Vážení návštevníci tejto Božej stránky, do ktorej odovzdáva pre vás náš jediný láskavý Pán Boh liečebné rady, receptúry, kúry, kréda, poučenia, modlitby......ktoré pre vás prijímam do písma a publikujem, napíšte prosím v svojom duševnom ohodnotení krátky príspevok v čom vás obsah tejto stránky obohacuje, v čom vám pomáha a ktoré stránky najradšej navštevujete. V čom vám zmenilo čítanie tejto stránky život, čo vaše duše naučila pochopiť, zmeniť a napraviť. Podporte prosím svojim komentárom túto stránku tí všetci, ktorí ju radi navštevujete, čerpáte z nej vzácne Božie poučenia a receptúry pre svoje duševné obohatenie a zdravie, napíšte sem pre všetkých svoj názor. Ďakujem vám. (upozorňujem, že vulgárne a urážajúce príspevky budem mazať).

Vaša Laura

Vaše hodnotenie Božej stránky

Ďakujeme za stránku.

Miro | 05.03.2018

Chcel by som aj ja prispieť, aj keď tiež neskôr, svojou trochou slov za túto Božiu stránku, ktorú máme k dispozícii a z ktorej sa dá poučiť z veľa vzácnych a múdrych Božích rád pre naše duše a telá. Veľká Vďaka za tieto múdrosti a rady, ktoré nám posielate zo svojho duševného príjmu od Všemocného a Všemohúceho láskavého Pána Boha. Vďaka.

Ďakujem Bohu za informácie, liečby, varovania a nádhernú Božiu stránku plnú lásky

Margita | 05.03.2018

Drahý BOŽE ďakujem Ti za ďaľší odkaz- varovanie. Voda je základ života a že treba dávať pozor aj na kvalitu vody.
PANE BOŽE som TI vďačná za všetky odkazy ktoré nám posielaš cez duševný príjem našej drahej pani Laury, ktorej si požehnal tento dar počuť TVOJ HLAS BOŽE, a požehnal si aj nás obyčajných ľudí lebo takéto vzácne a zdravie ochraňujúce a zdravie zachraňujú informácie a liečby varovania a nádhernú Božiu stránku plnú lásky nenájdeme nikde na svete.
Už som písala niekoľko krát do Božej stránky poďakovanie za Božiu pomoc,ktorú som od Teba dostala a budem Ti Bože ďakovať do konca života, budem Ťa prosiť do konca života za odpustenie za mojích schybení, budem Ťa prosiť neustále o požehnanie a ochranu pre mňa a moju rodinu, budem neustále Ťa PANE BOŽE prosiť o ochranu a požehnanie pre našu drahú pani Lauru a jej manžela lebo bez tejto vzácnej trpezlivej, obetavej, ochotnej "učiteľky",ktorá nás učí milovať TEBA BOŽE a TEBE ďakovať za život a pomoc a prosiť o odpustenie inak by som bola stratená a možno aj mŕtva.
V dnešnej modernej dobe sa vytratila v ľuďoch Láska k Bohu a blížnym, pokora, skromnosť, vďačnosť, prajnosť, úcta. U väčšiny ľudí panuje len pýcha závisť,nenávisť, sebecká láska, lenivosť a túžba po mamone. Málo ľudí si denne sebakriticky spytuje svedomie čo urobil dobre a čo urobil zle, komu ublížil a určite sú ľudia ktorí slovo svedomie ani nepozná.A toto spôsobuje že bez strachu a Bohabojnosti si dovolia ubližovať pani Laure.

Pozdravujem Vás pani Laura, ďakujem Vám za všetku pomoc a ochotu vyprosujem pre Vás a Vášho Vladimíra od Pána BOHA požehnanie a ochranu.Nech Vám BOH ŽEHNÁ a OCHRANUJE.
PANE BOŽE prosím usmerňuje moje myšlienky, slová i činy a nepusť mňa a moju rodinu z TVOJEJ BOŽEJ NÁRUČE lebo len pri Tebe BOŽE je najbezpečnejšie.
Milujem ŤA BOH môj
S láskou, vďakou a pokorou Margita

