Duše ľudí po smrti.

15.12.2013 10:39

Zoznam modlitieb: 

 1. Božia milosrdná pomoc, ktorú pýtam dobrotivý a láskavý Bože pre dušu mojeho milovaného zomrelého manžela.

 2. Modlitba k Bohu na ochranu pred zlými duchmi. Nočné videnie čiernych postáv.

 3. Modlitba k Bohu za oslobodenie mojeho príbytku od duše, ktorej blízkosť moju rodinu stráca pokoju.

 4. Božia pomoc zblúdilým dušiam.

 5. Brána Božia zvaná láska Božej Milosti čakajúca na blízkosť duší zatratených silou ťažkých hriechov, ktoré sa stali pohrebiskom temnoty ich domova.

 6. Modlitba za záchranu duše nebohého rodiča.

 7. Božia láskavá očista pozemského života od všetkých duší, ktoré doň svojou blízkosťou nepatria.

 8. Modlitba  k Bohu na ochranu duše pred zlobou rodiny môjho nebohého rodiča.

 9. Modlitba k Bohu za zastavenie silného smútku za mojim nebohým otcom.

 10. Modlitba za dušičky na celom svete.

 11. Božia milosrdná pomoc do všetkých duší záchranou ich,odpustením tiahy karmy vstupom duševných ich krokov za nebeské brány.

 12. Modl.k Bohu za dušu nebohého otca (matky).

 13. Modl.k Bohu za všetky duše na celom svete, ktoré boli násilnou smrťou zabité satanovou mocou a jeho prisluhovačmi.

 14. Dostaná láskavá Božia pomoc duši tej, ktorá je putom nepretrhnutým k pozemskej sfére zastavená k ceste Božej blízkosťou svojou tiahou smútku za láskou stratenou v pozemskom duševnom žití.

 15. Modl.k Bohu za dušu nebohého manžela, ktorého duša sa veľkou láskou k svojej manželke pripútala k zemskej sfére a navštevuje ju po nociach.