Ochrana ženy a detí pred útokmi hnevu a agresie manžela počas rozvodového konania.

21.02.2015 15:18

Ochrana ženy a detí pred útokmi hnevu a agresie manžela počas rozvodového konania. 

Bože do Tvojej pomoci sa láskou duše svojej utiekam slovami tejto prosby, ktorou sa stať skrytá Tvojou ochranou potrebujem pred zlobou môjho manžela, ktorý stráca kontrolu nad svojim správaním a trápi svoju rodinu každý deň. Do duše jeho Bože svetlo svojej lásky tak silné pošli, že žiar jeho lúčov spáli každú zlobu z jeho hĺbky a stane sa trápeniu nášmu spokojný pochopením toho, že sa spolu už nedokážeme ľúbiť. Láskavo Ťa Bože prosím o spokojný život s týmto mužom do doby, kým sa navždy nerozdelíme spoločným bývaním od seba ďaleko. Keď sa Bože zľutuješ nad trápením, ktoré sa duši mojej ukazuje silnou bolesťou, stane sa život môj s týmto mužom uchránený od hnevlivých útokov a agresie k deťom a mne. Slzami duša moja utrápená sa skryť do Tvojej lásky chce a do vďaky za Tvoju pomoc Bože sa svojou láskou dušou cítenou každý deň do Tvojej blízkosti utiekať budem slovami dobrých modlitieb, ktoré Ti denne odosielať budem. Amen.

 

Môj doslov:

Slová tejto modlitby som prijala pre jednu ženu, ktorá bola s manželom v rozvodovom konaní a dlhý čas ich súd nechcel rozviesť. Bývali v spoločnom byte aj s deťmi a mažel sa k nej a deťom správal veľmi zle až hulvátsky. Táto žena veľmi duševne trpela a preto ma navštívila s prosbou o prijatie Božej pomoci. Dostala od našeho láskavého Pána Boha túto liečivú modlitbu a netrvalo dlho a Pán Boh tak zasiahol, že sa za krátky čas rozviedli, vysporiadali si majetky a manžel sa odsťahoval. Túto skutočnosť mi dotyčná pani oznámila telefonicky a ďakovala Pánu Bohu aj mne za to, že už sa nikoho v svojom byte ani s deťmi nemusí viac báť. Podľa tohoto skutočného príbehu vidíte milí čitatelia, že náš milostivý Pán Boh dokáže pomôcť našim nešťastným dušiam v každom životnom trápení, aj keď sa nám problém niekedy ukazuje ako neriešiteľný. Pre Boha nie je nič nemožné.