťou svojou sa chrániaci chameleón, ktorého neodhalí v jeho neviditeľnosti nik, pokiaľ to nebude chcieť on sám. Bolo Bohom korona vírusové ochorenie zoslané na vašu planétu zem za veľkú hriešnosť duší žijúcich v nej, nezáujmom svojim svoju bezcharakternosť napraviť a začať konečne žiť tak, ako od vás vyžaduje Boh. Korona vírus nie je obyčajný vírus aké pôsobili v dávnych dobách žitia ľudí, keď zákon žiadnej prevencie naň neplatí, lebo vstrebateľnosťou svojej infekčnosti zasiahol všetko celosvetové ovzdušie a v jeho neviditeľnosti putuje kde sa mu páči a hľadá bez čo len bez svojej najmenšej námahy svoje nič netušiace obete, v ktorých telách sa natrvalo usadí a pôsobí na všetky oslabené miesta v tele každého človeka, ktoré veľmi ľahko v svojej presile porazí. Samovznietenie vnútorného celotelového napadnutia koronovou nákazou sa končí poväčšine zhorenosťou pľúcneho tkaniva s blížiacou sa telesnou smrťou, do ktorej videnosti mnohopočtu vaše duše do každého dňa v informáciách televíznych kŕmia médiá, aby sa vaše duše tejto nákazy právom obávali a chránili sa zdravotnými nariadeniami vlády, no zabudli ste na to, že kto na celom svete dokáže zachrániť váš pozemský život som ja BOH sám v svojej nikým neprekonateľnej všemoci a keď budem tvoje o pomoc volania k Bohu do každého dňa počúvať v úprimných prosebných slovách, dôveruj tomu že vírusová korona infekčnosť aj keď tvoje telo navštívi, ale nikdy natrvalo nepoškodí ani neprivodí tvoju predčasnú nečakanú telesnú smrť v jej takom oslabení sily pre tvoje telo, že príznaky korona návštevy ani moc nepocítiš nepotrebnosťou návštevy lekárov. Keď dokážeš ty každá duša pred svoju tvár postaviť svojeho aj keď neviditeľného tvojim očiam Boha a do každého opustenia svojeho bezpečného domova budeš musieť svoje kroky smerovať do nakazeného prostredia ver tomu, keď ja Boh budem počuť tvoje prosebné slová, ochránim ťa od každého hroziaceho smrteľného napadnutia týmto vírusom, lebo nikdy sa jeho mutácie neskončia a vedátori nedokážu predvídať kedy sa v svojej pripravovanej mutácii tento vírus zmení a začni opäť tvrdo pracovať na ďalšej novo vyrobenej vakcíne, ktorá však bude účinná nie natrvalo ale na krátky čas. Ľudské zmýšľanie musí byť v tejto dobe zmenené a do dobroty duševnej premenené začiatkom čím skôr, hoc aj dnes, nakoľko tvoja duša dňa svojeho skonu nepozná a dobrotou svojeho duševného vnútra dokáže s pomocou Boha jej naviazanosťou do neho odstrániť navždy zastavenosť svojeho zlého osudu v príchode predčasnej telesnej smrti korona nákazou, ak bude dušou do ďalších žitých dní láskavou a dobrou, bez cítenej zloby a zášti voči druhým ľuďom, dušou úprimne veriacou v toto božie varovné slovo a Boha milujúcou, láskou svojou duševnou aj napriek výsmechu svojeho okolia. Len láskou cítenou k Bohu, tvoj život na zemi môže byť Bohom zachránený od skazonosnej smrtiacej tejto korona pandémie. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.

 

Komentáre:

Erika a Michal | 19.12.2021
Tento Boží odkaz pre Nás sa napĺňa do bodky.Ľudia veria iba doktorom a vedcom ,ktorý stále skúmajú vírus ale nevedia ho pochopiť,lebo veria iba sebe, že sú viac než Pán Boh.Týmto varovným odkazom musíme pochopiť aj to že pokým sa nepolepšíme bude iba horšie.Lebo nikto nedokáže vírus poraziť iba MY svojím zmeneným zmýšľaním a vierou v Boha,ktorý Nas pred ním ochráni.Dôverujme sile Božej a nie viere tohoto sveta.Vtedy Nás Pán Boh ochráni.Ďakujeme že môžme čítať tieto Božie odkazy.Prajeme Vám pani Laura a pán Vladimír veľa síl do Vašej práce,lebo vieme že to nemáte ani trochu jednoduché.Nech Vas Pán Boh žehná a ochraňuje.Ďakujeme za všetko.

Pridať komentár