Modlitba k Bohu na zbavenie žiarlivosti.

16.12.2013 14:45

Modlitba k Bohu na zbavenie žiarlivosti.

Bože láskou duše svojej sa o Tvoju pomoc utiekam slovami tejto prosby, ktorou žiadať Ťa o pomoc duši mojej chcem, keď silnú bolesť pomyslením na stratu svojej priateľky cíti. Bože do každého dňa silu duši mojej pošli, ktorá strach a bolestnú žiarlivosť spáli svetlom Tvojej lásky z duše mojej navždy. Bože som len samou láskou úprimnou vystrašený pri myšlienke straty svojej priateľky , ktorú ľúbim tak vrúcne, že strach z jej straty prevyšovať začína silu lásky mojej k nej. Do každého dňa svetlo svoje duši mojej pošli, ktorého žiar lúčov spáliť musí toto pútanie duše mojej k láske priateľky. Láskou duše svojej Ťa do Tvojej  pomoci prosím o silu duše, ktorá do Tvojej lásky prevýšiť  lásku k priateľke  musí. Do tejto nerovnováhy smerovanej lásky správnosť takú daj, aby sa láska duše mojej k priateľke nezastierala láskou k Tebe Bože, ktorá ako prvému Ti musí byť odoslaná.  Do samej lásky k Tebe svoj život Tebe s pokorou duše odovzdávať vždy budem. Amen.

 

Poznámka k tejto modlitbe: 

Túto modlitbu sa môžu modliť aj ženy, len si treba slová modlitby prispôsobiť svojemu pohlaviu. Boh cez slová tejto modlitby už pomohol mnohým tým dušiam, ktoré svojich priateľov či manželov milovali no nedokázali v sebe potláčať žiarlivosť čím trápili nielen seba ale aj ich stálymi žiarlivostnými scénami. Preto kto z vás čitateľov tejto state má v svojom duševnom vnútri uložený tento psychický problém žiarlivosti tak mu od srdca odporúčam modliť sa každý deň k Bohu túto "liečivú modlitbu na dušu" z ktorej jadra ho určite nedokáže vykoreniť žiaden farmaceutický podaný hoc ten najlepší liek ale jediný Boh sám svojou všemocnou silou a to vyslyšaním vašich prosebných slov žiadajúcich Boha o odstránenie navždy žiarlivosti z vašej duše. Vaša modlitba by mala byť k Bohu úprimná a odosielaná k Nemu každý deň pokorne a trpezlivo s tým v duši presvedčením, že bude určite láskavým Bohom vyslyšaná, že Boh vám určite v tomto trápení pomôže. Lebo keď dopredu vložíte do Božej pomoci slabú vieru a pochybovačnosť tak Boh vám bude pomáhať takou silou, akú veľkú vieru v Jeho pomoc dáte. Len úprimnou láskou k Bohu a len úprimnou svojou duševnou vierou v Jeho Božiu pomoc dostanete od Boha vo vyslyšaní vašich každodenných prosieb to čo od neho k svojej pomoci pýtate. Laura