SÚDNE SPORY.

16.02.2015 14:27

ZOZNAM MODLITIEB.

  1. Božia ochrana mojeho súdneho sporu proti odporcovi.

  2. Modlitba k Bohu za záchranu domu pred exekúciou.

  3. Modlitba k Bohu pre skoré a spravodlivé rozdelenie spoločného majetku s bývalým manželom.

  4. Modlitba k Bohu o súdom spravodlivo vynesený rozsudok.