Modlitba za každodenné sťahovanie duševného hnevu k tým, čo sa v pozemskom žití stali mojimi nepriateľmi.

16.12.2013 11:04

Modlitba za každodenné sťahovanie duševného hnevu k tým, čo sa v pozemskom žití stali mojimi nepriateľmi.

Bože staň sa stápateľom zlosti a ľútosti skrytej v hĺbke mojej duše vedomím mojim nezachytenej do cítenia nesprávnosti týchto silných zostavovateľov slobody mojej duše, ktorá sa brániť týmto prejavom ľudského zmýšľania bez Tvojej milosrdnej pomoci sama nedokáže a zastavuj svojou silou každú nepríjemnú spomienku, ktorou dušu zaťažujem karmickým trestom skrz zlobu, ktorú cítim ku všetkým, čo ma ponižovali a pokorovali svojou nadradenosťou. Staň sa Bože Ty sám záchrancom duševnej čistoty môjho vnútorného postoja k všetkým ľuďom od ktorých zloby sa duša moja stápa hnevom nad bezmocnosťou svojej dobroty duše, ktorá vie, že jej krivdia a brániť sa voči nim ešte väčšou zlobou nechce. Staň sa štítom ochranným duši mojej tak silným, že sa stápať žiarom jeho lúčov začne všetko zloprianie k svojim nepriateľom. Do lásky Božej svoju dušu odovzdávam, lebo verím, že len svetlo jej lúčov dokáže zastaviť skryté hnevy v jej hĺbke a premeniť ich do lásky cítenej aj ku svojim nepriateľom. Touto prosbou sa stanem jej vyslyšaním dobrou dušou, ktorej krédo bude znieť tým, že Boh svojim nepriateľom dokáže vždy odpustiť, hoc sa z cesty Božích prikázaní odklonili a veľkému omilosteniu sa dostane každá duša trpiaca pokorovaním od svojich  nepriateľov, keď sa pokora jej stane tak veľká, že dokáže zo svojich nepriateľov učiniť v srdci priateľov. Lobe svojej duše Ti láskavý Bože posielam s vrúcnou prosbou o dostanie tohoto kréda do hĺbky svojej duše ako pochopeného správnym zaujatím duševného postoja v jeho správnosť pre svoje ďalšie napredovanie. Amen.