Modlitba k Bohu za odstránenie pripútanosti duše môjho manžela k jeho rodičom.

07.04.2015 14:15

Modlitba k Bohu za odstránenie pripútanosti duše môjho manžela k jeho rodičom.

Bože staň sa osloboditeľom stratenej slobody duše manžela môjho, ktorý sa stal silou svojich rodičov vnesený do ich poslušnosti tak veľkej, až sa duša jeho spútala okovami, ktoré ho urobili väzneným synom stratou slobodnej vôle, ktorú nemôže použiť na obranu vlastného sebavedomia a života. Stop Bože silou svojej všemohúcnosti tlak týchto okov z jeho duše, ktorých uvoľnením sa stratí jeho slepá poslušnosť k rodičom a navráti sa mu opäť jeho zdravé sebavedomie a láska k svojej manželke. Sily svojej do hĺbky jeho duše toľko pošli, koľko slepej poslušnosti musel proti svojej vôli preukázať svojim rodičom, ktorí ho ovládli natoľko, až sa stratil utopený v ich krutosti strachom odmietnutia ich príkazov. Svojou láskou duše Ťa Bože vrúcne o Tvoju pomoc prosím, lebo viem, že jedine Ty dokážeš svojou všemohúcnosťou jediný na celom svete spútanosť duše môjho manžela zastaviť a oslobodiť jeho dušu spod nadvlády svojich rodičov. Keď sa Bože zľutuješ nad jeho dušou a mojim žiaľom z trápenia nad strácaním našej lásky touto príčinou, stane sa Tvojou pomocou vyslyšaním slov tejto prosby duša môjho manžela oslobodená a šťastie do nášho manželstva tiecť bude každý deň. Stanem sa Bože svojou vďakou za Tvoju pomoc len Tebe oddanou dušou, ktorá svoju lásku najväčšiu dušou cítenú odosielať Ti denne do nebeských výšin bude slovami láskavých modlitieb. Len Teba Bože celý svoj život duša moja velebiť a milovať bude každý deň. Amen.