Listy v Božej knihe sú darom pre nás

Peter a Mária | 04.03.2018

Drahý náš Otecko, pani Laurika a pán Vladko. Táto Pánom Bohom požehnaná stránka, ktorú ste pre nás všetkých vytvorila vy pani Laurika, je plná lásky k nášmu Pánu Bohu. Každý jeden príspevok, či už modlitba, Božia receptúra, Božie krédo, alebo Božia rada ktorú ste nám odovzdala má cenu zlata. Je to niečo čo sa nikde na svete nedozvieme, je to niečo čo Vám nik iný neporadí a nepovie iba Vy. Obrovské Ďakujem patrí za Vašu každodennú námahu pri písaní tejto prekrásnej Božej stránky a pri písaní liečieb a rád pre nás. Sama si veľmi dobre spomínam ako sa táto krásna stránka začínala. Každý jeden prídavok som hltala a čakala kedy príde zasa niečo nové. A do dnešného dňa je to tak. Také veľké množstvo rád a príspevkov ste pre nás napísala. Veľmi pekne Vám za to chcem zo srdca poďakovať spolu s celou mojou rodinou. Veď aj tú rodinu ktorú mám, mám iba vďaka Bohu a Vám. Každá jedna modlitba je obrovským darom Pane Bože pre nás. Je to sila modlitby ktorá nás s Tebou tak blízko spája. Vieme ti cez modlitby poďakovať za náš život a zdravie, ale ťa aj poprosiť o pomoc pri problémoch. Pani Laurika zo srdca Vám ďakujeme za Váš čas, ktorý ste obetovala nám, aby ste nám odovzdala toľko krásny modlitieb, Božích kréd, ktoré často nezvládame a hoc sa snažíme pochybíme. Zo srdca Ďakujeme, pretože jedine Vy nás dokážete vrátiť späť aby sme sa nad sebou zamysleli a hľadali chyby v sebe. Toľko lásky koľko je do nej dané to cítiť pri každej jednej návšteve, modlitbe. Veľká Vďaka Bohu že nám dal Vás. Ďakujeme

Obrovská vďaka

Andrea | 04.03.2018

Milý Pane Bože, milá pani Laura, ospravedlňujem sa, že odpovedám až teraz na výzvu Pána Boha napísať do tejto rubriky. Chcela som to už urobiť skôr, ale nebola som istá, či smiem, pretože mám od Pána Boha momentálne zablokovaný prístup na stránku.
Pani Laura je jedinečná úžasná osoba, mala som tú česť spoznať ju, aj jej manžela, ktorý jej vo všetkom nesmierne pomáha. Ďakujem Ti Pane Bože za túto skúsenosť. Ďakujem za veľa rád a všetku pomoc v mojom trápení a problémoch aj pre moju rodinu, za všetok ten čas, ktorý ich poznám. Doviedli ma k lepšiemu poznaniu Teba Pane Bože. Nesmierne si mi pomohol Pane Bože a keby nebolo teba, viem, že by som ťažké obdobia môjho života nezvládla alebo by som už vôbec nebola.
Som vďačná vôbec za to, že som dostala príležitosť spoznať túto Božiu stránku, pretože rady nachádzajúce sa v nej sú obrovským pokladom, ktorý človek nikde inde nenájde.
Odpusti mi Pane Bože, že robím toľko chýb, snažím sa byť lepšou. Viem, že Ty si tu aj preto, aby si nás naprával a kráčali sme tou správnou cestou a aj za To Ti láskavý Pane Bože ďakujem. Nebola som vždy schopná urobiť, ako si mi radil a preto je jasné, že sa môj život nemohol uberať cestou bez trápenia. Nesmierne Ťa Pane Bože prosím o odpustenie všetkých hriechov aj v tejto chvíli, stoj pri mne a mojich blízkych, nezanevri prosím na mňa a veď ma aj naďalej tou správnou cestou. Ľúbim Ťa Pane Bože a navždy budem, lebo len Ty nás pretváraš na lepšie duše. Ďakujem za Tvoju Božiu stránku, za všetky receptúry, rady, smerovania.. Je to neuveriteľný dar, ktorého si veľmi vážim. Moje modlitby k Tebe Pane Bože ma sprevádzajú každým dňom. Ďakujem veľmi aj za ne.
Ďakujem Vám pani Laura a pán Vladimír za všetku Vašu obetu, ste výnimoční ľudia, Vaše poslanie je nesmierne náročné, aj aj keď od veľkého počtu ľudí musíte často zožať výsmech, pohŕdanie, ba dokonca nenávisť, veľká časť nás ostatných vie, čo vo Vás má a veľmi si to váži.
So srdečným pozdravom,
Andrea

Božia stránka

Ľudmila Š. | 04.03.2018

Na tejto Božej stránke som našla všetko,čo som hľadala dlhé roky cirkev má ničila viac ako pol storočie.Starý zákon my otvoril oči a ukázal cestu k Jedinému Bohu.Aby sme žili nepotrebujeme žiadnú cirkev ,ale Pana Boha o ktorého sa môžeme vždy oprieť ak si to zaslúžime.Božia stránka má drží pri živote.Sú to nevyčisliteľné hodnoty,ktoré sa tu nachádzajú.Božie kréda ako ísť správnou cestou,Božie modlitby bez ktorých neodchádzam z domu, lebo zlo na mňa číha všade.Je ich veľa,ktoré sa modlím a vždy my pomôžu.Preto ďakujem Panu Bohu za všetky aj za tie ktoré sa nemodlím lebo sú Jeho a máme ich hoci kedy ako sa povie po ruke,keď ich budeme potrebovať to sú naše lieky na naše choroby a ochrany.Ďalej sú to Božie rady ,lekáreň ,cviky a všetko ,čo sa tu nachádza je to úžastná stránka Pana Boha,ktorú riadi Posledný Boží Prorok Laura a Jej verný služobník manžel Vladimír.Ďakujem Panu Bohu za všetko a prosím o odpústenie mojej hlúpej duší.S láskou Ľudmila.

