Vážení návštevníci tejto Božej stránky, do ktorej odovzdáva pre vás náš jediný láskavý Pán Boh liečebné rady, receptúry, kúry, kréda, poučenia, modlitby......ktoré pre vás prijímam do písma a publikujem, napíšte prosím v svojom duševnom ohodnotení krátky príspevok v čom vás obsah tejto stránky obohacuje, v čom vám pomáha a ktoré stránky najradšej navštevujete. V čom vám zmenilo čítanie tejto stránky život, čo vaše duše naučila pochopiť, zmeniť a napraviť. Podporte prosím svojim komentárom túto stránku tí všetci, ktorí ju radi navštevujete, čerpáte z nej vzácne Božie poučenia a receptúry pre svoje duševné obohatenie a zdravie, napíšte sem pre všetkých svoj názor. Ďakujem vám. (upozorňujem, že vulgárne a urážajúce príspevky budem mazať).

Vaša Laura

Vaše hodnotenie Božej stránky

Poďakovanie

Mária | 20.03.2018

Z celého srdca ďakujem za zobudenie sily nekonečnej lásky.

Nekonečná Vďačnosť Pánu Bohu za Božiu stránku

Julia L. | 19.03.2018

Láskavy Môj Bože hlboko sa Ti Ospravedlňujem že moja duša neprispieva tak často na Tvoju Najvzácnejšiu stránku ktorá je Nenahraditeľná na tomto svete až po tvojom zakročení keď sa musíš hnevať a stránku odoberáš .Všetko napravím a veľmi sa do budúcna polepším . Pane Bože Láskavý Veľmi Ti Ďakujem z celého srdca za Tvoju Božiu stránku je to pre moju dušu škola duševná a ten najkrajší a najvzácnejší dar aký moja duša mohla na tomto svete dostať.Ďakujem Ti Láskavy Môj Bože za pochopenosť Tvojej naj naj vzácnejšiej stránky -školy pre môj život .Naučil si ma Môj Bože Milovať a Láskou kráčať po tomto svete plnom prekážok .Moja duša je veľmi hriešna a našiel si Môj Bože v Svojej Náruči miesto aj pre takú zákernú dušu ako moja .Nesmierne Ti za To Láskavý Bože ĎAKUJEM a ĎAKOVAŤ po celý život budem .Zachránil si mi život ,život mojej dcérky ,Odstránil kliadby .Absolvovala som liečbu na krvný zápal ,Oslobodil si ma od muža ktorý ma podvádzal .Oslobodil si ma od práce ktorá mi škodila a zároveň si mi dal prácu novú kde moja duša bude štastná.Liečiš ma zo svojej lekárne nenahraditeľnej .Bože Môj Vďaka Tebe žijem a môžem kráčať ďalej očisťovať moju dušu a učiť sa správne žiť podľa Tvojho Božieho zákona .Nekonečne srdečne ďakujem Pane Bože Láskavý za Tvojho proroka na tejto zemi .Dušu p.Laury ktorú tak nesmierne miluješ najviac na tejto zemi ktorá je na takej duchovnej úrovni a príkladom mojej duši .Pomoc ktorú p.Laura ľuďom poskytuje a tú obetavosť aj s p.Vladkom to sa nedá ani opísať ..to je niečo neuveriteťné - úžastné .Som nesmierne Vďačná Pánu Bohu za ten najvzácnejší dníček kedy vôbec mi bolo dovolené sa k nim čo len priblížiť k tak najvzácnejším dušiam tohto sveta Bohom zoslaným na zem .Nesmierne za to Pánu Bohu Veľké ĎAKUJEM .Vážim si ich veľmi ťažku prácu ,obetavosť ,pokoru ,láskou akou p.Laura pracuje a prekrásne to vie podať .Je mi veľmi ľúto že ľudia to veľmi zle vnímajú a nechcú to pochopiť ,ubližujú p.Laure .Pane Bože opatruj a ochraňuj veľmi pekne ťa prosím našu vzácnu p.Lauru a Vladka vážim si ich nesmierne .Veľmi pekne ĎAKUJEM.

