Modlitba za zlom myslenie duši poslané proti cítenosti lásky k Bohu a za stratenie pocitov viny z nesprávneho konania voči Bohu.

16.12.2013 14:42


Modlitba za zlom myslenie duši poslané proti cítenosti lásky k Bohu a za stratenie pocitov viny z nesprávneho konania voči Bohu.

Kroky tých vašich záludných snáh, ktoré do trápenia mojej duše ty temnota každým dňom posielaš, Božou láskavou pomocou premieňam týmto Bohom požehnaným slovom do sily jeho naplneniu ku takému môjmu duševnému pohľadu, ktorý znie, to čo cíti, to čo koná skutkami, to na čo myslí duša moja každým okamihom svojho bytia sa nestáva nikdy viac tienené týmito nesprávnymi pocitmi voči Božej láske nesenými ako nesprávne moje cítenie, lebo Boh moju dušu takú miluje aká v skutočnosti v tomto bytí je a k tým nedostatkom duševných chýb, ktoré svojou nevedomosťou činím, lebo dokonalosť najvyššia bude patriť vždy ako najvyššia moc len Bohu a nedokonalosť nám všetkým dušiam ako zákonitá prirodzenosť ich postupujúceho vývoja svojho bytia každej jednej z nich, keď už nikdy viac nebudete svojou špinavou hrou moju dušu do smútku a pocitu neustálej viny nad vlastnými schybeniami viesť cestou životnou, lebo to, čo do mojej telesnej schránky vložil Boh svojou vôľou nazýva sa duševná navždy cítenosť lásky a nekonečnej oddanosti k Božej Prozreteľnosti bez čo len jedinej nesprávnej tej bolestnej myšlienky, ktorej dotykom by ste sa snažili čo len okamihom spochybniť silu mojej viery v Božiu existenciu tieňom toho zla, ktoré živí len vás, no moju dušu nebude nikdy, lebo tá láska k Bohu, ktorého milujem nadovšetko na svete viac ako svoj život a čokoľvek iné bude po celý môj život v mojej duši pestovaná a ochraňovaná ako ten najvzácnejší drahokam sveta, ako tá kvetina voňavá, ktorej krásne lupene nikdy nezvädnú úpadkom, lebo bude kvitnúť dovtedy v mojej duši, dokedy Boh svojou vôľou neskončí môj život sám navždy tou všemohúcou mocou, ktorú vlastní len on sám. Amen.

 

Komentáre:

  1. Gitka | 10.04.2018
    Ďakujem Ti láskavý môj dobrotivý Otče Bože za túto veľmi účinnú doslova zázračnú modlitbu, ktorá mi nesmierne pomáha a rada sa ju každý deň aj viackrát modlím. Táto modlitba ma napľňa silou odvážne a ohodlane bojovať proti temnému zlu, nevzdať sa postaviť aj tým najťažším prekážkam a nástraham zlých síl. Nikdy sa nevzdám lásky a viery k jedinému pravému Pánu Bohu a svojmu milovanému všemocnému Stvoriteľovi, ktorý mi život dal ako Boží dar. Nekonečne a bezhranične verím v Božiu existenciu a vždy, navždy budem. Milujem Ťa láskavý môj Bože nadovšetko a odovzdávam svoju dušu, telo a celý môj život pod Tvoju Božiu ochranu. Prosím Ťa láskavý môj Bože o požehnanie dobrého zdravia, veľa síl, Božej lásky, ochrany a pomoci pre našu drahú a milú Lauru a jej manžela Vladka.

  2. Erika | 05.03.2018
    Táto modlitba mi dáva silu ,dokonalost patrí iba Tebe Bože.Dakujem Bože za túto modlitbu.