Vzácna stránka

renáta | 04.03.2018

Som čitateľom tejto vzácnej stránky už niekoľko rokov, objavili sme ju krátko po tom, ako ju pani Laura založila. Viem, že to nebola náhoda, lebo sme v živote tápali, to čo sme poznali z kostola nemalo logiku, nedávalo mi to zmysel, nenapĺňalo ma to. To čo som čítala na tejto Božej stránke zrazu odhaľovalo pravdu a ani na sekundu som nepochybovala, že naozaj 100% pravda je. Všetky tie nezmysly z kostola, čo mi vŕtali v hlave som odhodila a začala som sa modliť jedine k Pánu Bohu a dodnes to robím, uzdravuje ma to, poteší. Chodím sem niekoľkokrát denne, čítam nové príspevky, ale rada sa vraciam k rubrike Božie pravdy, Božie odpovede i diagnostika. Fascinuje ma pravda o pyramídach, o číslach, o čomkoľvek z bežného života. Akú silu majú Božie kréda, ako neskutočne pomáhajú lieky z Božej lekárne som sa neraz presvedčila. Pokiaľ mi to bude dovolené, pokiaľ tu pre nás bude táto vzácna Božia stránka, budem tu čítať vaše príbehy milí prispievatelia, budem vás možno lepšie spoznávať, vaše trápenia aj radosti, budem vždy s napätím čakať na príspevok od pani Laury a dúfať, že z nás nie je smutná, že to nechce vzdať. Budem čítať všetky odkazy od nášho milovaného Pána Boha, ktorými nás občas poteší, občas aj vyfacká, keď to treba pre našu nápravu. Pán Boh nás cez pani Lauru učí správne žiť, to je to jediné čo potrebujeme. Veľká vďaka Bože Tebe, veľká vďaka pani Laure, veľká vďaka pánovi Vladimírovi.

Božia stránka

Jaroslav | 04.03.2018

Táto nádherná stránka pre nás je ako Google v ktorom si môžeme vyhľadať Ako správne veriť v Boha ako nerobiť chybné kroky čomu sa vyvarovať aké sú Božie kréda Božie pravidlá Božie modlitby Božia lekáreň a mnoho ďalšie vecí. Každý kto príde na stránku má mnoha dverí otvorených .Môže sa pozrieť kam chce a po čom jeho srdce túži. Je to stránka ktorej tvorcom je samotný Pán Boh teda dokonalý spravodlivý všeznalý a Milostivý. Je to stránka plná lásky. Aj keď si každý prístup na túto stránku nezaslúži, navštevuje ju každý aj ten kto má zablokované. A prečo lebo táto stránka je úžasná tak ako napísala jedna Božia bojovníčka je to nová Biblia. Je to Božia stránka Ale keby nemala pani Lauru a pana Vladka tak by to tak nebolo. A nesmiem zabudnúť ano na ich nikdy neutichajuci telefón. Nekonečná nonstop linka za ktorú sa tiež treba poďakovať lebo aj pán Vlado páli veľa energie počas držania telefónu pri uchu. Na tejto stránke bolo vynaložená strašne veľa energie a lásky za ktorú treba poďakovať. Ďakujeme všetci veď každý tam chodí čerpať energiu a informácie. Panebože Vymyslel si nádhernú vec a ďakujeme za túto stránku.

Podakovanie

Gabriela J. | 04.03.2018

Dakujeme zo srdca Panu Bohu za Vsetky Rubriky na Bozej stranke, lebo su velmi vzacne, pravdive a jedinecne. Mnoho krat nam uz pani Laura Bozi prorok pomohla odovzdanim Bozej liecby a modlitieb od Pana Boha poslanych pre nas i nasu rodinu, za co sme jej velmi vdacni a zaroven aj jej manzelovi, ktory jej pomaha. Prajeme im, aby ich zli ludia neosocovali a neurazali, aby sa mohli venovat aj nadalej tejto tazkej a narocnej od Pana Boha danej praci, ktoru by malokto dokazal.Srdecna vdaka za vsetko. Gabriela a Jozef.

