Modlitba k Bohu na ochranu pred zlými duchmi. Nočné videnie čiernych postáv.

21.05.2023 13:51

Modlitba k Bohu na ochranu pred zlými duchmi.

Bože svojou láskou duše cítenou k Tebe ako najväčšou, Ťa láskavo prosím o záchranu slobody mojej duše, ktorej voľnosť zväzovaná je neustálou prítomnosťou duší, čo pokoj svoj nedokážu dostať a tiahou mojej duše sa stávajú. Slobodu svojho žitia milosrdný Bože od Teba pýtam, lebo nikto okrem Teba, nedokáže šťastie môjmu životu poslať odnesením tohoto trápenia. Zastav láskavo Ťa prosím kroky všetkých duší ku mne smerovaných a veď ich do diaľav ďalekých, ich domovu vlastných bývaním. Staň sa Bože Ty sám svojou všemohúcnosťou záchrancom slobody duše mojej, ktorej putá začali bolestne tieto nešťastné duše staviať ako bariéru, do nešťastného môjho žitia. Láskavo Ťa prosím, zľutuj sa nad týmito nešťastnými dušami, lebo len láskou cítenou k Tebe k ich zlobe, dušou mojou dokážem svoju dušu ochrániť navždy pred ich bludnými nájazdami. Svojou silou láskavý Bože každej duši, ktorá sa nevie stratiť z mojej blízkosti Svetlo svoje pošli tak silné, že žiar jeho lúčov bude smerovať jej cestu do sféry, ktorú obývať musí. Svojou láskou duše Ťa Bože vrúcne prosím o kľudné moje žitie, bez cítených nájazdov duší, ktoré nedokážu svoj pokoj nájsť. Láskou svojou najväčšou, dušou cítenou len k Tebe milosrdný Bože, sa stanem dušou len Tvojim prikázaniam oddanou a nikdy smer cesty k Tvojej láske nezmením, cítenými pochybnosťami o Tvojej všemohúcnosti. Svoju dôveru vo vyslyšanie týchto prosebných slov vkladám tvojej Prozreteľnosti, lebo som presvedčená, že len Ty láskavý Bože dokážeš dušu moju zachrániť a oslobodiť.

kode-3x
bode lobe bode-3x
bode hode bode-3x
lobe-3x
dalalu-3x


Nočné videnie čiernych postáv.

Bohom tieto slová, duše temnoty vašej blízkosti posielam, príkazom jeho Božej vôle každej jednej z vás neseným a ten znie, straťte sa do temnoty, ktorej domov nepoznáte, no let anjelskych bytostí Bohom zoslaných do sprevádzania tejto vašej cesty vás k nej dovedie, lebo len Boh dokáže blízkosť temných vašich snáh k mojim nepokojným sneniam zastaviť okamžite, bez spätnej vašej cesty k mojej duši späť.

kode 3x
bode lobe bode 3x
bode bode hode 3x
lobe 3x
doledo boledo koledo 3x

 

12x odriekať do každej noci.

Pridať komentár