SÚDNE SPORY.

16.02.2015 14:27

ZOZNAM MODLITIEB.

  1. Modlitba k Bohu za naplnený, úspešný predaj domu. (bytu)

  2. Božia ochrana mojeho súdneho sporu proti odporcovi.

  3. Modlitba k Bohu za záchranu domu pred exekúciou.

  4. Modlitba k Bohu pre skoré a spravodlivé rozdelenie spoločného majetku s bývalým manželom.

  5. Modlitba k Bohu o súdom spravodlivo vynesený rozsudok.