Ďakujem Ti Láskavý Bože

Marta B. | 04.03.2018

Ďakujem Ti Tatičko Nebeský za celú túto stránku, je to Tvoj obrovský dar pre celý svet, pani Laura je priama linka na Teba, a mnohý z nás si to nevážia, mnohý sa posmievajú a urážajú.
Ja som Ti vďačná,už som tu nemusela byť, dal si mi znovu šancu a pani Laura tiež. ĎAKUJEM.ĽÚBIM ŤA BOŽE

Liečba v živote.

Helena Š. | 04.03.2018

U pani Laura som bola dva krát.Raz po embóliu,kde som som dostala pomoc na ročnú liečbu a kto prekonal embóliu,vie aký je organizmus oslabený a vyčerpaný,veľa ľudí je na invalidnom dôchodku.Sama vidím ako sa mi organizmus vyzdravie, slabosť srdca a nôh necítim a veselo behám po horách,čo som pánu Bohu vďačná.Druhy krát som prišla s bolesťami v okolí žalúdku,bolo to strašné, bolesti vystreľovali do chrbtice,že niekedy ani tablety nezaberali, dostala som liečbu na skrytý krvný zápal.Bolo to veľmi náročné.Kto bral túto liečbu,vie o čom hovorím,ale výsledok stál zato.Ziadne bolesti a návrat do zdravej formy života.V telefonickom kontakte som bola s pani Laurou niekoľko krát a skoro vždy som dostala pomoc navyše,čo sa týkalo krčnej chrbtice.Dostala som cviky na tri mesiace.Hlavu som nemohla z vankúša zodvihnúť, odvtedy ma krčná chrbtica nebolí..Oslabenu imunitu zinok a vitamín C.Odkaz od pána Boha,čo sa týka práce.To bolo asi najťažšie,ale teraz vidím zlepšenie čo sa týka rúk,pohybu, chrbtice v dolnej časti...Musím ešte vyzdvihnúť,čo sa týka liečby krvného zápalu,pomohlo aj navyše,prestali problémy v ženských veciach,šúpenie v okolí nosa a únava, ktorú som pociťovala neustále.Liecim sa druhý rok liečivým čajom od pána Boha, minulý rok som bola stále zdravá, teraz mám síce nádchu,ale vidím ako telo rýchlo s ňou bojuje,a dostala som ju asi aj preto,že som šetrila na koreni a namiesto nového som zaliala ten použitý, človek sa učí na svojich chybách.A mám aj zatvorenú cestu, takže to nemám požehnané.Beriem ju od novembra,tak som nevedela,či pokračovať.Je na tebe, láskavý Bože,či mi ju požehnáš a či nie, nemôžem čakať za moje zlyhania,že áno.Ale ja to vydržím.Ty mi dávaš silu.Dnes sa mi o tebe snívalo,tak som kukla hneď stránku a odkaz od teba.Myslela som,že sa budeme vyjadrovať ku každej liečebnej pomoci od teba.Majoranku som nepila,hoci ju mám doma a určite ju vyskúšam.Čo by som chcela vyzdvihnúť je pitie bazalky,mala som taký smútok vo vnútri a tažobu a na konci som také neskutočne ľahko cítila,akoby s ňou odišlo všetko ťažké a smutné.Ďakujem za všetky kúry čili,korenie, rozmarín, cibuľu,bolo ich neúrekom že si mi ich doprial vyskúšať a pomohli môjmu telíčku a ja som ani nenapísala a nepoďakovala,hoci mám za čo .Zato ako si ma z veľa vecí vytiahol a v ťažkom a náročnom sa mi dostalo riešiteľné a k mojej spokojnosti.Za ochranu môjho auta,keď opitý zdemoloval autá a susedove úplne nabúral a moje ostalo za ním stať celé.Ked susedom porezali pneumatiky,v dedine vyše 20 áut a moje zostalo neporezane,kopec situácii z ktorých som vyviazla bez ujmy.Za tú všetku pomoc a ľahkosť v ťažkostiach,pred cestou s tebou a teraz,ja to vidím,ja to cítim.A prepáč, dúfam že to všetko zvládnem,lebo len a tebou to človek dá.Som tvoje dieťa, mám trest ,tak sa nehnevám,s pokorou prijímam.Pani Laure dakujem za všetko a bola by som rada,aby každý nazrel do svojho vnútra,nenadaval a napreklinal ju, každý si môžeme za svoj život sám a nie ona za ten náš, čo zasejeme,to zožneme,nič viac a nič menej, každý je strojcom svojho života.A ak nám niekto ublíži,je len nástrojom našej karmy.Ak nas niekto upozorni,ze je nieco zle,sa zamyslime nad sebou a neutočme.A v tej chvíli sa môžeme len očisťovať.Zaleži len od nás....

Záznamy: 41 - 50 zo 78
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>
Pridať nový príspevok