Božia stránka

Zuzana | 18.03.2018

Prepáč Otecko , aj vy Laurika , že reagujem na tento odkaz spomalene. No dôležité je , že aj ja sa chcem poďakovať za túto stránku , vďaka ktorej som pochopila dôležité veci a tá najdôležitejšie je , že Pán Boh je všade , len v kostole nie. Tam sú len chladné modly, ktore nikomu nepomôžu. Vďaka tejto stránke som rázne zakročila a vystúpila z cirkvi aj s dcérou , syna nedala pokrstiť a tera som najšťastnejšia. Nepatríme viac ku katolíkom. Všetci majú hneď komentár , že ateistka . Moja odpoveď na to je jasná. Verím v jediného Boha , ktorý stvoril túto zem aj mňa a je všade prítomný a je stále so mnou. Nepotrebujem kostol a modliť sa k mŕtvim ľuďom, lebo oni moje modlitby nepočujú. Ale Pán Boh ma počúva stále a pomáha mi denne. Za toto moje šťastie patrí veľké poďakovanie nášmu prorokovi, lebo pani Laura sa neúnavne stará o Božiu stránku a len vďaka nej som pochopila pravdu a našla pravého Boha. Ďalej sú to modlitby , ktoré každodenne ovplyvňujú naše životy a Otecko vždy na počkanie vysliší úprimné modlitby. Všetky odkazy , Božie pravdy , liečby a vlastne celá stránka je ten najväčší poklad , aký mohla moja rodina dostať. Aj keď veľakrát brala moja duša stránku ako samozrejmosť, potom prišiel pád a Otecko ma upozornil na moje schybenia, napriek tomu , že som si namýšlala, že moja duša nikdy nezlyhá o to bolo moje prekvapenie väčšie keď si mi Otecko odkázal , že zlyhala. Zato sa veľmi ospravedlňujem . Nedá sa len čítať odkazy , treba sa naučiť aj správne žiť a naučiť sa pokore. Pani Laura a Vladko sú pravým príkladom pokory a lásky na tomto svete. Ďakujem Otecko, že som ich mohla spoznať. Boh im žehnaj . ❤❤❤

Božia stránka mi ukázala cestu k jedinému a pravému Bohu...

Janulienka. | 18.03.2018

Pozdravujem všetkých čitateľov tejto nádhernej, poučnej, pravdivej, uzdravujúcej a mnohými ľuďmi často navštevujúcej Božej stránky. Som veľmi rada, keď vidím, ako sem pribúdajú noví prispievatelia s pozitívnymi príspevkami a výsledkami Božej liečby, ako aj poďakovaniami nášmu láskavému a milostivému Pánu Bohu za svoje uzdravenia každou od Boha poslanou liečivou receptúrou. Veľmi ma teší aj to, že všetci títo pisatelia sa dokázali odpútať od cirkvi a pridali sa do jednej veľkej: „Božej rodiny“ milujúcej len: „jediného a pravého Boha“.

Z celého srdca a duše ďakujem nášmu láskavému Pánu Bohu za to, že sa mi podarilo dostať sa k dvom úžasným ľuďom, ktorí si obetavo a svedomito už dlhé roky plnia svoje poslanie, ktoré dostali od samotného Pána Boha a deň po dni prostredníctvom Božích liečivých receptúr mnohokrát zachraňujú to, čo medicínske postupy nevyliečili, ba skôr len pokazili alebo zničili, čo mohli. A žiaľ, ešte aj v tejto modernej dobe mnoho ľudí všemožne verí v zázraky medicíny, lekárov majú za mudrcov, nedopustia na nich, lebo sú študovaní a do bodky užívajú nimi predpísané lieky. A keď z medicínskeho hľadiska už niet záchrany a človek je odpísaný na to najhoršie, tak v mnohých prípadoch je dobrá aj Božia pomoc od posledného Božieho proroka Laury. Vtedy už aj donedávna vyslovené výsmechy ľudí na liečiteľov idú bokom, len nech sa človeku zachráni život alebo jeho zdravie. Je mnoho ľudí, ktorí takto uvažujú, ale žiaľ, nie všetci sa dostanú k tomu pravému liečiteľovi. Sú tu aj šarlatáni, ktorí si pýtajú nemalé peniaze za svoje služby a nič nevyliečia. Obohacujú sa na nešťastí iných. Sú to falošní liečitelia, ktorí vás oberú až dvakrát, 1.-krát o peniaze a 2.-krát tým, že im len z časti alebo vôbec nepomôžu a tým ich pripravia o poslednú nádej na vyzdravenie. Takýto ľudia majú žiaľ veľkú smolu, že sa im nepodarilo to, čo sa podarilo mne...dostať sa k správnym ľuďom a na správnu Božiu cestu a bez nároku na veľkú odmenu...(pretože pani Laura si nikdy nepýtala peniaze za liečbu a dôchodcom ich vrátila späť so slovami, že majú malý dôchodok).

