Brána Božia zvaná láska Božej Milosti čakajúca na blízkosť duší zatratených silou ťažkých hriechov, ktoré sa stali pohrebiskom temnoty ich domova.

07.09.2019 10:49

Milí čitatelia. Nezabúdajme popri svojich vlastných problémoch a trápeniach aj na ten neviditeľný svet nachádzajúci sa za tým našim pozemským, v ktorom prebýva mnoho nešťastných duší, pre ktorých záchranu sa za ne nemá kto modliť, lebo boli počas svojho života veľmi zlé, napr.ubližovali druhým ľuďom, neverili v Boha, preklínali druhých.... a jedinou záchranou pre ne, budú naše modlitby za ich oslobodenie Pánom Bohom láskavým. Preto bude veľmi potrebné a účinné, raz za čas spomenúť si aj na tie duše, ktoré sa nachádzajú v zlej sfére v ktorej trpia za svoju hriešnosť počas života a naše modlitby za ich oslobodenie ich budú posúvať bližšie k Pánu Bohu. Vaše úprimné modlitby budú tieto dušičky cítiť a milostivý Pán Boh počuť a som presvedčená, že keď obetujete chvíľku zo svojho drahocenného času na pomoc týmto trpiacim dušičkám a pomodlíte sa občas túto modlitbu za ich záchranu, Pán Boh Vás odmení svojou láskou a Božou pomocou vo Vašom trápení tu na zemi. Pamätajte na to, že každý z Vás odrieknutím tejto modlitby sa môže stať osloboditeľom nejakej trpiacej duše a aj keď ste ju ako žijúceho človeka na zemi nikdy nepoznali a nevideli, táto duša ak bude Bohom oslobodená Vašou modlitbou môže Pána Boha prosiť za Vašu ochranu v živote a byť Vašej duši nápomocná svojou neviditeľnosťou ako ochranný strážca Vašej duše, môže byť Vašim ďalším strážnym anjelom vďakou za jej oslobodenie od utrpenia a priblíženie jej duši k Pánu Bohu Vašou pomocou a zásluhou. Takto to funguje na druhom svete. Jediný spôsob ako zachrániť trpiace duše sú Vaše modlitby k Pánu Bohu za ich oslobodenie. To je tá najúčinnejšia pomoc ako zastaviť ich utrpenie na druhej strane. Žiaden iný liek ako im pomôcť okrem úprimnej modlitby k Bohu neexistuje! Všetko toto poznanie mám odovzdané od láskavého Pána Boha do prijatého písma. Mojim učiteľom, ochrancom a sprevádzateľom mojej duše v celom živote je jediný a láskavý Pán Boh, za čo Mu každý deň z hĺbky duše ďakujem. S láskou Vaša Laura


Brána Božia zvaná láska Božej Milosti čakajúca na blízkosť duší zatratených silou ťažkých hriechov, ktoré sa stali pohrebiskom temnoty ich domova.

Bože svojou láskou k Tvojej veľkorysosti zastaviť Tvojim zvolením utrpenie duší temnote priblížených Ťa svojou láskou duše s pokorou cítenou v jej hĺbke prosím o zastavenie domovského prebývania v temnote dušiam, ktorým sám si zvolenie dal cítenou ich ľútosťou nad svojimi činmi, keď dokázali až v temnote večného plameňa olizovaním jeho šľahajúcich bleskov pochopiť čo zlé v živote strateným šťastím zlobou svojich duší druhým ľuďom ublížili. Stop Bože láskou svojou každý hriech z duší volajúcich Božie meno o pomoc a verím, že keď sa nevzdajú svojej bezmocnosti a ja svojim zabudnutím slovám tejto modlitby, dostanú sa všetky tieto duše za sféru temnoty do kľudnejšej sfery bez zábleskov večného ohňa páliaceho ich duše a vedieť budú to, že len Boh svojou láskou stal sa ich záchrancom, hoc zlé v živote boli, no dokázali svojou bezmocnosťou Boha prosiť neustále o pomoc skrz ľútosť cítenú nad svojim úbohým postavením vo vyššom svete ako je pozemský život. Staň sa Bože svojou láskou vykupiteľom dávnych hriechov týchto duší, ktoré sa s Tvojou pomocou zastavia až pri bráne Milosti Tvojej láskavej a šťastie ktoré budú pri Tebe cítiť, odovzdávať svojou pomocou ďalším nešťastným dušiam budú, za prejavenú vďaku ich dušiam Tebou Bože. Zošli do cesty k ich domovu veľa anjelov ochranných, ktorí sa stanú sprevádzateľmi týchto duší z temnoty, lebo veľa tieňov bude sťahovať ich snahu opustiť svoj domov do tiahy to dokázať. Zošli toľko anjelov k ich dušiam, aby ani jedna neostala sama pri opúšťaní temnoty do cesty ktorej sám si dal zvolenie. Slovom tejto prosby každej duši volajúcej Božie meno o pomoc svoje odpustenie hriechom všetkým daj a veď ich smer do cesty k Svetlu svojemu, ktoré ich viazať s Tvojou láskou bude až do konca. Slovom tejto prosby sa jej vyslyšaním Tebou Bože, stane utrpenie týchto nešťastných duší navždy zastavené skrz Tvoju milosrdnosť. Bože láskavo Ťa svojou dušou svojou láskou celý život odmeňovať budem za vďaku Tvojej pomoci týmto nešťastným dušiam ich oslobodením. Amen.

 

Komentáre:

  1. Mária a Peter | 14.09.2019
    Ďakujeme ti Bože Otče za túto modlitbu, ktorou môžeme pomôcť dušiam, ktorým môžeš dať milosť iba ty. Som šťastná, že môžeme aj my tu na zemi pomôcť dušiam ktoré sú inde ako my. Verím že mnou modlená modlitba bude tebou Otecko Bože prijatá a pomôže niekomu tam. Bože Otče ďakujeme.

  2. Iva | 09.09.2019
    Otče Bože láskavý ďakujeme Ti za všetky modlitby na tejto krásnej a veľmi vzácnej Božej stránke. Sme radi, že môžeme pomôcť trpiacim dušičkám modlením sa tejto modlitby, ktorú si nám poslal. Budeme sa ju modliť. Ďakujeme Ti Otče Bože láskavý aj za všetky Božie rady a receptúry, ktoré nám posielaš. Snažíme sa ich všetky napĺňať. Ľúbime Ťa Otče Bože a ďakujeme Ti, že nás liečiš a uzdravuješ, že nás ochraňuješ od všetkého zla, ďakujeme Ti za Tvoju Božiu pomoc za Tvoju Božiu lásku, za každodennú starostlivosť o nás. Pani Laura ďakujeme Vám za všetko čo pre nás robíte a za všetko čo vkladáte do tejto prekrásnej Božej stránky. Vďaku Pánu Bohu, že Vás máme. Pozdravujeme Vás aj vášho manžela Vladka. S láskou a vďakou Iva a syn Lukáš.

  3. Renata R. | 08.09.2019
    Ďakujem milovaný Bože za tvoju lásku aj k Tým ktorý zhrešili vo svojich životoch tu na zemi ja sa budem modliť túto modlitbu a verím že aspoň z mojich úst bude pomoc pre tieto duše úspešnou verím v Božiu lásku a vieru k Tebe milovaný môj a ďakujem Ti za všetko

Pridať komentár