Božia láskavá ochrana k bolestným spomienkam spôsobených neverou svojho manžela do navždy ich duševného zabudnutia.

07.02.2015 21:44

Božia láskavá ochrana k bolestným spomienkam spôsobených neverou svojho manžela do navždy ich duševného zabudnutia.

Do láskavej Tvojej Božej ochrannej náruče milostivý môj dobrotivý Bože, Tvojej blízkosti tento svoj ťaživý bolestný duševný problém odovzdávam s pokorou a pevnou vierou svojho presvedčenia, že len Tvoja dokonalosť bytia a všemoc nikým sile svojej neprekonateľná dokáže bôľ, ktorý sa do mojej duše zapichol ako nevyňateľný tŕň silnej šípovej ruže svojou hĺbkou bolestivosti prenášanej do celého môjho duševného vnútra ako plynúci neustály chod takých nezmazateľných spomienok pre obraz môjho duševného pohľadu, že sa odraz jeho videnia zachytávajúci ľúbostné milostné avantúry môjho manžela stáva mojej duši veľmi bolestným spomienkovým duševným pohľadom, ktorého dej filmu sa pred mojim zrakom premieta aj naďalej bez šance vidieť konečný dej jeho ako záver zavŕšený viac nikdy jeho premietaním, keď tento bolestný dejový filmový zápis moje spomienky na krásne chvíle s mojim manželom každý deň len oživuje a vytvára z ich existencie aj stále nové a nové, ktoré sa priečia môjmu duševnému pohľadu k ich plynúcemu nezastaviteľnému deju a toto trápenie každým dňom zachytávané obrazom skutočného skrytého pohľadu láskavý môj Bože navždy Tvojou Božou pomocou zastaviť potrebujem, prestrihnutím filmovej pásky premietaného tohoto deja tvojou láskavou Božou rukou navždy, do jeho nikdy viac už neopakovania sa obrazom bolestných ukážok zradných skutkov voči mojej duši činených tým človekom, ktorého každým dňom som láskou svojou čistou a úprimnou odmeňovala aj v dňoch jeho ľúbostných úletoch bez zámyslu čo len najmenšieho jeho činy svojou odvetou krutosťou svojej duše skutkom zlým zastaviť. Tlak týchto ťaživých duševných bolestných spomienok zradných zásahov toho, koho ľúbila úprimne som láskavý Bože zapaľuj plameňom ohenného žiaru lúčov svojho Božieho svetla do tla takou silou svojej všemohúcnosti, do akého pochopenia sa týmto okamihom moja duša začala nesprávnosťou viery v tvoju Božiu existenciu obracať na tú správnu mieru nápravou svojho duševného myslenia a krok životom mojim kráčaný láskavo Ťa prosím sprevádzaj neustále svojou blízkosťou každý deň a nes jeho vytýčený smer k mojim cieľom len do cesty správnej viac nikdy od Tvojej lásky nevzdialenej bez ťaživosti cítených bolestných spomienok, ktorých príchod sa nikdy viac už nebude trápenosťou mojej duše opakovať, lebo som konečne našla ako svojho jediného záchrancu v mojom duševnom bolestnom žití cestu k Tvojej láske dobrý Bože, ktorej jas moju dušu vždy len posilní a nezradí nikdy, lebo Ty si jediný, koho ľúbim nesmierne a komu bezhranične dôverujem v každom ťaživom bolestnom životnom trápení ako tomu jedinému, kto ma nikdy v mojej cítenosti odovzdávanej lásky Tebe dobrý Bože každý deň nezradí, ale vždy svoju otcovskú ochrannú náruč podá mojej duši utrápenej, keď sa bude topiť v slzách beznádeje, lebo len Boh sa stáva týmto okamihom jediná nádej pre môj budúci šťastný život nesenosťou svojej lásky k mojej duši, ktorej cítený dotyk vždy svojou dušou jeho blízkosti opätovať budem svojou láskou najväčšou cítenou k menu jeho Božiemu. Amen.