LIEČIVÉ MODLITBY PRE DUŠU, FÓBIE.

15.12.2013 10:54

Zoznam modlitieb.

 1. Modlitba k Bohu za ochranu mojej duše pred zaťažením od zlých energetických prenosov a trápenia z duší druhých ľudí.

 2. Modlitba k Bohu proti slabosti tela spôsobenej smútkom duše.

 3. Modlitba k Bohu proti tikom a zášklbom na tvári a rukách.

 4. Modlitba k Bohu proti neustálej únave a slabosti celého tela.

 5. V karmickej hriešnosti svojej duše prosím Boha o odpustenie.

 6. Modlitba k Bohu za očistu duše od všetkej ťarchy dostanej do jej hlbín.

 7. Modlitba k Bohu za posilnenie mojej ochrannej duševnej brány.

 8. Ochrana pred zlobou kolegyne v práci.

 9. Modlitba k Bohu o ochranu duše pred zlými susedmi.

 10. Modlitba k Bohu za očistu duševného vnútra stiahnutím cítenej bolesti z hlbín mojej duše.

 11. Modlitba k Bohu proti vnútornému chveniu tela.

 12. Modlitba k Bohu za pomoc pre moju preťaženú dušu od trápenia.

 13. Modlitba k Bohu proti strate sebadôvery.

 14. Kóma spôsobená trápením duše v živote, ktorá sa nechce vrátiť späť do tela.

 15. Modlitba k Bohu na zbavenie strachu zo života.

 16. Bohom dostaná láskavá ochrana každodennému toku opakujúcich sa tých slov, myšlienok a skutkov, ktoré moja duša svojou vôľou nedokáže zastaviť.

 17. Modlitba k Bohu za duševnú silu nestrácanú životnými neúspechmi.

 18. Modlitba k Bohu do takého naplnenia, aké očakávam do svojich vytýčených snov týmto dňom dostať s Božou pomocou ako reálnu skutočnosť svojich splnených a vykonaných skutkov.

 19. Modlitba k Bohu, aby sa moja duša netrápila pre svoje dlhy v živote.

 20. Modlitba k Bohu, aby som sa netrápila v chorobe a nepreťažovala si svoju dušu.

 21. Modlitba k Bohu na ochranu duše pred zachytávaním zlých energií z duší druhých ľudí.

 22. Každodenná od Boha dostaná ochrana duševnej slobody od temných vnášaných myšlienkových prenosov zla cielených ku duševnému smútku a beznádeji.

 23. Modlitba k Bohu proti ťažobe na duši.

 24. Modlitba k Bohu za silu duše, aby sa netrápila nad príkorím ktoré v živote podstúpila.

 25. Modl.k Bohu na ochranu duše pred trápením.

 26. Modl.k Bohu proti slabosti tela spôsobenej smútkom duše.

 27. Modl.k Bohu za duševnú silu.

 28. Modl.k Bohu proti neutíchajúcej únave spôsobenej duševnou slabosťou.

 29. Božia milostivá pomoc mojej duši do cítenosti každodenného šťastia zo života.

 30. Modl.k Bohu za pokoj duše a lásku.

 31. Od Boha dostaná duši mojej Božia sila do cieľa získanosti duševnej sily mojej obrovskej.

 32. Modl.k Bohu za čistotu môjho duševného myslenia.

 33. Modl.k Bohu za každodennú posilu mojej duše.

 34. Modl.k Bohu na preťaženú dušu dlhoročným trápením.

 35. Modl.k Bohu proti bolesti duše.

 36. Modl.k Bohu proti strachu, depresiám a tlaku na duši.

 37. Modl.k Bohu za navrátenie sily duševného obalu.

 38. Modl.k Bohu za obrátenie neveriacich detí do viery a lásky k Bohu.

 39. Modl.k Bohu na preťaženú dušu od trápenia.

 40. SAMOVRAŽEDNÉ MYŠLIENKY SPOSOBENÉ SAMOTOU.

 41. Modl.k Bohu proti zachytávaniu zlých energetických vibrácii od ľudí.

 42. Modl.k Bohu za silu duše pri opatrovaní chorého manžela.

 43. Modl.k Bohu proti tréme a červenaniu sa v prítomnosti ľudí.

 44. Dieťa pri plači omodrie a potom odpadne.

 45. Modl.k Bohu proti slabosti a trasu tela a proti mdlobám.

 46. Modl.k Bohu proti duševnej únave.

 47. Božia láskavá pomoc k duševnej strate slobody spôsobenej každodennou bolesťou tela.

 48. Modl.k Bohu proti nečakanému strachu z vystupovania na verejnosti.

 49. Modl.k Bohu proti nezvyklej rannej únave spôsobenej bolesťou duše a nespokojnosťou s Božím riadením svojho života.

 50. Modl.k Bohu proti hypochondrii.

 51. Od Boha odoslaná Božia pomoc do celého dnešného dňa, odnášanosťou obsedantných nutkavých myšlienok z mysle mojej, do navždy zastavenosti ich príchodu do mojej duševnej blízkosti.

 52. Modl. k Bohu proti depresii, strachu, duševnej nespokojnosti.

 53. Každodenná ochrana mojej ťaživostnej psychiky Bohom láskavým od dostaných životných ničivých bolestných úderov navždy.