Modlitba k Bohu za šťastie celej mojej rodiny.

06.01.2016 11:13

Modlitba k Bohu za šťastie celej mojej rodiny.

Bože staň sa dušiam našim svojou ochranou záchrancom ich šťastia, ktoré Tvojou láskavou pomocou zastavené z našich životov nikdy nebude. Spájaj svojou láskou spriaznenosť vzájomnú nás všetkých ktorí túto rodinu tvoríme dušami tebou spojenými a vľúdnosť dostávaj každej duši denne do srdca cítenú voči ostatným členom rodiny, aby v nás zlé myšlienky a nesváry nikdy nevzbĺkli do straty nášho šťastia vzájomnou láskou našich duší ukazované. Staň sa Svetlom lásky dušiam našim Ty sám, ktorého žiar lúčov stápať bude každú zlobu vnášanú zlými silami do ich hĺbky a premieňaj ju na silu lásky cítenú do každého dňa vzájomnú. Bože staň sa svojou láskou k našim dušiam ochrancom ich šťastia a bojuj proti každej zlobe ktorá sa bude chcieť usadiť v nás do skazy nášho pokojného života silou ukazovanej nelásky nás všetkých. Svojou prosbou k Tebe Ťa Bože vrúcne o šťastie nás všetkých prosím, lebo viem že jedine Ty dokážeš sám na celom svete zastaviť každú zlobu smerovanú do straty jeho cítenou neláskou našich duší ukazovanou. Stanem sa Bože celý svoj život len Tebe oddanou dušou, ktorá svoju vďaku za Tvoju pomoc ukazovať svojou láskou najväčšou dušou cítenou Ti bude skrz slová láskavých modlitieb do Tvojej blízkosti denne odosielaných. Len Teba Bože svoj celý život velebiť a milovať duša moja bude. Amen.

 

  • Zuzana | 06.03.2018
    Otecko veľká vďaka za modlitbu šitú na mieru pre nas. Verím, že v nás nevzbĺknu nesváry a hádky a už si nebudeme vzájomne ubližovať. Ďakujem zo srdca...

  • Rado|26.01.16

    Ďakujem za krásnu modlitbu Pane.

  • Ľudmila K.|27.01.16

    OTECKU dakujem TI za tuto prekrasnu modlitbu, ktora je akoby šita pre celu rodinu zo strany mojho manžela. Ešte raz prevelka vdaka budem sa ju vždy s laskou a prosbou za jej vyslyšanie k TEBE modlit. Dakujem s laskou Ludmila.