RODINA, MANŽELSTVO, LÁSKA BLÍZKYCH.

15.12.2013 10:58

Zoznam modlitieb:

 1. Božia láskavá odoslaná pomoc do duše môjho manžela, aby ma miloval a pekne sa ku mne správal.

 2. Modlitba k Bohu na záchranu lásky v manželstve.

 3. Modlitba matky k Bohu za dieťa.

 4. Modlitba k Bohu za šťastie celej mojej rodiny.

 5. Modlitba k Bohu matky za syna, ktorý sa k nej zle správa a trápi ju.

 6. Modlitba k Bohu za odstránenie pripútanosti duše môjho manžela k jeho rodičom.

 7. Ochrana ženy a detí pred útokmi hnevu a agresie manžela počas rozvodového konania.

 8. Božia láskavá ochrana k bolestným spomienkam spôsobených neverou svojho manžela do navždy ich duševného zabudnutia.

 9. Modlitba k Bohu na ochranu duše pred agresiou manžela.

 10. Modlitba k Bohu za to, aby moju manželku opustilo zlo, pod vplyvom ktorého chce naše manželstvo rozbiť navždy a utiecť odo mňa.

 11. Modlitba k Bohu na záchranu manželstva.

 12. Modlitba k Bohu proti agresii a hnevu na svoju rodinu.

 13. Modlitba k Bohu za to, aby moja manželka prestala ľúbiť druhého muža a milovala len svojeho manžela.

 14. MODLITBA ZA ZDRAVIE, ŠŤASTIE SEBA A SVOJEJ RODINY A OCHRANU SEBA A SVOJEJ RODINY.

 15. Modlitba k Bohu za rodinu.

 16. Ochrana ženy a detí pred agresiou muža.

 17. Modl.k Bohu proti trápeniu detí spôsobenému rozvodom rodičov.

 18. Modlitba k Bohu za nájdenie strateného šťastia v živote a proti bolestiam duše pre človeka, ktorý toto všetko postráda a má nepekné správanie voči blízkym svojim.

 19. Modl.k Bohu proti agresívnej povahe svojho syna.

 20. Duševný smútok matky za dcérou.

 21. Bohom dostaná láskavá pomoc do toho cieľa, ktorý sa volá pochopenosť duše syna k túžbam svojej matky šťastie od života dostať ku naplneniu.

 22. Modl.k Bohu za to, aby môj otec zmenil správanie k svojej rodine.

 23. Modl.k Bohu za chuť žiť a za ochranu pred útočnými slovami rodiny.

 24. Modl.k Bohu k  proti duševnému smútku nad stratou lásky svojej dcéry.

 25. Modl.k Bohu na zastavenie smútku duše z dôvodu chýbajúcej matky dieťaťa.

 26. Modl.k Bohu za šťastné manželstvo.

 27. Modl. k Bohu pre ľudí, ktorí majú partnera s výbušnou a prudkou povahou.

 28. Modl.k Bohu za dcéru, aby ju zlo neviedlo nesprávnou cestou.

 29. Modl.k Bohu za dušu človeka, ktorý po smrti svojej matky začal piť a trápi svoju sestru aj jej rodinu svojou zlobou.

 30. Modl.k Bohu pre rodičov, ktorých opustil syn kliatobnou ťarchou dušou zaťažený pre lásku k nesprávnej žene.