Chcela by som všetkým čitateľom tejto Božej stránky dať na vedomie moje skúsenosti a pocity s týmito úžasnými ľuďmi: s pani Laurou a s jej manželom. Stretnutie s nimi považujem za moje najväčšie šťastie v živote, ktoré ma postretlo, pretože po tzv: „tápaniach“ u liečiteľov som sa dostala k ľuďom, ktorí ma v prvom rade naučili najpodstatnejšiu vec a tou je milovať: „jediného a pravého Boha“. Vďaka nim milujem Boha, vďaka nim som pocítila lásku k Bohu a len vďaka nim neskôr v Božích odkazoch aj Božiu lásku. Ten nádherný pocit Božej lásky, ...keď Pán Boh priamo cez pani Lauru prehovoril ku mne, že ľúbi moju dušu a odovzdal mi niekoľko nádherných odkazov,... ten pocit sa slovami ani nedá opísať. To musí každý zažiť sám... Nedá mi nespomenúť aj dlhé telefonáty s pánom Vladimírom, ktorý mi ochotne a trpezlivo odpovedal na moje nespočetne mnohé otázky. Spýtal sa ma aj na môj názor, na Božie odkazy, no moja duša sa stotožnila so všetkými Božími odpoveďami..... podvedome som cítila, že sú pravdivé, že toto je pre mňa to: „pravé orechové“ a nie to, čo učí cirkev. V tom čase som totiž ešte na sviatky chodievala do kostola, ale po prečítaní Božích odkazov som už nemohla počúvať tie bludy, ktoré hlása cirkev, ako zavádza ľudí, pílilo mi to uši a v duchu som si opakovala, Pane Bože odpusť mi, že som sem prišla a odpusť aj hlupotu týmto ľuďom a časom ich všetkých osvieť a vyveď z ich omylu...

Tak ako aj Božie odpovede, aj Božia lekáreň, či už zázračné Božie modlitby, Božie kréda, pravdy sú veľkým prínosom pre mňa a povedala by som, že aj cirkevné delírium tu má svoje miesto. Niekedy ma dokáže aj dobre pobaviť, no niekedy aj zarmútiť.

V krátkosti by som ešte chcela spomenúť Božiu pomoc pre mňa a moju rodinu.
Pán boh mi pomohol zbaviť sa kliatby na zdravie, silného skrytého krvného zápalu, zbavil ma bolestí kĺbov, bolestí hlavy a kŕčnej chrbtice, dostala som mnohé užitočné rady, pomohol aj mojim rodinným príslušníkom od chorôb, synovi pri a po ťažkej operácii, pretože keď ho bolel chrbát, tak mu lekárka povedala, po vyšetrení neurológa...no vieš to sú zrasty a to ťa už bude bolieť stále...no zaujímavé, že ho chrbát už pár rokov vôbec nebolí...dostal totiž liečbu od Pána Boha, ktorá ho vyliečila. Pán Boh zachránil život nášho psíka, varoval nás pred problémami, zlepšili sa nám vzťahy v rodine a pociťujeme Božiu lásku a pomoc v našich životoch... Čo myslíte milí čitatelia, je toho málo?
Podľa vás si takýto ľudia, ktorí vykonávajú Božiu prácu zaslúžia osočovanie a ohováranie na fb stránke sekta? Rozum mi zastáva nad niektorými ľuďmi, nad ich inteligenciou: „hojdacieho koníka“. Ale nakoniec, každý si nesie zodpovednosť za svoje činy a čo si kto zaseje, to si aj zožne!

