ZLÉ POVAHOVÉ VLASTNOSTI.

15.12.2013 13:04

Zoznam modlitieb:

  1. Modlitba k Bohu proti namyslenosti, pýche a vyvyšovaniu sa nad druhými.

  2. Modlitba o odpustenie za rúhanie Bohu.

  3. Modl.k Bohu za zbavenie závisti a nenávisti k duševným nepriateľom.

  4. Modl.k Bohu proti zlým myšlienkam.

  5. Modl.k Bohu na zbavenie žiarlivosti.

  6. Modl.k Bohu proti strate sebadôvery.

  7. Modl.za zlom myslenie duši poslané proti cítenosti lásky k Bohu a za stratenie pocitov viny z nesprávneho konania voči Bohu.

  8. Modl.k Bohu za prehlbovanie pokory.

  9. Modl. za každodenné sťahovanie duševného hnevu k tým, čo sa v pozemskom žití stali mojimi nepriateľmi.