Citáty od Boha

 

Dostala som od našeho láskavého Pána Boha informáciu, aby som publikovala Božie odkazy na tejto stránke, ktoré budú niekedy obsiahlejšie a inokedy stručné, podľa Božej vôle. Budú to takzvané Božie postuláty alebo Božie citácie ako duševné poučenia pre ľudí tohoto sveta. Pán Boh ich nazval „BOŽIE KRÉDA.“

 

  • Nedôverujte dušami cirkevnej katolíckej moci, lebo sa prepadnete do navždy horiaceho a hlbokého pekla svojim duševným zatratením. Aby vaše duše som ja Boh miloval nepotrebujete byť v cirkevnom područí poslušnými zotročenými katolíkmi. Amen.

  • Ak duša tvoja ľúbi svojeho všemocného Boha, nestane sa nikdy obeťou temného útočného zla. Amen.

  • Začať svoj život žiť v láske tvojej duše k Bohu sa niesť bude tá najväčšia tvoja životná výhra. Amen.

  • Dušou získanou vstupom do náruče Božej zahášať budem každú v jej duši bolesť. Amen.