Modlitba k Bohu na záchranu lásky v manželstve.

20.02.2016 13:43

Modlitba k Bohu na záchranu lásky v manželstve.

Bože staň sa svojou láskou k duši mojej záchrancom lásky manželskej, ktorá sa strácať z duše mojej manželky začala skrz zlo, ktoré ju vedie do nesprávnej cesty od lásky ku mne cítenej. Svojou prosbou Ťa Bože láskavo o pomoc do tohoto trápenia pýtam, lebo som zúfalý zo straty lásky mojej manželky a sám si pomôcť nedokážem. Zastav zlobu v jej duši koreňami zla do hĺbky vloženú Svetlom svojej lásky poslanú do jej blízkosti, ktorého žiarom lúčov sa dostávať jej láska ku mne späť bude silou tak veľkou, že ľútosť ktorú bude cítiť zo svojho odchodu odo mňa zaplaví jej dušu nekonečným smútkom za mojou stratou a túžbou horieť bude tak veľkou cítiť ma opäť pri sebe, že svoje smerovanie duše zastaví cítenou neláskou svojim návratom ku mne. Svoje šťastie dokážem Tvojou pomocou Bože ešte cítiť láskou manželskou ukázané, keď budem dôverovať Tvojej všemohúcnosti a záchrane svojho manželstva Tvojou milosrdnosťou. Zobuď Bože túžby mojej manželky spiace pochované v hĺbke jej duše zlom zastavené do sily cítenej lásky, ktorej prúd lúčov vytryskne spod nánosu zlých myšlienok na povrch jej duše ktorého silu budem cítiť spätnou cestou čírej jej lásky z obdobia, keď nebola zlom narušená a veľkosť jej naše životy spojila do zväzku manželského. Keď sa Bože zľutuješ nad týmto trápením, ktoré sa veľkou bolesťou duše ukazuje zo straty lásky mojej manželky, dostanem s Tvojou pomocou vyslyšaním slov tejto prosby zastavený smútok duše mojej navždy spojením nás oboch do zväzku takého, aký sa spĺňať Tvojimi prikázaniami svojou funkčnosťou musí. Stanem sa Bože dušou svojou len Tebe oddaným služobníkom, ktorý sa ceste Tvojich Božích prikázaní ani okamihom ich smeru nevzdiali a do každého dňa Ťa budem svojou láskou najväčšou dušou cítenou odmeňovať slovami láskavých modlitieb do Tvojej blízkosti odosielaných za vďaku Tvojej pomoci. Len Teba svoj celý život velebiť a milovať dušou svojou Bože budem. Amen.

Svoje manželstvo dokáže zachrániť skrz slová tejto modlitby, ktoré sa Bohom dostanú do vyslyšania. Amen.