Chcem ubezpečiť všetkých čitateľov, ktorí čítajú túto Božiu stránku, je to začiatok ich dobrého nášľapu správnej cesty v ich živote a ak vydržia, budú svedkami zlepšenia a skvalitnenia nielen ich vlastného života, ale aj životov svojich blízkych.

Pane Bože, prosím Ťa o Tvoje Božie požehnanie pre pani Lauru a jej manžela a drž nad nimi Tvoju Božiu ochrannú ruku, aby im žiadna zlá moc nemohla ublížiť, ale aby ešte dlhé roky mohli v dobrom zdraví a v Tvojom Božom požehnaní bojovať proti satanskému zlu a tak mohli postupne privádzať Bože k Tebe, všetky cirkvou skazené duše. Amen.

Sila v nohách

Jaroslav H. | 16.03.2018

Pane Bože ďakujem že si.si moja sila v nohách a viem že bez teba nikdy nic nezvládnem. Cely svoj život vkladám do tvojich rúk.Milujem ťa

Ďakujem.

Marcel Hanula | 15.03.2018

Ďakujem dobrotivému BOHU a Vám pani Laura a Vladko, za to, že STE.

Ďakujem

Gabika | 15.03.2018

Pane Bože, pani Laura ďakujem Vám za lásku, pomoc, podporu, pomoc pri zlom zdravotnom stave. Za túto prenádhernú stránku, ktorá všetkým tak pomáha. Za každú pomoc, ktorú už veľa rokov dostávam, aj keď si to veeeľa krát vôbec nezaslúžim. Veľmi ma mrzí každé moje zlyhanie :( Ďakujem Vám za všetko.
Milujem ťa Bože

Poďakovanie

Martina | 14.03.2018

Chcem sa na tejto stránke poďakovať Pánu Bohu za Pani Lauru a za túto stránku.Veľmi mi Pán Boh pomáha odkedy som začala túto stránku navštevovať a uverila som jej vždy keď už mi je ťažko zrazu sa znova postavím na nohy tato stranka mi dala veľa do života a za to budem vždy ďakovať Pánu Bohu a vám Pani Laura ďakujem za všetko čo pre nás robíte

Poďakovanie

Zuzka | 13.03.2018

Bola som vychovávaná v katolíckom duchu.. Na túto stránku som sa dostala prvýkrát asi pred piatimi - šiestimi rokmi a doslova som ju hltala, článok za článkom. Až vtedy sa mi veci začali spájať a konečne som pochopila, čo sa mi moje podvedomie snažilo povedať po celý čas, že nie som „blbá“, keď mi všetky tie kostolné rozprávky nedávali zmysel. Len vďaka tejto stránke a najmä jej autorke pani Laure som dnes tam, kde som, zbavila som sa starých pút aj finančných dlžôb. Od malička som bola každý rok v jari aj v jeseni chorá, no odkedy poznám túto stránku, lekára som nepotrebovala, a to všetko len vďaka modlitbám a receptúram z Božej náruče, aj keď sa musím priznať, že v poslednom čase som Ťa dobrotivý Bože za všetku Tvoju štedrosť dosť zanedbávala. Chcem poďakovať pani Laure za jej častokrát nedocenenú prácu a nekonečnú trpezlivosť znášať údery a pľuvance za odkrývanie Božej pravdy. Pani Laura, ste neskutočne silná žena, Pán Boh vie, prečo si Vás vybral.

Podakovanie za nekonecnu pomoc Boha

Maria | 11.03.2018

Nedokazem si ani len predstavit zivot bez tejto Bozej stranky ,ktorou nam pani Laura dava od Boha krasne modlidby ,ktore nam denno denne pomahaju a vsetky drahocene rady od Pana Boha ,ktore nam ulachcuju zivot Dakukujem pane Boze ,ajVam pani Laura

Záznamy: 21 - 30 zo 78
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
Pridať nový príspevok