Ochrana pred zlobou kolegyne v práci.

17.02.2018 16:26

Ochrana pred zlobou kolegyne v práci.

Bože láskou duše svojej každodennú ochranu pre kľud svojho pozemského bytia pýtam, keď tá, čo sa stáva kolegyňou mojou ostala pozadu krokom za mnou, čo jej príliš ambiciózne predstavy o svojich životných snoch nenaplnených vedie do pracovného a duševného nepriateľstva vzájomného, keď to, čo ona sama dokázať chcela a nedokázala začala bojom svojej nenávisti strhávať z môjho šťastia  ako lákavý a prenádherný šat, ktorý aj za cenu môjho duševného žiaľu získať lacno musela a toto sa ukazuje odozvou jej ničivého pustošenia na mojom ubolenom duševnom vnútri, ktoré veľmi bolestne trpí pre svoju pracovnú pozemskú úspešnosť. Láskavo Ťa dobrý Bože prosím o stiahnutie tejto duševnej pijavice z môjho života, lebo toto len Ty jediný na celom svete pretrhnúť dokážeš, keď len Ty všetko na tejto zemi vedieš do Božieho spravovania nadvládou mocenskej pozície nad každou dušou, ktorá Ti vlastníckym právom patrí svojou existenciou. Dostaň to, čo jej dušu rozožiera ako oheň z jej vnútra von, dôsledkom čoho sa dokáže konečne moja duša slobodne z hlboka nadýchnuť a kráčať krokom svojho životného smeru naďalej spokojnosťou duševnou s láskou k Tebe Bože cítenou. Amen.